หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
เงินประกันผลงาน...ต้องหัก
หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 22 หน้า 
ภาษี ในงานก่อสร้าง/การคำนวณภาษี
 

เงินประกันผลงาน...ต้องหัก

 

โปรดเถิดดวงใจ..โปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อน...อย่าด่วนตัดรอน...อย่าด่วนทอดถอนฤทัย...จำเสียงของพี่ได้หรือเปล่า จำเพลงรักเก่าเราได้ไหม เคยฝากฝังไว้แนบในกลางใจนาง เป็นเสียงงึมงำจากลำคอของบุญทิ้ง แต่จะด้วยอารมณ์ และความรู้สึกใด...บุญดี ไม่อาจคาดเดา...แต่ยังไม่ทันที่จะเดินจากไป พลันปรากฏมือของบุญทิ้งเอื้อมมาจับ...และบีบกระชับอย่างแน่นหนา พร้อมกับส่งสายตาราวกับจะเว้าวอนว่า...อย่าจากฉันไป...เมตตาฉันอีกสักครั้ง

แต่ยังไม่ทันจะเอ่ยปาก หรือสะบัดให้พ้นจากการจับกุม...บุญดีได้ยินเสียงถามเบาๆ พอจะจับใจความได้ว่า...อีกไม่กี่วันข้างหน้า จะต้องจ่ายค่างวดให้กับผู้รับเหมารายใหม่ ซึ่งงานนี้บุญทิ้ง...(แอบ)  ตกลงกันไว้ว่า จะหักเงินประกันผลงานทุกครั้งที่จ่ายค่างวด...เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในอนาคต หากผู้รับเหมา...ทิ้งงาน...อยากรู้นักเออ...หัวใจของเธอทำด้วยอะไร...เอ๊ย อยากรู้ว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่...อย่างไร

บุญดีเบือนหน้าไม่ตอบคำถาม พร้อมกับชักมือออกจากการจับกุมอย่างนุ่มนวล ราวกับกลัวว่าบุญทิ้งจะโกรธ...พร้อมกับหันไปหยิบกระดาษที่วางอยู่ข้างเอกสารกองใหญ่บนโต๊ะ ส่งให้อ่านจับใจความได้ว่า...


***เงินประกันผลงาน ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามจำนวนที่ตกลงในสัญญา โดยยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินดังกล่าว จากเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อเป็นประกันผลงานนั้น เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวดให้ผู้รับจ้าง โดยหักเงินประกันผลงานดังกล่าว กรณีจึงถือเป็นรายได้ของผู้รับจ้างเต็มจำนวน มูลค่าของงานที่แล้วเสร็จในแต่ละงวด และเมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอีก

***ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินประกันผลงาน ที่ถูกผู้ว่าจ้างหักจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวด มารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร โดยถือว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการให้บริการเกิดขึ้นในขณะได้รับเงินค่าจ้างแต่ละงวด ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อมีการจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่ต้องนำเงินประกันผลงานดังกล่าวมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก


...เป็นข้อความที่ปรากฏในคำสั่ง ที่ ป.73/2541 เช่นเดียวกัน ซึ่งบุญดี สรุปให้ฟังอย่างง่าย...สั้น และกระชับว่า...

 1. เงินค่างวดที่จ่ายและเงินประกันผลงานที่หักไว้ ถือเป็นเงินได้ของผู้รับจ้างทั้งจำนวนผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย...ทุกครั้งที่จ่ายเงินค่างวด...
 2. คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก... เงินค่างวดก่อนหักเงินประกันผลงาน
   
 3. ยอดเงินที่จ่ายจะเท่ากับค่างวด หักด้วยภาษีหัก ณ ที่จ่าย และหักด้วยเงินประกันผลงาน
   
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องคำนวณจากยอดเงินค่างวดที่ได้รับก่อนหักเงินประกันผลงาน
   

เพื่อให้บุญทิ้งเข้าใจได้อย่างต่อเนื่องจึงหยิบเอาตัวอย่างเดิม แต่เติมเงื่อนไขให้หักเงินประกันผลงาน 5% ของค่างวด ที่จ่ายชำระ ซึ่งบุญทิ้งมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนี้
 

 

เงินค่างวดที่เรียกเก็บ

1,000,000.00

บาท

 หัก

เงินล่วงหน้า

100,000.00

บาท

 

คงเหลือ

900,000.00

บาท

 บวก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

63,000.00

บาท

 หัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

27,000.00

บาท

 

จำนวนเงิน

936,000.00

บาท

 หัก

เงินประกันผลงาน

50,000.00

บาท

 

จำนวนเงินที่ต้องชำระ

876,000.00

บาท


 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก็นำส่งไป...ส่วนเงินประกัน...ก็เก็บไว้รอคืนให้กับผู้รับเหมา...หากไม่มีการผิดนัด...ผิดสัญญาเกิดขึ้น...ที่สำคัญในตอนคืนเงินประกันผลงานให้กับผู้รับเหมา บุญทิ้ง...ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย...และผู้รับเหมาก็ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด เพราะทุกอย่างได้เกิดขึ้นไปแล้ว ในตอนที่จ่ายค่างวด...ในแต่ละงวด...สรุปได้ว่าหากถูกตั้งแต่ต้น...ปัญหาและความวุ่นวายต่างๆ คงไม่เกิดเหมือนทุกวันนี้...

ก่อนจากกัน บุญดีจะมอบผอบ... เอ๊ย เอกสารสำคัญไว้ให้ซึ่งห้ามเปิดดูก่อนที่จะปะหน้าผู้รับเหมา หรืออวดสรรพ์เด็ดขาด เพราะเชื่อมั่นว่าหากไม่ห้ามไว้ บุญทิ้งคงจะไม่มีทางเปิดดู เมื่อเข้าใจเนื้อหาในเอกสารแล้ว จะอุ่นใจไร้กังวลเพราะเนื้อหาเอกสารยืนยันหนักแน่นว่า

“กรณี ททท. จ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาให้กับบริษัท M จำกัด ททท. มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร โดยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากยอดเงินได้พึงประเมินก่อน หักเงินประกันผลงาน แต่ไม่รวมภาษีขาย เนื่องจากภาษีขายที่บริษัทฯ ได้รับหรือพึงได้รับนั้น จะไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทฯ ตามมาตรา 65 ทวิ (14) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีโดยระบุมูลค่าของค่าบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของบริการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีถ้ามีค่าปรับเนื่องจากบริษัทฯ ผิดสัญญา เมื่อ ททท. จ่ายเงินค่าจ้างให้บริษัทฯ ททท. มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 จากยอดเงินค่าจ้างก่อนหักเงินค่าปรับ ส่วนกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยระบุมูลค่าของบริการก่อนหักเงินค่าปรับและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้คำนวณจากมูลค่าของบริการดังกล่าวตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร…(กค 0811/4393 : 23 พฤษภาคม 2545)”

ชัดเจนในคำตอบว่า เงินประกันที่เราหักไว้...ไม่ทำให้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลงแต่อย่างใด เพราะการหักเงินประกันผลงานเป็นแค่เงื่อนไขทางธุรกิจที่ขอยึดเงินประกันเอาไว้ก่อน ซึ่งไม่ได้ทำให้เงินได้ของผู้รับจ้างลดลงแต่อย่างใด ในอนาคตเมื่อบุญทิ้งจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้กับผู้รับเหมาก็สามารถส่งคืน โดยไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด เป็นเพียงการคืนเงินประกันที่กันเอาไว้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับเหมาแต่อย่างใดเช่นกัน

 


ด้วยรัก

นายภาษี
 
หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 22 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
 1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
 2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
 3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
 4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com