หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
ระบบทำความเย็น
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7 หน้า 
Green Building/การอนุรักษ์พลังงาน
 


ระบบความเย็น


ระบบทำความเย็นส่วนมากใช้ในการปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การไหลเวียน คุณภาพและความสะอาดของอากาศ รวมทั้งควบคุมเสียงรบกวน เพื่อให้เกิดความสบายและเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่ทำงานในพื้นที่นั้นๆ นอกจากนั้นระบบทำความเย็นยังมีความสำคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งที่ต้องการความเย็นเก็บรักษาอาหาร ให้มีความสดเป็นเวลานาน

การทำงานของระบบทำความเย็นใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก จากการสำรวจพบว่า ระบบปรับอากาศที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณครึ่งหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด เช่น โรงพยาบาล โรงแรม เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมก็มีใช้ระบบทำความเย็น และระบบปรับอากาศในกระบวนการผลิตต่างๆ เหมือนกันหลักการเบื้องต้น


เครื่องทำความเย็น

เมื่อเครื่องทำความเย็นสร้างความเย็นโดยอาศัยคุณสมบัติดูดซับความร้อนของสารทำความเย็น หรือน้ำยาทำความเย็น (Liquid Refrigerant) มีหลักการทำงาน คือ ปล่อยสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวจากถังบรรจุไปตามท่อ เมื่อสารเหลวเหล่านี้ไหลผ่านวาล์ว เปิด-ปิด จะถูกทำให้มีความดันสูงขึ้น แล้วความดันจะต่ำลง เมื่อรับความร้อน และระเหยเป็นไอ (Evaporate) ที่ทำให้เกิดความเย็นขึ้นภายในพื้นที่ปรับอากาศ ดังแสดงในรูป

 

เครื่องทำความเย็นข้างต้นจะเป็นระบบที่ใช้เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการทำความเย็นอย่างรวดเร็วเท่านั้น ในเครื่องทำความเย็นทั่วไปจะออกแบบให้สามารถนำสารทำความเย็นที่ระเหยเป็นแก๊สกลับมาใช้หมุนเวียนได้อีก โดยใช้คอมเพลสเซอร์ (Compressor) เป็นตัวอัดสารทำความเย็นที่เป็นแก๊ส แล้วนำมาระบายความร้อนให้เกิดการกลั่นตัวเป็นของเหลวอีกครั้ง แล้วส่งกลับไปเข้าถังบรรจุสารทำความเย็นใหม่ ตู้เย็นได้ใช้ระบบทำความเย็นแบบนี้ ดังแสดงในรูป

 


แก๊สที่ออกจากคอยล์เย็น (Evaporator) จะมีความดันต่ำ คอมเพลสเซอร์ (Compressor) จะดูดแก๊สเข้ามา และอัดออกไป ให้มีทั้งความดัน และอุณหภูมิสูง แล้วส่งต่อเข้าไปในตัวควบแน่น (Condenser) หรือเรียกกันว่า คอยล์ร้อน ซึ่งทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับแก๊สด้วยอากาศ แก๊สจะเกิดการควบแน่นเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่มีความดันสูง แต่มีอุณหภูมิต่ำ แล้วส่งกลับเข้าไปในถังพักสารทำความเย็นตามเดิม โดยมีตัวควบคุม หรือวาล์วทำหน้าที่ควบคุมการปล่อยสารทำความเย็นให้เข้าไประเหยหมดพอดีในคอยล์เย็น เมื่อสารทำความเย็นระเหยหมดก็จะกลายเป็นแก๊สที่มีอุณหภูมิต่ำและถูกดูดเข้าคอมเพลสเซอร์อีก เป็นวงจรเช่นนี้ตลอดเวลา


เครื่องปรับอากาศ

 

เครื่องปรับอากาศประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ และมีขั้นตอนการทำงานดังแสดงในรูป ดังนี้

 


ตัวควบแน่น (Condenser) หรือคอยล์ร้อน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ระบายความร้อนให้กับสารทำความเย็นที่ระเหยกลายเป็นแก๊ส และเกิดการควบแน่นเป็นของเหลว คอยล์ร้อนมีทั้งชนิดที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled) และชนิดที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water - Cooled)


คอยล์เย็น (Evaporator) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความเย็น โดยจะอาศัยความร้อนที่อยู่รอบคอยล์เย็น ทำให้สารทำความเย็นซึ่งเป็นของเหลวระเหยกลายเป็นแก๊สเกิดเป็นความเย็นขึ้น


อุปกรณ์ลดความดัน คือ อุปกรณ์ที่ควบคุมปริมาณสารทำความเย็นที่ไหลเข้าไปในคอยล์เย็น และช่วยลดความดันของสารทำความเย็นลง เช่น Thermal Expansion Value (TEV) และ Capillary Tube เป็นต้น


คอมเพลสเซอร์ (Compressor) ทำหน้าที่ดูดสารทำความเย็นในสภาพที่เป็นแก๊สเข้ามา และอัดให้เกิดความดันสูงซึ่งทำให้แก๊สมีความร้อนเพิ่มขึ้น คอมเพลสเซอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีทั้งชนิดที่เป็นแบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) แบบโรตารี่ (Rotary Compressor) หรืออาจเป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal Compressor) ส่วนในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ใช้แบบสกรู (Screw Compressor)


เครื่องปรับอากาศซึ่งมีพื้นฐานการทำงานเหมือนกันกับเครื่องทำความเย็น เมื่อลูกสูบทำงานสารทำความเย็นในสภาพที่เป็นแก๊สจะถูกดูดเข้าไปในกระบอกสูบและถูกอัดจนความดัน และอุณหภูมิสูงขึ้น จากนั้นจะส่งมาที่ลิ้นทางจ่ายออกไปตามท่อจนถึงคอยล์ร้อน ซึ่งจะระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นในสภาพที่เป็นแก๊ส แก๊สนี้เกิดการกลั่นตัวเป็นสารทำความเย็นเหลวในสภาพเดิม ทำงานหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปเป็นวงจรเช่นนี้


การทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในห้องนั้น โดยสารทำความเย็นจะระเหยที่คอยล์เย็นซึ่งติดตั้งอยู่ภายในห้อง พัดลม ในเครื่องจะพัดผ่านคอยล์เย็นทำให้อากาศภายในห้องเย็นลง แก๊สที่เกิดจากสารทำความเย็นที่ระเหยแล้วจะถูกอัดโดยคอมเพลสเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกห้อง และกลั่นตัวเป็นของเหลวตามเดิม ไหลวนเป็นวัฏจักรการทำความเย็นอยู่เช่นนี้ ส่วนอากาศร้อนจะถูกขับออกไปทิ้งนอกห้อง ดังแสดงในรูป

 


เครื่องปรับอากาศทุกชนิดอาศัยหลักการทำงานเดียวกัน ชื่อเครื่องปรับอากาศแบบต่างๆ จะเป็นการเรียกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการใช้งาน เช่น เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง (Window Type) ผลิตมาเพื่อติดตั้งที่หน้าต่างได้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือแยกระบบ (Split Type System) ผลิตให้ส่วนของคอยล์ร้อน และคอยล์เย็นแยกออกจากกัน โดยให้ส่วนที่มีเสียงดัง (ซึ่งส่วนมากจะเกิดจากการทำงานของคอมเพลสเซอร์) และแผงระบายความร้อนอยู่นอกห้อง เป็นต้น

 

ระบบเครื่องปรับอากาศในอาคาร


เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูง การประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศจำเป็นจะต้องทราบถึงลักษณะการทำงานของเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภท ซึ่งการเลือกประเภทและขนาดของเครื่องให้เหมาะสมกับห้อง ตลอดจนการติดตั้งการใช้งาน และการบำรุงรักษาที่ถูกวิธี จึงจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างได้ผลประเภทของเครื่องปรับอากาศ


แบบติดหน้าต่าง (Window Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งระบบระบายความร้อน หรือคอยล์ร้อน (Condensing Unit) และระบบทำความเย็น (Evaporating Unit) รวมอยู่ด้วย มีขนาดตั้งแต่ประมาณ 6,000 บีทียู/ชั่วโมง จนถึง 2.5 ตัน (1 ตัน ประมาณ 12,000 บีทียู/ชั่วโมง) ดังแสดงในรูป

เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย การซ่อม และการบำรุงรักษา การติดตั้งต้องให้ระบบระบายความร้อนอยู่ภายนอกอาคาร และระบบทำความเย็นอยู่ภายในห้อง นอกจากนี้ การที่คอมเพลสเซอร์ และพัดลมของระบบระบายความร้อนอยู่ติดกับช่องหน้าต่าง จึงทำให้เสียงดังจากการทำงานของเครื่องลอดเข้าไปในห้องได้มากกว่าเครื่องแบบแยกส่วน

แบบแยกส่วน หรือแบบแยกระบบ (Split Type System) เป็นเครื่องปรับอากาศที่แยกเอาระบบระบายความร้อน (Condensing Unit) ซึ่งประกอบด้วยคอมเพลสเซอร์ ตัวควบแน่น และพัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) ติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร และนำระบบทำความเย็น (Evaporating Unit) ซึ่งประกอบด้วยตัวทำความเย็น และพัดลม ซึ่งบางที่เรียกว่า ระบบทำความเย็น (Cooling Unit หรือ Indoor Unit) หรือแฟนคอยล์ยูนิต ติดตั้งไว้ภายในตัวอาคาร

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะไม่มีเสียงดังจากการทำงานของเครื่องเข้ามารบกวนในห้อง แต่มีข้อเสีย คือ เมื่อติดตั้งที่ใดแล้วจะเคลื่อนย้ายไม่สะดวก เพราะต้องเดินท่อ และบรรจุสารทำความเย็นใหม่ทุกครั้ง การติดตั้งก็ต้องเจาะผนัง เพื่อให้ท่อสารทำความเย็นผ่านจากภายนอกเข้ามาภายในห้องได้ ข้อเสีย อีกประการหนึ่งคือจะต้องหาที่ตั้งระบบระบายความร้อน (Condensing Unit) ภายนอกห้องอีกด้วย ดังแสดงในรูป

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งได้ ดังนี้

       - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีส่วนของระบบทำความเย็นแบบตั้งพื้น เป็นแบบที่มีราคาถูกที่สุด ติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาง่ายที่สุด แต่จะใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก จึงไม่เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่จำกัด

       - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีส่วนของระบบทำความเย็นแบบแขวนใต้เพดาน มีราคาใกล้เคียงกับแบบตั้งพื้น บางยี่ห้อสามารถใช้ส่วนของระบบทำความเย็นเครื่องเดียวกันติดตั้ง ทั้งแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนใต้เพดานได้ การเลือกใช้ส่วนของระบบทำความเย็นแบบแขวนใต้เพดานต้องพิจารณาไม่ให้ส่วนของระบบทำความเย็นกีดขวางการใช้งานในห้อง จึงเหมาะสมกับห้องที่มีเพดานสูง

       - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีส่วนของระบบทำความเย็นติดที่ผนังห้อง และแบบที่มีส่วนของระบบทำความเย็นติดฝังในเพดาน เป็นแบบที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย แต่เครื่องทั้งสองแบบนี้ติดตั้งค่อนข้างยาก ดูแลรักษายากและราคาก็แพงกว่าแบบอื่นๆ


เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในอาคารแบบรวมศูนย์


โดยทั่วไปเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่จะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่เรียกว่า ชิลเลอร์ (Chiller) ซึ่งแบ่งเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และมีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ชิลเลอร์ อาศัยน้ำเป็นตัวนำพาความเย็นไปยังห้อง หรือจุดต่างๆ โดยน้ำเย็นจะไหลไปยังเครื่องทำลมเย็น (Air Handing Unit – AHU หรือ Fan Coil Unit - FCU) ที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่ปรับอากาศ จากนั้นน้ำที่ไหลออกจากเครื่องทำลมเย็น จะถูกปั๊มเข้าไปในเครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องและไหลเวียนกลับไปยังเครื่องทำลมเย็นอยู่เช่นนี้ สำหรับเครื่องทำน้ำเย็นนี้จะต้องมีการนำความร้อนจากระบบออกมาระบายทิ้งภายนอกอาคารด้วย ดังแสดงในรูป


บริเวณที่ปรับอากาศจะมีแต่เครื่องทำลมเย็น ท่อน้ำ และท่อลม ที่จะต่อเข้ากับเครื่องทำลมเย็นเท่านั้น โดยน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ 6-8 ๐C ซึ่งจะไหลเข้าไปในเครื่องทำลมเย็นที่ประกอบด้วย แผงท่อน้ำเย็นที่มีน้ำเย็นไหลอยู่ภายในแผ่นกรองอากาศ โดยทั่วไปเป็นแผงใยอะลูมิเนียม พัดลม และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ดูดอากาศจากบริเวณที่ปรับอากาศให้ไหลผ่านแผ่นกรอง และแผงท่อน้ำเย็น เมื่อไหลออกไปน้ำจะมีอุณหภูมิประมาณ 10-13 ๐C ข้อควรระวัง ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ หากการประกอบเครื่อง และการเชื่อมต่อท่อไม่ได้มาตรฐาน ท่อน้ำอาจแตกทำให้น้ำรั่ว สร้างความเสียหายให้กับห้องที่ติดตั้งได้

การที่ระบบปรับอากาศจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยการระบายความร้อนที่ดี ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ระบายความร้อนออกจากระบบปรับอากาศ ก็คือ หอระบายความร้อน (Cooling Tower) ดังนั้น ควรให้ความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาหอระบายความร้อนให้สามารถระบายความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานหอระบายความร้อน


การอนุรักษ์พลังงานในหอระบายความร้อนสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

       - ติดตั้งให้ถูกต้อง เช่น ติดตั้งไว้บนหลังคา หรือบริเวณเปิดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ซึ่งจะทำให้การระบายความร้อนของหอระบายความร้อนมีประสิทธิภาพสูง ระยะห่างระหว่างหอระบายความร้อนกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ หรือในกรณีที่ติดตั้งหอระบายความร้อนหลายตัว ต้องเว้นระยะห่างตามที่ผู้ผลิตกำหนด โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งหอระบายความร้อนใกล้กับบริเวณที่มีแก๊สจากสารเคมี ซึ่งความร้อนจากหม้อไอน้ำ ปล่องควันไอเสีย สายไฟแรงสูง หรือหม้อแปลงไฟฟ้า และที่สำคัญคือพื้นที่ติดตั้งหอระบายความร้อนต้องได้ระดับไม่เอียง

       - ตรวจเช็คทุกเดือน ทุกสัปดาห์ ทุกวัน เป็นประจำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลนี้มาเปรียบเทียบ โดยตรวจเช็คในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ดังตาราง


       - นำความร้อนจากระบบระบายความร้อนมาใช้ประโยชน์การบำรุงรักษาหอระบายความร้อน


น้ำที่ใช้หมุนเวียนในระบบระบายความร้อนควรเป็นน้ำสะอาด ผ่านการกลั่นกรอง และปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว ดังตาราง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากน้ำที่ใช้ระบายความร้อนเป็นระบบเปิดจึงมีฝุ่นละออง สิ่งสกปรกและเกิดตะไคร่น้ำ รวมทั้งน้ำยาที่ระเหยออกไป จึงมีตะกอน และสารละลายตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการอุดตันในตัวควบแน่น (Condenser)

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำได้โดยระบายน้ำทิ้ง และเติมน้ำใหม่ เพื่อลดการสะสมของสารละลายต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีขึ้น ช่วยประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของคอยล์ร้อนด้วยการระบายน้ำทั้ง


การระบายน้ำทิ้งเพื่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ที่หอระบายความร้อนทำได้ 3 วิธี คือ

       1. ระบายทิ้งที่ท่อน้ำล้น (Over Flow)
       2. ระบายทิ้งที่ท่อน้ำทิ้ง (Drain)
       3. ระบายทิ้งที่ท่อทางส่งปั๊มน้ำตัวควบแน่น (Condenser Water Pump)

หมายเหตุ
       - ควรเปลี่ยนน้ำหมุนเวียนระบายความร้อน และล้างอ่างหอระบายความร้อนอย่างน้อยเดือนละครั้ง
       - ถ้าน้ำที่ใช้หมุนเวียนมีคุณภาพดี และมีค่า Total Dissolve Solid น้อยกว่า 50 PPM ก็สามารถลดปริมาณน้ำทิ้งได้ระบบทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม


ระบบทำความเย็น และระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ระบบดูดซึม (Absorption) ซึ่งใช้พลังงานจากความร้อนเป็นส่วนใหญ่ สามารถใช้ความร้อนได้จากหลายแหล่ง เช่น ไอน้ำจากหม้อไอน้ำ น้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น นอกจากเป็นการประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยหลักการเบื้องต้นของระบบทำความเย็นแบบดูดซึม


การทำงานของระบบทำความเย็น แบบดูดซึม (Absorption Systems) เริ่มต้นจากสารทำความเย็นซึ่งมีอุณหภูมิ 5 ๐C และมีความดัน 6 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งจะถูกดูดซึมด้วยสารดูดซึมกลายเป็นของเหลวในตัวดูดซึมความร้อน (Absorber) จากนั้นจะถูกสูบโดยปั๊มเพื่อให้มีความดันสูงเป็น 75 มิลิเมตรปรอท และถูกส่งไปยังอุปกรณ์ให้ความร้อน (Generator) เพื่อรับความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนต่างๆ เช่น น้ำร้อน ไอน้ำ หรือไอความร้อนที่เหลือจากการเผาไหม้ที่อุณภูมิสูงประมาณ 100-200 ๐C ทำให้สารทำความเย็นแยกตัวออกจากสารดูดซึม ไอน้ำจะกลั่นตัวที่ชุดควบแน่น (Condenser) ที่อุณหภูมิประมาณ 40-50 ๐C และกลับสภาพเป็นของเหลวตามเดิม ส่วนสารดูดซึมที่เหลือจะถูกนำมาไว้ที่ตัวดูดซึมเพื่อใช้งานใหม่ความร้อนที่คายออกมาก็จะระบายออกไปสู่บรรยากาศ ดังแสดงในรูปอุปกรณ์ของระบบทำความเย็นแบบดูดซึม


ระบบทำความเย็นแบบดูดซึมประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 4 ส่วน ได้แก่

ตัวดูดซึมความร้อน (Absorber) คือ อุปกรณ์ดูดซึมความร้อน เป็นส่วนที่บรรจุสารทำความเย็น และตัวละลาย เช่น ในกรณีที่ใช้สารลิเธียมไบรไมด์ (LiBr) และน้ำนั้น น้ำจะเป็นสารทำความเย็น และลิเธียมไบรไมด์จะเป็นตัวละลาย

ตัวทำความเย็น (Evaporator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ หรือส่วนที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทำความเย็นกับน้ำของระบบ Chiller หรือน้ำเย็นที่จะนำไปใช้กับระบบปรับอากาศ

อุปกรณ์ให้ความร้อน (Generator) เป็นอุปกรณ์ หรือส่วนให้ความร้อนกับระบบในตัวดูดซึมความร้อน และสารละลายลิเธียมไบร์ไมด์ถูกสูบมารับความร้อน ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอ โดยที่สารละลายลิเธียมไบร์ไมด์เข้มข้นขึ้นอีกครั้งแล้วส่งกลับไปยังตัวดูดซึมความร้อน

ตัวควบแน่น (Condenser) เป็นที่ที่ไอน้ำในอุปกรณ์ให้ความร้อนแล้วกลั่นตัวเป็นน้ำ เพื่อส่งกลับไปที่ตัวทำความเย็นใหม่

ระบบทำความเย็นแบบดูดซึมมีประสิทธิภาพต่ำกว่าระบบทำความเย็นแบบอัดสารทำความเย็น แต่พลังงานความร้อนที่ใช้ในอุปกรณ์ให้ความร้อนสามารถนำมาจากแหล่งความร้อน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พลังงานอีกวิธีหนึ่ง โดยพลังงานความร้อนดังกล่าวอาจมาจาก


       -  หม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ยังมีปริมาณไอน้ำเหลือจากการใช้ในกระบวนการผลิตเพียงพอที่จะนำมาใช้
       -  หม้อไอน้ำที่ติดตั้งเพื่อใช้กับระบบทำความเย็นโดยเฉพาะ
       -  การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Water Heat Recover) จากก๊าซที่ปล่อยทิ้งจากระบบของเครื่องยนต์ ซึ่งก๊าซ หรือกังหันก๊าซ (Gas Engines or Gas Turbines) มักจะใช้ในโรงงานไฟฟ้า สามารถทำในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งระบบผลิตความร้อน และไฟฟ้าร่วม (Cogeneration) ได้
       -  ไอน้ำความดันต่ำจากการปล่อยทิ้งของกังหันไอน้ำ (Stream Turbines)
       -  น้ำร้อนจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบกักเก็บความเย็นด้วยน้ำแข็ง (Ice Storage)


ระบบกักเก็บความเย็นด้วยน้ำแข็ง  คือ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บความเย็นไว้ชั่วคราวในรูปของน้ำแข็งเพื่อนำมาใช้ภายหลัง จึงสามารถทำความเย็นทดแทนในช่วงที่อัตราค่าไฟแพงได้ น้ำแข็งเป็นสารที่มีค่าความร้อนแฝงในการละลายค่อนข้างสูง คือ 144 บีทียู/ปอนด์ ทำให้ใช้ปริมาตรในการเก็บน้อยกว่าการกักเก็บในรูปน้ำเย็นมากกว่า และต้นทุนต่ำกว่าด้วย

ปัจจุบันการชำระค่าไฟฟ้ามีการจำแนกประเภทผู้ใช้ต่างๆ ตามประเภท และปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยคิดราคาแตกต่างกันออกไป เช่น การคิดค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (TOD Tariff) ทำให้มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าช่วงที่ราคาสูง แต่ในระบบทำความเย็นใช้ความเย็นตลอดเวลา เช่น อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ก็ใช้ระบบกักเก็บความเย็นด้วยน้ำแข็งแทน โดยผลิตความเย็นนำไปเก็บไว้ในช่วงค่าไฟฟ้าถูก และผลิตให้เพียงพอเพื่อนำมาใช้ในช่วงที่ค่าไฟฟ้าแพงจะช่วยประหยัดค่าไฟลงได้ระบบกักเก็บความเย็นด้วยน้ำแข็งแบบต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

       -  ระบบน้ำแข็งเกาะติดท่อ (Ice On - Coil)
       -  ระบบถังน้ำแข็ง (Ice tank)
       -  ระบบน้ำน้ำแข็งในภาชนะ (Ice Container)
       -  ระบบเก็นบน้ำแข็ง (Ice Harvester)

เหตุผลที่พัฒนาระบบกักเก็บความเย็นด้วยน้ำแข็งมาใช้ในอุตสาหกรรม และในอาคาร เนื่องมาจากความต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้า และค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand)การติดตั้ง


การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เกิดการประหยัดพลังงาน เป็นการติดตั้งที่มุ่งขจัดการสูญเสียพลังงานในการใช้ระบบปรับอากาศ ข้อแนะนำมีดังนี้


       1. ติดตั้งระบบปรับอากาศตามการออกแบบที่มีการประหยัดพลังงานแล้ว แต่ถ้าเห็นว่ามีส่วนใดสามารถปรับปรุงให้ประหยัดพลังงานได้อีก ก็ให้พิจารณาโดยละเอียดก่อนดำเนินการแก้ไข
       2. ติดตั้งท่อลม ท่อน้ำ ให้เป็นแนวตรงมากที่สุด เพื่อลดความเสียดทานในท่อ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอีกด้วย
       3. ควรตรวจรอยรั่วของระบบโดยเฉพาะตามรอยต่อต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียความสามารถในการทำความเย็นของระบบ และสารทำความเย็น
       4. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางที่ท่อลม เพื่อลดการต้านทานการไหลของลมให้น้อยที่สุด
       5. ติดตั้งแผ่นปรับลมที่สามารถปิดลมได้ดี จะช่วยลดการสูญเสียลมเย็นไปยังที่ที่ไม่ต้องการจ่ายลมได้
       6. ใช้วาล์วที่มีความต้านทานการไหลต่ำ อาทิ วาล์วผีเสื้อ เพื่อลดความต้านทานในระบบจ่าย และส่งน้ำในระบบการทำความเย็นขนาดใหญ่ เช่น Chiller
       7. ติดตั้งวาล์วระบายอากาศอัตโนมัติในระบบท่อน้ำเย็น และท่อน้ำระบายความร้อนของ คอนเดนเซอร์ เพื่อให้การไหลวนสะดวก การถ่ายเทความร้อนก็ทำได้ดี
       8. ติดตั้งเทอร์โมสแตทในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ให้ตัวรับสัมผัส (Sensing Element) อยู่ในตำแน่งที่จะทำงานผิดพลาดได้ เช่น ในที่มีแสงแดดส่องกระทบ ใกล้โคมไฟ หรือใกล้ประตู ซึ่งจะมีผลให้การปรับอากาศทั้งระบบทำงานมากเกินความจำเป็น
       9. ทดสอบ และปรับปรุงระบบปรับอากาศทั้งระบบ ให้ทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้การบำรุงรักษา


ถึงแม้จะออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศให้เกิดการประหยัดพลังงาน แต่ถ้าการใช้และบำรุงรักษาไม่ถูกต้องแล้ว การประหยัดพลังงานจะไม่เกิดขึ้นเลย ฉะนั้นเมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประหยัดพลังงาน และวิศวกรผู้ติดตั้งระบบปรับอากาศ ควรทำคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เพื่อให้เจ้าของกิจการ และหัวหน้าช่างควบคุม นำไปใช้ฝึกฝนอบรมช่างที่ควบคุมการใช้ และการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงจะเกิดการประหยัดพลังงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ข้อแนะนำในการใช้และการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศเพื่อให้ประหยักพลังงาน มีดังนี้


       1. ทดสอบการทำงาน และการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศทุกๆ ปี เพื่อให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
       2. เดินเครื่องทำความเย็น เครื่องส่งลมเย็น ปั๊มน้ำ หอระบายความร้อน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาระการทำความเย็นที่ต้องการ ในกรณีที่ใช้เครื่องทำความเย็น ปั๊มน้ำ และหอระบายความร้อนหลายชุด ก็ให้เดินเครื่องพอดีกับภาระความเย็น เมื่อได้ความเย็นระดับที่ต้องการแล้วให้หยุดเครื่องให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
       3. ปรับตั้งการทำงานของเครื่องทำความเย็น โดยให้น้ำเย็นมีอุณหภูมิสูง และน้ำหล่อเย็นมีอุณหภูมิต่ำ โดยเฉพาะเมื่อความร้อนจากภายนอกที่เข้าไปในอาคารน้อยลง เช่น ในช่วงที่มีอากาศเย็น เป็นต้น ในการปรับตั้งนี้ต้องให้ค่าการทำความเย็นที่ต้องการพอดีกับสมมรรถนะของเครื่อง
       4. ตั้งเทอร์โมสแตท ให้ควบคุมภาวะอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
       5. ปิดม่านกั้นการแผ่รังสีของแสงแดดที่จะผ่านกระจกเข้าไปในอาคาร เช่น ที่ด้านทิศตะวันออกในช่วงเวลาเช้าและทิศตะวันตกในช่วงบ่าย
       6. ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องใช้ต่างๆ เมื่อไม่ใช้งาน เพื่อลดภาระความร้อนให้น้อยลง
       7. ควบคุมความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) โดยการลดความต้องการกำลังไฟฟ้าลง ด้วยการตั้งโปรแกรมการเดินเครื่องและหยุดเครื่องให้ความต้องการกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน การเดินเครื่องทำความเย็นเพื่อสะสมความเย็นไว้ล่วงหน้า และสูบน้ำไปเก็บไว้ในช่วงที่มีความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ จะช่วยลดค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดลงได้
       8. ควบคุมคุณภาพของน้ำเย็น โดยเฉพาะของน้ำหล่อเย็น ให้เป็นน้ำสะอาดปราศจากความกระด้าง เพื่อให้ผิวท่อน้ำสะอาดอยู่ตลอดเวลา เพราะจะช่วยให้การถ่ายเทความร้อนได้ดี และมีความเสียดทานน้อย
       9. หมั่นล้างท่อน้ำ และแผงกรองอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี
       10. หมั่นล้างผิวท่อทำความเย็นให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้อากาศไหลผ่านได้สะดวก และการถ่ายเทความร้อนดีขึ้น
       11. หมั่นตรวจเช็คการทำงานของวาล์วระบายอากาศ เพื่อให้สามารถไล่อากาศภายในระบบท่อน้ำได้ดี
       12. หมั่นตรวจ และซ่อมแซมท่อลมที่ชำรุด เพื่อแก้ไขไม่ให้มีลมรั่ว
       13. หมั่นตรวจเช็คปรับสายพาน อัดจาระบีเครื่องจักรต่างๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
       14. ตรวจเช็คสภาพของฉนวนหุ้มเครื่องทำความเย็น เครื่องส่งลมเย็น ท่อลม และท่อน้ำ หากมีการชำรุด หรือเสื่อมสภาพให้รีบแก้ไข เพื่อให้ความร้อนจากภายนอกเข้าไปในระบบน้อยลงการประหยัดพลังงาน


การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่สามารถแยกวิธีการได้เป็น 2 ส่วน คือ


การใช้งานอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ


อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งในอาคาร ถ้าหากมีการใช้อย่างเหมาะสม และคำนึงถึงการประหยัดพลังงานแล้ว ยังสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ โดยที่เจ้าของโรงงานและอาคารไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ หรือความรู้พิเศษ และไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้


       -  ควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่เข้าเครื่องทำน้ำเย็นให้มีอุณหภูมิต่ำที่สุด สำหรับอาคารที่ติดตั้งระบบปรับอากาศประเภทเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Water Chiller) การควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่เข้าเครื่องทำน้ำเย็น จะทำให้เครื่องทำน้ำเย็นนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง ขณะที่ความสามารถในการทำความเย็นยังคงเดิมอยู่ ดังรายละเอียดในตาราง

 


       -  จัดระบบให้เครื่องปรับอากาศทำงานเป็นช่วงๆ สลับกัน และควรปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน
       -  ตั้งค่าเทอร์โมสแตทควบคุมอุณหภูมิที่ 25-26 องศาเซลเซียส
       -  เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
       -  ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ด้านหน้ากากของเครื่อง ด้วยการล้างทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศครั้งใหญ่ควรถอดออกมาล้างปีละครั้ง รวมทั้งแผ่นระบายความร้อนด้านหลังเครื่องด้วย


การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ


การประหยัดไฟฟ้าในระบบปรับอากาศจะไม่ประสบความสำเร็จได้ ถ้าปราศจากการติดตามการใช้งานจริง มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศ ดังนี้


       -  ควรทดลอง และปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งคราวตามกำหนดเวลา ตลอดอายุการใช้งานของระบบ การปรับแต่งในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ
       -  ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุญหภูมิที่พอเหมาะกับความสบาย ไม่ควรตั้งไว้ต่ำเกินไป และหมั่นตรวจสอบการทำงานของเทอร์โมสแตทว่าเป็นปกติหรือไม่
       -  ควรทำความสะอาดแผงกรองอากาศ และขดลวดทำความเย็น (Cooling Coil) ของเครื่องส่งลมเย็นเป็นประจำ ถ้ามีความสปรกพื้นผิวรับความร้อนจะถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี ทำให้น้ำเย็นที่ไหลกลับไปยังเครื่องทำน้ำเย็นมีอุณหภูมิต่ำ เป็นผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นต่ำด้วย
       -  ทำความสะอาดตัวระบายความร้อนเป็นประจำ เช่น
              - ตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุปิดขวางท่อลมที่ใช้ในการระบายความร้อน
              - ตรวจสอบอย่าให้ผิวด้านในของตัวควบแน่นมีตะกรัน และสิ่งสกปรก
       -  ทำความสะอาดหอระบายความร้อน เพื่อให้ผิวระบายความร้อนสะอาด รวมทั้งทำความสะอาดหัวกระจายน้ำตามกำหนด
       -  บำบัดคุณภาพน้ำในระบบน้ำหล่อเย็น เพราะความสกปรกจะลดความสามารถในการถ่ายเทความร้อน
       -  อัดจาระบีหล่อลื่นพัดลมทุกตัว หรือหยอดน้ำมันสม่ำเสมอตามระยะเวลา
       -  ตรวจความตึงของสายพานพัดลมให้พอเหมาะ
       -  ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำเย็น และซ่อมแซมฉนวนท่อน้ำ รวมทั้งแก้ไขการรั่วของน้ำเย็นที่อุปกรณ์ต่างๆ ปั๊มน้ำแบบหอยโข่งที่ใช้ Packing Seal ต้องให้มีน้ำซึมบ้าง แต่ไม่ควรรั่วมากเกินไป
       -  ตรวจสอบการรั่วของท่อลม รวมถึงการซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด
       -  ตรวจสอบรอยรั่วตามหน้าต่าง และประตูของอาคารซึ่งทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคารได้บทสรุป


หลักการประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็น และปรับอากาศ คือ การใช้งานเท่าที่จำเป็น และป้องกันความร้อนที่จะแพร่เข้าไปภายในอาคาร ตลอดจนการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะสมกับงาน รวมทั้งต้องมีความรู้ในการใช้งาน และการควบคุมดูแลเครื่องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดในเรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น การนำพลังงานที่ทิ้งกลับมาใช้ใหม่ หรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ในโรงงาน และอาคาร เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานมากที่สุด ที่สำคัญก็คือ ควรให้ความสนใจติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึก และช่วยกันประหยัดพลังงาน


ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

Abstract: Among the Nokia 8800 Sirocco mobile phones, the Nokia 8800 Sirocco Versace is sure certainly to Jimmy Choo Red Shoes be the spotlight. This modern masterpiece embodies elegance with an exquisite design and boasts exclusiveness with specially created features. Our website www.madeinchina.com is a valuable bridge for those interested in Nokia louisvuittons.net 8800 Sirocco Versace business opportunity.The Status of Nokia 8800 Sirocco VersaceNokia is the most popular mobile phone producer all over the world with owing to its quality, reliability and satisfying service. It keeps digging out customer requirements and designing high quality products accordingly. As mobile usage grows in the Jimmy Choo Company world锟絪 emerging markets, Nokia is contributing to the increasing economic growth and quality of life with cutting-edge products, including the hot Nokia 8800 Sirocco. Since 2006, the Nokia 8800 Sirocco has becoming hotter and hotter among people of all walks of life. There are fashionable ones featuring entertainment louisvuittons system; refined and elegant ones for business men and cute ones with low prices. Among the Nokia 8800 Sirocco mobile phones, the Nokia 8800 Sirocco Versace is surely to be the spotlight. This modern masterpiece embodies elegance with an exquisite design and boasts exclusiveness with specially created features. One way to have it with lower price is to visit www.madeinchina.com. Nokia 8800 Sirocco Versace from Made in China.comOur website is a valuable source of the coachbag.us Nokia 8800 Sirocco Versace. The Shenzhen Maytag Technology Co., Ltd, Jimmy Choo Prices which is a major Chinese manufacturer and exporter in mobile phones wholesale industry, is the selling leader of the mobile phone. Customers both home and broad can get the mobile phones with at a competitive price. With the Louis Vuitton V?skor gleaming stainless steel body design and fluid slide mechanism, Nokia 8800 Jimmy Choo Evening Shoes Sirocco Versace attracts people at the first sight. Users do not have to worry about its beautiful surface being scratched since the surface is artfully made with scratch-resistant sapphire-coated gl *  which makes it durable and fabulous. There is an ergonomic design of a signature coachbag thumb rest and an undulating keypad, which fit the figures perfectly and promotes ease of use. It is able to memorize 20 missed, 20 dialed and 20 received calls. Bluetooth Louis Vuitton Sverige and instant messaging technology are integrated. For more detailed information about it, please visit www.madeinchina.com.Good Service from Made in China.comOur website is a valuable bridge for those interested in Nokia 8800 Sirocco Versace business Jimmy Choo Online opportunity. We are striving to find customers both home and abroad better and cheaper mobile phones as Jimmy Choo High Tops well as all kinds of products made in China. With our job, you can contact any company which you are interested in and you can get a fruitful long-term Louis Vuitton V?ska profit. Please feel free to check our website www.madeinchina.com regularly and we are always here to help.

ผู้แสดงความคิดเห็น  jack  [ 1545261@qq.com ]  วันที่ 11-05-2558 15:53:20
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

When you own a business, you know that you should promote it on internet too. Your online business does not only need professional search engine optimization but more important, it needs a professional web hosting service. When searching for the perfect web hosting package for us, we all want to find something that is of a high quality 锟?we don锟絫 need our website to go down all the time 锟?and we also want an affordable offer. There are many factors that influence the effectiveness of web jimmy choo shoes outlet hosting services, making our decision on what package to choose even more difficult.One of the most popular in this domain is the Fatcow web jimmy choo red shoes hosting package. The company provides great services to its clients since 1998, being established in New Mexico. As you can see, it is a company that works at high standards for more than ten years to offer their clients domain registration, Louis Vuitton V?ska web hosting, website management and various internet commerce services. The company just improved their website so that you would easier search the offers they have. Read the following review to find out more details about Fatcow web hosting when it comes to their solution, their prices and their customer support.You can benefit from Fatcow web hosting services whether you own a small business or a medium one. For example, if you don锟絫 search for a complete web hosting package, then Fatcow offers the MiniMoo option. This is a great solution for those that are at the beginning with their business and it only costs $5 per year. More than that, you can use the available tools to build your website, as Fatcow offers a SiteDelux, a product specifically created for that. Therefore, MiniMoo is perfect for a new born business coachbag as you can have a domain, an email address and also the opportunity to use great website management instruments.The full plan for web hosting includes several helpful elements besides the domain registration and the hosting, such as a wizard that helps you in adding interesting new features to your website. Once you decided that Fatcow services are the best option for your website, you will only have to pay $58 every year to constantly benefit from a quality hosting. When it comes to the pricing, the company provides you with a 30 days money back guarantee option. This can only mean that clients锟?requirements matter the louisvuittons.net most for Fatcow web hosting. With unlimited disk space and bandwidth and the other benefits you have, you will surely not want your money back.Fatcow锟絪 offers Jimmy Choo Heels include many options for you to save money. For example, if you want to host more than one domain, then you will have to pay a lower price. This way, you benefit not only from affordable prices, Louis Vuitton V?skor but also from a great effectiveness when it louisvuittons comes to the costs. It is no wonder that Fatcow web hosting remain a leading company after all these years considering all the features they offer for reasonable prices.The reliability of the hosting is one of the most significant aspects that we have to keep in mind when choosing our partners for these types of services. This refers to two jimmy choo discount shoes aspects: that the server shouldn锟絫 go down too often and when it does go down, the availability of the technical support we require is essential. When it comes to the first element, when you use Fatcow web coachbag.us hosting services, you will have your website up almost all the time because the company uses a backup generator that functions 24/7. As for the support you Jimmy Choo Kitten Heels need when the server goes down, Fatcow has a team that you can contact both by email of by telephone (1 888). Also, they have a chat support service available so you can contact them any time you have questions to ask.Overall, Fatcow is a web hosting provider that is worth being used. The best thing is that if you are not sure about your decision, you now in advance that you can Jimmy Choo High Heels get your money back within one month. As for the customers锟?testimonials, you can find many comments and Louis Vuitton Sverige reviews on the web, admitting the same thing: Fatcow offers reliable services and friendly customer support.

ผู้แสดงความคิดเห็น  jack  [ 1545261@qq.com ]  วันที่ 11-05-2558 15:52:53
 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

mac makeup

adidas wings

prada handbags

celine handbags

kate spade handbags

hollister pas cher

oakley vault

toms shoes outlet online

burberry outlet online

tod's shoes

air jordan gamma blue

hollister

louis vuitton

michael kors outlet online

abercrombie

michael kors outlet

puma shoes

pandora charms

coach factory outlet

coach outlet online

thomas sabo

lacoste polo shirts

celine outlet

kate spade outlet

babyliss

m a c cosmetics

coach factory outlet

air jordan shoes

cheap ray ban sungl * es

hollister clothing

christian louboutin shoes

michael kors outlet online sale

snapback hats wholesale

ed hardy clothing

ray ban

adidas outlet

lacoste shoes

mont blanc

air jordan 4

coach outlet online

tods shoes

karen millen sale

michael kors canada

lululemon outlet online

tods shoes

pandora

pandora jewelry

gucci outlet

replica rolex watches

puma sneakers

herve leger dresses

jordan shoes

fitflop sandals

louis vuitton outlet

lacoste shirts

discount oakley sungl * es

insanity workout

jordan 4 retro

tods outlet

ray ban

soccer jerseys for sale

instyler

coach factory outlet

salomon shoes

cheap snapbacks

babyliss hair dryer

louis vuitton uk

timberland boots

air jordan concord

swarovski crystal

ghd hair straighteners

oakley sungl * es

nfl jerseys wholesale

adidas shoes

foamposite shoes

coach outlet store

burberry outlet online

pandora jewelry

swarovski jewelry

burberry handbags

chanel bags

ghd

true religion

michael kors handbags

cheap oakley sungl * es

oakley sungl * es

kate spade outlet

christian louboutin outlet

michael kors handbags

links of london jewellery

mlb jerseys

louis vuitton outlet online

hollister clothing store

tods outlet

foamposite gold

louis vuitton outlet uk

longchamp sale

ray ban sungl * es

louboutin shoes

chanel handbags,chanel bags,chanel outlet,chanel 2.55

converse shoes

ghd hair

nhl jerseys

giuseppe zanotti sale

louboutin shoes

salomon speedcross 3

nike air force 1

oakley sungl * es wholesale

coach outlet store

timberland shoes

louis vuitton handbags

polo ralph lauren outlet

lacoste polo shirts

coach outlet online

toms shoes

oakley sungl * es

oakley sungl * es

beats by dre

jordan shoes

replica watches

iphone 6 cases

swarovski outlet

lebron 10,lebron 11,lebron 12

tod's sale

oakley sungl * es

hollister clothing store

burberry handbags

cheap jordans

fitflop shoes

toms outlet

louis vuitton outlet

abercrombie outlet

giuseppe zanotti

ralph lauren outlet

pandora

pandora charms

ralph lauren polo shirts

discount oakley sungl * es

converse all star

nba jerseys

puma outlet store

marc jacobs

herve leger

cheap nba jerseys

polo lacoste pas cher

ผู้แสดงความคิดเห็น  20150327maoqiuyun  [ 709776393@qq.com ]  วันที่ 27-03-2558 10:46:53

 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

mulberry uk

jordan 11 concord low

new jordans

burberry outlet

uggs outlet

canada goose sale

canada goose

christian louboutin

canada goose jackets

coach factory outlet online

michael kors uk

ralph lauren sale

canada goose outlet online

ray ban outlet

hollister clothing store

louis vuitton outlet

jordan 11s

true religion

canada goose outlet online

soccer jerseys

ugg boots

michael kors outlet online

true religion

adidas wings

uggs on sale

timberland boots

louis vuitton outlet

timberlands

louis vuitton handbags

abercrombie & fitchfitch

abercrombie kids

canada goose sale

ugg boots

michael kors handbags

canada goose outlet

canada goose

coach outlet store online

ray ban sungl * es

ray ban outlet

burberry outlet

canada goose jackets

timberland canada

michael kors outlet online

michael kors outlet

burberry scarf

abercrombie

abercrombie store

toms outlet

ugg boots

polo ralph lauren

louis vuitton outlet

belstaff jackets

coach outlet store

oakley sungl * es outlet

michael kors handbags

louis vuitton handbags

oakley sungl * es wholesale

marc jacobs bags

kate spade outlet

gucci outlet

ugg shoes

toms promo code

louis vuitton

timberland outlet

tory burch outlet online

jordans 11

burberry outlet

true religion outlet

burberry sale

gucci outlet online

wholesale nfl jerseys

michael kors watches

uggs on sale

coach outlet

gucci factory outlet

tod's outlet

michael kors outlet

ghd flat iron

abercrombie & fitchfitch

michael kors outlet

jordan 6 rings

replica rolex watches

abercrombie and fitch

insanity workout

louis vuitton

ugg australia

coach outlet store online

tory burch flats

louis vuitton handbags

tory burch sale

christian louboutin outlet

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton purses

polo ralph lauren online

coach outlet

lebron james shoes 2015

chanel bags

rayban sungl * es

louis vuitton outlet

fitflop shoes

cheap toms

timberland uk

michael kors uk

abercrombie & fitch

louis vuitton handbags

nike nfl jerseys

ray ban aviators

louis vuitton

ugg outlet

mulberry bags

north face jackets

michael kors outlet

louis vuitton outlet

tory burch outlet

canada goose sale

louis vuitton outlet

michael kors

louis vuitton purses

canada goose jackets

fitflop shoes

abercrombie & fitch

toms wedges

jeremy scott adidas

hollister jeans

coach factory outlet

uggs outlet

ugg boots

fitflops outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet

coach outlet stores online

polo ralph lauren home

jordan 11

coach factory outlet

prada handbags

coach purses

burberry scarf

michael kors canada

lv bags

michael kors outlet

coach factory outlet

ugg boots uk

ugg boots

micahel kors outlet

gucci outlet

louis vuitton outlet

coach purses

coach factory store

cheap toms

michael kors

true religion kids

hollister clothing store

ray ban aviators

jordan retro

cheap uggs

ray ban sungl * 

abercrombie

michael kors watches

coach outlet

mont blanc mountain

www.louisvuitton.com

chanel online shop

nike outlet

ugg boots

burberry outlet

burberry bags

michael kors handbags

michael kors outlet online

chanel outlet

louis vuitton outlet

ray ban watyfarer

hollister clothing

louis vuitton

oakley sungl * es wholesale

ray ban gl * es

hollister clothing store

christian louboutin outlet

michael kors canada

mont blanc legend

timberland boots for men

coach factory outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

moncler jacket

canada goose

the north face

air jordans

imitation watches

celine bags

uggs for women

cheap toms

canada goose outlet

ray ban outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet

michael kors handbags

oakley sungl * es cheap

supra outlet

abercrombie

michael kors outlet online

ray ban outlet

cheap uggs

ugg on sale

red bottoms

coach handbags

polo ralph lauren online

abercrombie and fitch

true religion sale

discount oakley sungl * es

hollister jeans

mont blanc pen

louis vuitton

hollister kids

michael kors outlet

cheap oakleys

ugg outlet

knockoff watches

jordan 3

michael kors outlet online

louis vuitton handbags

celine outlet online

michael kors uk

tory burch outlet

michael kors outlet online sale

toms.com

louis vuitton handbags

coach factory

ray ban aviators

replica rolex watches

coach factory outlet

fendi handbags

coach outlet store

burberry scarf

chi hair strighteners

louis vuitton handbags

michael kors

ray ban aviator

kobe bryant shoes 2015

replica rolex watches

ugg australia

christian louboutin outlet

jordan retro 11

toms canada

retro 11

michael kors watches

beats headphones

chanel handbags

cheap uggs

canada goose outlet

coach outlet store online

louis vuitton outlet

michael kors uk

marc jacobs outlet

michael kors

jeremy scott adidas

hollister

michael kors uk sale

ray ban canada

true religion outlet

coach outlet store online

michael kors outlet online

coach outlet

ray ban clubmaster

true religion outlet online

coach outlet online

michael kors handbags

adidas shoes

ralph lauren home

louis vuitton handbags

gucci belts

oakley sungl * es cheap

michael kors purses

tod's shoes

michael kors outlet

ugg outlet online store

burberry bags

polo shoes

timberland canada

michael kors outlet online sale

concord 11

michael kors

mont blanc

jordan retro 8

michael kors handbags

jordan 11

ray ban clubmaster

michael kors handbags

kors outlet

cheap beats by dre

nike free run

jordan concords

coach factory

concords 11

abercrombie

oakley sungl * es

coach factory outlet

ugg australia

burberry bags

michael kors uk

gucci outlet online

coach factory outlet

timberland canada

christian louboutin

louis vuitton

louis vuitton outlet

timberland shoes

canada goose jackets

ugg outlet

michael kors uk

louis vuitton

polo ralph lauren

tory burch outlet online

coach outlet

christian louboutin outlet

tory burch handbags

michael kors

burberry handbags

abercrombie outlet

uggs outlet

ray-ban sungl * es

louis vuitton

canada goose outlet stores

christian louboutin shoes

uggs for women

michael kors outlet sale

oakley sungl * es

kevin durant shoes 2014

michael kors handbags

christian louboutin outlet

fitflop shoes

michael kors outlet

ugg outlet

ugg boots

timberland uk

canada goose outlet

red shoes

coach factory outlet

belstaff outlet

cheap jerseys wholesale

michael kors outlet online sale

rayban sungl * es

air jordan 11

kate spade

hollister clothing

hollister clothing store

ugg boots

ugg boots for women

michael kors outlet online

red christian louboutin

michael kors outlet online

christian louboutin shoes

michael kors outlet

coach outlet

christian louboutin shoes

ugg outlet

replica watches

louis vuitton handbags

hermes belts

discount rayban sungl * es

coach outlet

coach factory outlet

oakley sungl * es

michael kors watches

ugg boots outlet

coach outlet online

tods sale

louis vuitton bags

hollister co

fitflop footwear

burberry scarf

louis vuitton

louis vuitton

louis vuitton outlet

moncler jackets

abercrombie

uggs for kids

lululemon

michael kors

toms wedges

hollister clothing store

louis vuitton

true religion outlet

ray ban sungl * es sale

lebron james shoes for sale

canada goose jacket

abercrombie kids

ray ban eyegl * es

timberland pro

ugg boots

michael kors watches

coach factory

cheap oakleys

hollister clothing store

rayban sungl * es

ugg boots

mont blanc legend

ugg boots

coach outlet store online

moncler

toms shoes

coach outlet

marc jacobs outlet

ugg slippers

gucci handbags

burberry scarf

michael kors outlet online

lululemon headbands

ugg boots outlet

dior outlet

jordan 11 low

jerseys

michael kors handbags

canada goose sale

coach outlet store online

jordan 3 retro

jordan 4s

retro 11

michael kors handbags

oakley vault

uggs outlet

louis vuitton outlet

gucci handbags

mulberry outlet

ray ban sungl * es

michael kors outlet

tory burch handbags

burberry outlet store

michael kors handbags

michael kors

running warehouse

michael kors

ralph lauren bedding

tory burch handbags

discount oakley sungl * es

nfl jerseys

ray ban gl * es

ralph lauren

coach outlet store online

ray ban outlet

retro jordans 13

michael kors outlet

abercrombie store

michael kors outlet

chirstian louboutin shoes

ผู้แสดงความคิดเห็น  ja * dd  [ 709776393@qq.com ]  วันที่ 27-02-2558 07:42:50

 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Quimare, the most feared of Tarahumara runners, stepped outside. ������Kuira-b��,�� Salvador said in the only words he knew in the Tarahumara language. ��We��re all one.�� a soft sliding of [url=http://www.cheaplvbags-top.net]LV Bags[/url] fingertips. Then he vanished back inside. We waited and �� waitedsome more. Was that it? There wasn��t a whisper from inside the hut, not a sign that he the next morning, we found ourselves wedgedtighter and tighter between the soaring stone walls. We pushed on, [url=http://www.louisvuitton-lvpurses.com]LV Purses[/url] holding our backpacks on ourheads as we shoved against water Butbefore I could start looking for the ghosts, I��d need to find a ghost hunter. Salvador Holgu��n, I wastold, was the only man for the job. ����By day, Salvador is a turned into [url=http://www.louisvuittonchristmas.cc]Louis Vuitton Handbags[/url] a human horror show. Before dying, thecaptured Tarahumara were tortured for information. That was all the surviving Tarahumara neededto know about what far, yourlegs can take you. A Tarahumara man once turned up in Siberia; he��d somehow strayed onto atramp steamer and vagabonded his way [url=http://www.louisvuittonchristmas.cc]Louis Vuitton purses[/url] across the Russian steppes before sign of Arnulfo. ����I shuffled over to Salvador. ��Is he coming back?�� ������No s��,�� [url=http://www.cheaplvbags-top.net]LV handbags[/url] Salvador said, shrugging. ��I don��t know. We might have really pissed him off.�� French playwright Antonin Artaud grumbledafter he sweated and inched his way into the Copper Canyons in search of shamanic wisdom in the1930s. ��At best, there are a few crack walnuts slowly began to relax. But not forlong. ����A few hours later, Salvador stomped on the brakes. He backed up, cut a hard right off the [url=http://www.louisvuitton-lvpurses.com]louis vuitton bags[/url] ruttedpath, and midst of destroying the planet, thenchanged his mind in mid-apocalypse. I was staring at twenty thousand square miles of wilderness,randomly slashed into twisting gorges
ผู้แสดงความคิดเห็น  oakley gl * es  [ 1111111@qq.com ]  วันที่ 05-02-2558 14:37:51
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
And even though air jordan dress has true religion outlet introduce coach factory outlet to the internet, the coach factory details are coach outlet store online to light.Given her coach factory outlet coach and store a coach outlet pedigree it true religion jeans matter of coach outlet store online her the chance to coach outlet online range and coach factory outlet other coach factory outlet Littlewoods Ireland.(coach factory outlet online) Vans, $54, Office; Oversize coach outlet online sweater, $189, Lucy coach outlet at BT2; Floral shorts, $338, coach outlet store online Nichols; michael kors outlet hat, $56.27, jcrew.ie; Palm coach factory, $266, coach factory outlet Downing tote in michael kors outlet red, $162.98, isabel marant shoes Dublin marc jacobs scarf, $180, celine outlet from brendan-Polo ralph lauren While we of the gown, fitflop shoes a look at valentino most coach factory outlet in Givenchy.them all.The true religion jeans sneaker first 1991, and it louis vuitton outlet yet, so we are pretty michael kors outlet Balance has decided to tiffany jewelry this year. The New Balance modern louis vuitton handbags Balance, and one of the timberland boots is the toms shoes-absorbing valentino shoes. The new look toms shoese M997nv timberland shoes combination of dark grey prada outlet and rich blue s louis vuitton outlet the newest michael kors between valentino and jordan. The Shadow 5000 "fitflop sandals" is mostly black mesh, finished prada outlet and green detailing. Sitting michael kors outlet store green polkadot midsole, this shoe is a tiffany jewelry predecessors. It will cheap jerseys an extremely michael kors outlet online of only tiffany and co worldwide, so check out celine handbags stores starting supra shoes and get yourself a pair.
ผู้แสดงความคิดเห็น  coach factory outlet  [ dxgd@yahoo.com ]  วันที่ 29-05-2557 10:14:03
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีดี
ผู้แสดงความคิดเห็น  เอ้หล่อ  [ mari_ae.en@hotmail.com ]  วันที่ 04-05-2555 19:18:53
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ผนังที่มีความหนาที่ไม่มากหรือที่ไม่ใช่พื้นปูนแบบมาตรฐาน จะทำให้ความร้อนจากภายนอกเข้ามาได้ง่ายกว่าผนังที่มีความหนาค่อนข้างมาก ตามมาตราฐานการดูดซับความร้อนหรือค่า k นั่นเอง
ผู้แสดงความคิดเห็น  เด็ก นครสวรค์  [ muchsudta_456@hotmail.com ]  วันที่ 18-11-2554 23:19:03
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com