หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
อิฐมวลเบา
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3 หน้า 
ผนัง/อิฐมวลเบา
 
อิฐมวลเบา
          การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วใช้ระบบเสาและคาน ทำให้จำเป็นจะต้องมีผนังไว้กันความร้อนจากภายนอก และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย ผนังภายในใช้แบ่งพื้นที่ความเป็นสัดส่วนในการใช้งาน ทำให้ผนังอาคารส่วนใหญ่ใช้วัสดุที่หาง่าย ขนส่งง่าย และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็สามารถสร้างอิฐขึ้นมาได้ ทำให้โรงอิฐเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย เพียงแต่หาวัสดุดิบคือดินที่เหมาะสมเท่านั้นและอาศัยแกลบเป็นวัสดุผสมในเนื้อดินเท่านั้น และใช้เป็นวัสดุเผาอิฐ ซึ่งเป็นวัสดุท้องถิ่นที่สามารถหาได้ง่าย เนื่องจากเป็นผลผลิตจากการสีข้าวอยู่แล้ว
          แต่อิฐมอญซึ่งทำกันมาเป็นร้อยปีก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากที่วัสดุดิบเริ่มหายาก ขาดแคลนแรงงาน และเจ้าของโรงอิฐมักจะเลิกโรงงานไปเนื่องจากเป็นระบบการทำงานแบบครอบครัว ลูกหลานมักจะไม่อยากทำต่อ ประกอบกับสภาพอากาศนั้นมีความร้อนที่สูงขึ้น อาคารก็มีความสูงมากขึ้น ทำให้การก่อสร้างต้องเริ่มหาวัสดุที่ใช้ทำผนังที่มีน้ำหนักเบากว่า แข็งแรงกว่า กันความร้อนได้ดีกว่า กันเสียงได้ดีกว่า ทำงานได้รวดเร็วกว่า และได้คุณภาพเท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีการนำเอากิฐมวลเบาเข้ามาใช้งานในประเทศไทย เมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว อันเนื่องจากสามารถตอบโจกย์ในปัจจุบันได้ดีกว่าแบบเดิม

         อิฐมวลเบา มีมากมายหลายประเภท หากมองเพียงภายนอกอาจแทบไม่แตกต่างกัน แต่แท้จริงแล้ว อิฐมวลเบาที่ใช้วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ต่างกันจะทำให้คุณสมบัติของอิฐมวลเบาแตกต่างกันด้วย อิฐมวลเบาโดยทั่วไปอาจแบ่งตามกระบวนการผลิตได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

         1. ระบบที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Non - Autoclaved System) ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกได้อีก เป็น 2 ชนิดคือ

         1.1 ผสมด้วยวัสดุเบากว่า เช่น ขี้เลื่อย ขี้เถ้า ชานอ้อย หรือเม็ดโฟม (EPS) ซึ่งจะช่วยให้คอนกรีตมีน้ำหนักที่เบาขึ้น แต่หากเป็นวัสดุที่นำมาผสมเป็นอินทรีย์สาร จะทำให้มีการเสื่อมสภาพได้ง่าย หรือหากเป็นเม็ดโฟม จะต้องเป็นประเภทที่ป้องกันการลามไฟ หรือไม่เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ เป็นรุ่นที่ไม่เกิดควันพิษเมื่อเกิดเพลิงไหม้

         1.2 ใช้สารเคมีผสม (Circular Lightweight Concrete) เพื่อให้เนื้อคอนกรีตฟู โดยใช้เครื่องสร้างฟองอากาศ แล้วทิ้งให้คอนกรีตเกิดการแข็งตัว คอนกรีตประเภทนี้จะมีโอกาศการหดตัวมากกว่า ทำให้ปูนฉาบแตกร้าวได้ง่าย ดังนั้นจำเป็นจะต้องควบคุมการผลิตให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ซึ่งอิฐมวลเบาแบบนี้จะสังเกตุได้ง่าย เพราะจะมีสีเป็นสีปูนซิเมนต์ทั่วไป แต่อิฐมวลเบาแบบนี้จะมีข้อดีคือ สามารถผลิตเองได้ง่ายลงทุนไม่มาก ประมาณ 200,000 บาทก็สามารถทำโรงงานขนาดเล็กได้
 

รูปอิฐมวลเบาผลิตจากโรงงานขนาดเล็ก


รูปอิฐมวลเบาผลิตจากโรงงานขนาดเล็ก

 
 


การเทคอนกรีต ลงแม่พิมพ์อิฐมวลเบา 10 และ 24 ก้อน


ภาพจาก http://www.siriwanplastics.com/scripts/prodView.asp?idproduct=21

 
 

2. ระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclaved System) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดดังนี้ คือ

 
 

2.1 ใช้ปูนขาว Lime Base เป็นวัสดุผสม ซึ่งควบคุมคุณภาพได้ยาก มีการดูดซึมน้ำได้ค่อนข้างมาก และได้คุณภาพการผลิตไม่สม่ำเสมอ

 
 

2.2 ใช้ซิเมนต์เป็นวัสดุผสม Cement Base ซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ระบบที่นอกจากจะช่วยให้คอนกรีต มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอแล้ว ยังช่วยให้เกิดการตกผลึก (Calcium Silicate) ในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตมีความแข็งแกร่ง ทนทาน กว่าการผลิตในระบบอื่น เหมาะสำหรับการผลิตแบบโรงงานขนาดใหญ่ลงทุนสูง ซึ่งอิฐชนิดนี้จะสังเกตุว่ามีสีค่อนข้างเป็นสีขาว  เช่น  QCON ,SuperBlock , CPAC เป็นต้น

 
 

3. อิฐมวลเบามีฉนวน ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างอิฐมวลเบาและโฟม Expanded Polystyrene (EPS / Styrofoam) ชนิด Flame Retardant (ไม่ลามไฟ)เป็นใส้ฉนวน สามารถต้านทานความร้อนและความชื้นสูงได้เป็นอย่างดี (0.03 W/mK และอัตราการดูดซึมน้ำน้อยกว่า 5%) เช่น CoolBlock เป็นต้น

 
 

ตารางคุณสมบัติข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างอิฐมอญและอิฐ QCON

 
 

คุณสมบัติ

หน่วย

อิฐมอญครึ่งแผ่น

คอนกรีตมวลเบา Q-CON

น้ำหนักรวมปูนฉาบ 2 ด้าน

กก./ตร.ม.

180

90

จำนวนก้อนใช้งาน

ก้อน/ตร.ม.

130 - 145

8.33

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม, OTTV

วัตต์/ตร.ม.

58 - 70

32-42

อัตราการกันเสียง

เดซิเบล

38

43

อัตราการกันไฟที่ 1,100 องศาเซลเซียส

ชั่วโมง

1 - 2

4

ความเร็วในการก่อ

ตร.ม./วัน

5 - 10

15 - 25

เปอร์เซ็นต์สูญเสีย / แตกร้าว

 

10-30%

0-3%

การเซาะร่องฝังงานระบบ

 

ยุ่งยาก

ทำได้ง่ายกว่า

คุณภาพวัสดุ

 

ไม่แน่นอน

สม่ำเสมอ เท่ากันทุกก้อน

การติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง

 

หล่อเสาเอ็นทับหลังและต้องมีค้ำยัน

ไม่ต้องเททับหลังและไม่ต้องมีค้ำยัน

 

ข้อมูลจาก www.qcon.co.th

 
 

ตารางราคาอิฐมอญและ QCON

 
 

รายการวัสดุ

อิฐมอญครึ่งแผ่น

Q-CON หนา 7.5 ซม.

ค่าวัสดุ

ค่าแรง

รวม

ค่าวัสด

ค่าแรง

รวม

วัสดุก่อ

80.00

0.00

80.00

150.00

0.00

150.00

ปูนก่อ

40.00

55.00

95.00

9.00

40.00

49.00

ปูนฉาบ 2 ด้าน

2 x 58.00

2 x 50.00

216.00

2 x 45.00

2 x 45.00

180.00

เหล็กหนวดกุ้ง /
Metal Strap

3.00

0.00

3.00

8.00

0.00

8.00

เสาเอ็น/ทับหลัง คสล.

15.00

10.00

25.00

12.00

8.00

20.00

ราคาผนังรวม (บาท/ตร.ม.)

419.00

 

407.00


ข้อมูลจาก www.qcon.co.th โดยราคาอิฐมวลเบาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะทางขนส่ง

 
 

ค่า OTTV

 
 

ค่า OTTV ของ ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 10 ซม.อยู่ที่  30-45 วัตต์/ตรม. อิฐมวลเบาจะอยู่ที่ 15 วัตต์/ตร.ม.ที่ความหนา 10 ซม. เช่นกัน หากผนังมีช่องเปิดประตูหน้าต่าง จะทำให้มีความร้อนเข้ามาได้มากกว่านี้ แต่จะต้องไม่เกิน กฎหมายกำหนดไว้ คือ 45 วัตต์/ตร.ม. สำหรับอาคารใหม่ และ 55 วัตต์/ตร.ม.สำหรับอาคารเก่า

ตัวอย่างเช่น กระจกใส หนา 5 มม.ที่ไม่มีอุปกรณ์บังแดด


                              ทิศเหนือมีค่า OTTV 137 วัตต์/ตร.ม.                    ทิศใต้มีค่า OTTV 200 วัตต์/ตร.ม.
                              ทิศตะวันออกมีค่า OTTV 201 วัตต์/ตร.ม.             ทิศตะวันตก มีค่า OTTV 188 วัตต์/ตร.ม.


ซึ่งค่า OTTV จะขึ้นอยู่กับความหนากระจก สี และประเภทกระจกอีกด้วย

 
 


วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา QCON

 
 


วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา

 
 


1.  ภายหลังจากได้ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา และได้วางแนวดิ่งฉากเรียบร้อยแล้ว

2.  เริ่มก่อโดยการใช้ปูนทรายทั่วไป ช่วยในการปรับระดับพื้นให้ได้ระดับเดียวกัน แล้วป้ายปูนก่อ Q-CON ลงด้านล่างของบล็อคก้อนแรกก่อนวางก้อนบล๊อคลงบนแนวปูนทราย โดยไม่ต้องราดน้ำที่ Block แต่อย่างใด เพียงแต่ทำความสะอาดไม่ให้ฝุ่นติดอยู่ ใช้ค้อนยางและระดับน้ำช่วยจัดแนว แล้วป้ายปูนก่อบริเวณด้านข้างของก้อน ด้วยเกรียงก่อ Q-CON ให้ความหนาของปูนก่อเพียง 2-3 มม. ก่อนวางก้อนที่ 2 ลงไปให้ชิดกับก้อนแรก

3. จะต้องก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชั้นบนถัดไป ให้แนวที่เหลื่อมกันมีระยะไม่น้อยกว่า 10 ซม. ก่อให้ได้แนวทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยการขึงแนวก่อนการก่อ ป้ายรอยต่อโดยรอบก้อนด้วยปูนก่อ Q-CON หนา 2-3 มม. และจะต้องใส่ปูนก่อให้เต็มตลอดแนว ไม่มีโพรง โดยไม่ต้องตอกแผ่นเหล็กใดๆ เพื่อยึดก้อน Block อีก

4.  การปรับแต่งบล็อค ให้ได้แนวระดับความต้องการ ควรทำให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาที

5.  ปลายก้อนที่ก่อชนเสาโครงสร้าง หรือเสาเอ็นจะต้องยึดด้วยแผ่นเหล็ก Metal Strap ยาวประมาณ 20 ซม. เข้ากับเสาด้วยตะปูคอนกรีต หรือพุกสกรูทุกระยะ 2 ชั้น ของ Block

6.  หากพื้นที่ของผนังมีขนาดพื้นที่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตาราง จะต้องมีเสาเอ็น หรือคานเอ็น ค.ส.ล. โดยใช้เหล็กเสริม 2 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ม.ม. และมีเหล็กปลอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 20 ม. เหล็กเสาเอ็นจะต้องฝังลึกในพื้น หรือคานที่เป็นโครงสร้างหลัก

7.  มุมกำแพงทุกมุมกรณีไม่ทำเสาเอ็น ค.ส.ล. ให้ก่อประสานเข้ามุม (Interlocking) ทั้งนี้ผนังต้องมีระยะไม่เกินตารางและ ปลายกำแพงที่ยื่นออกมาจากเสาเกินกว่า 1.50 ม. (ยกเว้นกรณีใช้ผนัง Block หนา 7.5 ซม. ต้องทำเสาเอ็น หรือคานเอ็น ค.ส.ล. ทุกขนาดพื้นที่ก่อไม่เกิน 10 ตร.ม.)          

 
 

วิธีการฉาบปูน QCON

 
 


วิธีการฉาบปูน QCON

 
 


1.  การเตรียมพื้นผิว

      - ใช้แปรงตีน้ำหรือไม้กวาดปาดเศษผงที่ติดอยู่บนผนังออกให้หมด
      - หากมีรอยแตกบิ่นของผนังให้อุดซ่อมก่อนด้วยปูนซ่อม โดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบาจากการตัดเข้ากับปูนก่อ
         Q-CON คนให้เข้ากันกับน้ำ แล้วนำไปป้ายอุดจุดที่ต้องซ่อม ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนฉาบ
      - ราดน้ำที่ผนังก่อนฉาบให้ชุ่ม ประมาณ 2 ครั้ง เช่นเดียวกับผนังก่อทั่วไป
      - รอให้ผิวผนังดูดซับน้ำจนแห้งเล็กน้อย จึงเริ่มลงมือฉาบ

 
 


2. วิธีฉาบปูน

      - ความหนาปูนฉาบ 0.5 – 1.0 ซม. ให้ทำการฉาบเป็น 2 ชั้น ชั้นละประมาณ ครึ่งหนึ่งของความหนาทั้งหมด
      - เมื่อฉาบชั้นแรก แล้วทิ้งไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาด บางส่วนจะเกิดรอยแตกเป็นปกติ จากการหดตัวของปูน ปูนที่ฉาบต้อง
        ผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะทำให้เกินรอยย้อยตัวของปูน เสียเวลารอให้หมาดนาน และเป็นสาเหตุของการแตกร้าว
      - ฉาบปูนชั้นที่สองให้ได้ความหนาที่ต้องการ ปาดหน้าให้เรียบแล้วทิ้งไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาดมาก ๆ
      - ตีน้ำด้วยแปรงให้ทั่ว พอดีกับการปั่นหน้า กดเกรียงแรง ๆ แล้วขัดผิวหน้าให้เรียบก่อนลงฟอง
      - การฉาบปูนโดยฉาบเป็นชั้นเดียวแล้วตีน้ำเลยนั้น ทำได้เฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน 1.5 ซม. เท่านั้น
      - การฉาบปูนหนากว่า 2 ซม. ต้องแบ่งฉาบเป็นชั้น ๆ ละประมาณ 1 - 2 ซม. และติดลวดตาข่ายระหว่างชั้นปูน เพื่อป้องกัน
        การแตกร้าวใน กรณีหนากว่า 4 ซม.

 
 

ตารางราคา วัสดุ และอุปกรณ์ การใช้งานบล๊อกก่อผนังซุปเปอร์บล๊อก

ขนาด

ปริมาณที่ใช้
( ต่อ ตร.ม. )

น้ำหนัก
( ต่อ ก้อน. )

หน่วย

ราคา / ตร.ม.
( บาท )

ราคา / ก้อน
( บาท )

ผนังซุปเปอร์บล๊อก ขนาด 30X60 , 20X60 ซม. ( หนา 7 - 30 ซม. สั่งความหนาได้ทุก 5 มม. ) 2,800.- / ลบ.ม.

20 X 60 X 7 ซม.

8.33 ก้อน

6.53

ตร.ม.

196

23.52

20 X 60 X 7.5 ซม.

8.33 ก้อน

7.00

ตร.ม.

210

25.20

30 X 60 X 7.5 ซม.

5.55 ก้อน

10.50

ตร.ม.

210

37.80

30 X 60 X 8 ซม.

5.55 ก้อน

11.20

ตร.ม.

224

40.32

30 X 60 X 9 ซม.

5.55 ก้อน

12.60

ตร.ม.

252

45.36

20 X 60 X 10 ซม.

8.33 ก้อน

19.33

ตร.ม.

280

33.60

20 X 60 X 12.5 ซม.

8.33 ก้อน

11.66

ตร.ม.

350

42.00

20 X 60 X 14.5 ซม.

8.33 ก้อน

13.50

ตร.ม.

406

48.72

20 X 60 X 15 ซม.

8.33 ก้อน

14.00

ตร.ม.

420

50.40

20 X 60 X 17.5 ซม.

8.33 ก้อน

16.33

ตร.ม.

490

58.80

20 X 60 X 20 ซม.

8.33 ก้อน

18.66

ตร.ม.

560

67.20

ปูนสำเร็จรูป
ซุปเปอร์บล๊อก

อัตราการใช้ / ถุง  ( 7.5 ซม. )

น้ำหนัก / ถุง

ราคา / ถุง

เคมีผสมปูนก่อ

เคมี 1 ถุง ก่อได้
20 ตร.ม.

100 กรัม.

ถุง

140

-

ปูนก่อแห้ง

ปูน 1 ถุง ก่อได้ 20-25 ตร.ม.

50 กก.

ถุง

260

-

อุปกรณ์ประกอบ

 

 

 

บาท / ชิ้น

 

เกรียงปูน

-

-

อัน

90

-

เหล็กเซาะร่อง

-

-

อัน

90

-

เลื่อยมือ (ไทย)

-

-

ปื้น

900

-

เลื่อยมือ (นอก)

-

-

ปื้น

2,900

-

ผนังเสริมเหล็กซุปเปอร์บล๊อก กว้าง 60 ซม. ยาวไม่เกิน 5 ม. (หนา 8- 25 ซม. สั่งความหนาได้ทุก 5 มม. )
12,000.- / ลบ.ม.

 

ความหนา 8 ซ.ม.

 

ตร.ม.

960

-

 

ความหนา 10 ซ.ม.

 

ตร.ม.

1,200

-

ทับหลังสำเร็จรูป สูง 20 ซม. ความยาวไม่เกิน 2 ม. (8,500.- / ลบ.ม.)

ราคา/เมตร

 

 

ความหนา 10 ซ.ม.

 

เมตร

170

-

 

ความหนา 12 ซ.ม.

 

เมตร

240

-

ทับหลังสำเร็จรูป สูง 20 ซม. ความยาวเกิน 2 ม. (8,500.- / ลบ.ม.)

ราคา/เมตร

 

 

ความหนา 10 ซ.ม.

 

เมตร

170

-

 

ความหนา 12 ซ.ม.

 

เมตร

240

-

 
 

หมายเหตุ 

-  ราคาสินค้าตามข้างต้น ใช้เฉพาะโครงการที่สั่งซื้อเงินสดตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป 
-  ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม -  ใช้ราคานี้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า -  บริษัทมีทีมงานผู้ชำนาญ และวิศวกรให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิต -  ทับหลังสำเร็จฯใช้ในกรณีไม่ได้หล่อเอ็น คสล. รอบวงกบประตู-หน้าต่าง -  ข้อมูลจาก http://www.superblockthailand.com/th/product_menu8.html

 
 

ค่า OTTV

 
 

ค่า OTTV ของ ผนังก่ออิฐฉาบปูนอยู่ที่ประมาณ 30-45 วัตต์/ตรม. ที่ความหนา 10 ซม. ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ค่าตัวไหนป้อนลงในโปรแกรมคำนวณ มีหลายตัว ให้เลือกใช้ และ ขึ้นกับ ความหนาอิฐ+ปูนฉาบ ของคอนกรีตมวลเบาจะอยู่ที่ประมาณ 15 วัตต์/ตร.ม. ที่ความหนา 10 ซม.เช่นกัน

จะเห็นว่าค่าไม่เกินที่ทาง กม.กำหนดไว้ คือ 45 วัตต์/ตร.ม. สำหรับอาคารใหม่ และ 55 วัตต์/ตร.ม.สำหรับอาคารเก่า
อันนี้คือผนังเพียว ๆ ไม่มีช่องเปิดเลย ตัวที่จะทำให้เกินก็คือสัดส่วนของกระจก เพราะค่า OTTV เป็นค่าเฉลี่ยของความร้อนที่ผ่านเข้าผนังชนิดต่าง ๆของอาคารที่มีการปรับอากาศ หารด้วยพื้นที่ผนังรวม

    ตัวอย่างเช่น กระจกใส หนา 5 มม.ที่ไม่มีอุปกรณ์บังแดด

    ทิศเหนือมีค่า OTTV 137 วัตต์/ตร.ม. ทิศใต้มีค่า OTTV 200 วัตต์/ตร.ม.
    ทิศตอ.มีค่า OTTV 201 วัตต์/ตร.ม. ทิศตต.มีค่า OTTV 188 วัตต์/ตร.ม.

ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกกระจกอะไรด้วย ถ้าเลือกใช้กระจกที่กันความร้อนได้มาก ค่า OTTV ก็จะลดลงและแน่นอนว่าราคาการก่อสร้างจะแพงขึ้น การเลือกใช้คอนกรีตมวลเบาแทนอิฐจะทำให้ความร้อนเข้าอาคารน้อยลง แอร์ทำงานน้อยลง และ ส่งผลถึง การ ประหยัด ค่าไฟฟ้า (ไม่พูดถึง ปัญหา ด้านเทคนิค ในการก่อสร้าง )

หรือ ในอีกแง่หนึ่ง ก็จะทำให้สามารถออกแบบอาคารให้มีสัดส่วนของกระจกได้มากกว่า การใช้อิฐ โดยยังอยู่ในขอบเขตที่ความร้อนจาก แสงอาทิตย์สามารถเข้าอาคารไม่เกินที่ กม.กำหนด

 
 


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.qcon.co.th 
www.polyform.co.th 
www.superblockthailand.com 
http://www.cpacdsign.com/detail_product.php?productid=101 
http://www.siriwanplastics.com/scripts/prodView.asp?idproduct=21 โรงงานอิฐมวลเบาขนาดเล็ก

 
 
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้


prada handbags sale

mcm duffle bag

coach factory outlet

louis vuitotn speedy

gucci sungl * es for women

chanel wallet on a chain

prada clutch

louis vuitotn speedy

mcm clutch

burberry shoes

louis vuitton eva clutch

chanel wallet

vintage chanel bags

burberry tote

burberry bags

louis vuitton artsy

prada backpack

gucci diaper bag

coach tote bags

michael kors handbags outlet

louis vuitton zippy wallet

coach hobo bag

louis vuitton handbags on sale

gucci backpack

coach handbags outlet

prada loafers

mcm bags

chanel purses

longchamp le pliage medium

coach crossbody bags

coach backpack

coach diaper bag

gucci handbags

burberry

michael kors handbags on sale

louis vuitton monogram

prada-crossbody

black chanel bag

prada outlet

louis vuitton alma bag

michael kors outlet store

hermes birkin price

louis vuitton purses

prada purses

burberry bags

burberry wallets

cheap louis vuitton purses

longchamp backpack

coach purses

gucci luggage

chanel bags

chanel clutch bag

michael kors factory outlet

coach purses

louis vuitton neverfull

louis vuitotn speedy

burberry sale

cheap coach purses

prada crossbody bags

burberry men's wallet

louis vuitton wallet for women

discount michael kors

coach outlet store online

coach shoulder bags

coach outlet store

gucci bag

louis vuitton diaper bag

burberry backpack

coach purses on sale

michael kors black handbags

chanel cl * ic flap bag

burberry wallet

cheap gucci belts

louis vuitton tote bag

burberry purses

prada handbags

chanel diaper bag

burberry outlet online

louis vuitton neverfull mm

hermes birkin

michael kors purses outlet

hermes bags

gucci purses

burberry store

louis vuitton messenger bag

chanel crossbody

gucci clutch

gucci crossbody bag

michael kors cluthch

longchamp le pliage large tote

coach wallets

chanel handbags

michael kors satchel

chanel outlet

longchamp bags

burberry belt

prada tote

chanel bags prices

prada outlet online

michael kors hobo bag

longchamp sale

burberry crossbody bag

coach handbags sale

coach factory outlet online

chanel clutch

chanel flap bag

gucci outlet

michael kors purses

michael kors outlet store

louis vuitton belt

coach bags

burberry purses

coach bags on sale

burberry outlet

burberry diaper bag

mcm tote bag

louis vuitton shoulder bag

mcm backpack

prada bags

michael kors tote

michael kors hamilton tote

cheap michael kors purses

coach crossbody

burberry crossbody

coach outlet

prada belts

coach diaper bags

mcm handbags

louis vuitton damier

longchamp tote

gucci handbags

mcm purses

louis vuitton travel bag

cheap michael kors handbags

hermes purses

chanel outlet

burberry handbags

gucci handbags outlet

coach outlet

hermes handbags

burberry belts

chanel bags outlet

gucci bags

coach handbags

burberry handbag

louis vuitton belts

ผู้แสดงความคิดเห็น  mimi  [ guoximin96@gmail.com ]  วันที่ 23-09-2558 16:42:07

 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

true religion jeans

, http://www.truereligionjeansoutlet.com

nike air max,air max uk,air max 90,nike air max 90,air max shoes

cheap ugg boots

true religion sale

, http://www.truereligionjean.in.net

green bay packers jerseys

burberry outlet

mulberry outlet

tim brown jersey,art shell jersey,kenny stabler jersey,john matuszak jersey,howie long jersey

nike running shoes

jeremy maclin jersey,jamaal charles jersey,joe montana jersey,justin houston jersey,dontari poe jersey,eric berry jersey

hermes sale

arthur jones jersey,deonte thompson jersey,courtney upshaw jersey,timmy jernigan jersey,jeromy miles jersey,haloti ngata jersey,joe flacco jersey,steve smith sr jersey

oakley outlet

, http://www.oakleysungl * es-outlet.us.com

cheap oakley sungl * es

michael kors outlet online

, http://www.michaelkorsoutlet-store.us.com

north face jackets

swarovski crystal

north face jackets

north face outlet

soccer shoes

jordan 13

kobe bryant shoes

broncos jerseys

kate spade sale

oakland raiders jerseys

oakley sungl * es

canada goose jackets

tommy hilfiger outlet

the north face outlet

jordan shoes

, http://www.jordan-shoes.us.com

true religion outlet

, http://www.truereligionoutletstore.us.com

ugg boots uk

prom dresses

air max 2015

ysl outlet online

nike trainers,nike trainers uk,cheap nike trainers,nike shoes uk,cheap nike shoes uk

coach outlet store

mizuno shoes

coach outlet online

hermes bracelet

drew brees jersey,corey white jersey,khiry robinson jersey,archie manning jersey,mark ingram jersey

golden state warriors jerseys

the north face jackets

bears jerseys

the north face outlet

michael kors,michael kors canada,michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet canada

evening dresses outlet

falcons jersey

steelers jerseys

atlanta falcons jersey

nike running shoes

michael kors outlet online

kobe 9 elite

north face outlet online

futbol baratas

nba jerseys

chelsea jersey

true religion outlet,true religion jeans,true religion kids,true religion jeans sale,true religion jeans for men,true religion jacket,true religion sale

prada shoes

true religion jeans

, http://www.truereligionjean.in.net

camisetas futbol baratas

christian louboutin sale

tommy hilfiger outlet store

nick foles jersey,eagles elite jersey

mlb jerseys

kate spade handbags

dansko shoes

chris paul jersey

kate spade outlet

moncler outlet

soccer jerseys,cheap soccer jerseys,cheap soccer jerseys for sale,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys

tory burch shoes

toms shoes outlet online

patriots jerseys

ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralph lauren polo

oakley sungl * es wholesale

air max 90

prada sneakers

oakley sungl * es

custom mlb jerseys

michael wilhoite jersey,y.a. tittle 49ers jersey,justin smith jersey,nike 49ers jersey

mont blanc outlet

cheap mlb jerseys

dansko clogs

nhl jerseys wholesale

jerome simpson jersey,marcus sherels jersey,phil loadholt jersey,tom johnson jersey

the north face outlet

eagles jerseys

juicy couture outlet

real madrid football shirts

yoga pants

, http://www.yogapants.us.com

boston celtics jersey

vans shoes

mont blanc pens

chanel handbags

nike air max

kobe 9

kyrie irving jersey

robert griffin jersey,joe theismann jersey,andre roberts jersey,sonny jurgensen jersey,art monk jersey,bashaud breeland jersey,barry cofield jersey,perry riley jersey,e.j. biggers jersey,duke ihenacho jersey,josh morgan jersey

nike air max 2015

nike roshe,nike roshe run uk,nike roshe uk,roshe run,nike roshe run,roshe run women,rushe run men

phil mcconkey jersey,odell beckham jr jersey,michael strahan jersey,chris snee jersey,larry donnell jersey,peyton hillis jersey,carl banks jersey,lawrence taylor jersey,phil mcconkey jersey,justin tuck jersey,michael boley jersey,chase blackburn jersey

michael kors factory store,michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors

dan marino jersey,louis delmas jersey,brent grimes jersey,cameron wake jersey,mike wallace jersey,dan marino jersey,cameron wake jersey

the north face

mbt sneakers

football shirts

cardinals jersey

nike free uk

blake griffin jersey

los angeles lakers jerseys

cartier bracelet

air jordan 13

lebron 12

true religion jeans

, http://www.truereligionjeanscanada.com

north face outlet

hermes belts for men

coach outlet

chanel handbags

nike sneakers

michael jordan jersey

bobby orr blackhawks jersey,jeremy roenick authentic jersey,jonathan toews blackhawks jersey,stan mikita blackhawks jersey,corey crawford blackhawks jersey,michael jordan jersey,michal handzus jersey,peter regin jersey

chicago bears jerseys

ray ban sungl * es

, http://www.raybansungl * .co.uk

oklahoma city thunder jerseys

barcelona football shirts

cheap soccer jerseys

saints jerseys

philadelphia eagles jerseys

nba jerseys wholesale

, http://www.nbajerseys.us.com

jets jersey

swarovski uk

oakley sungl * es

lakers jersey

five fingers shoes

tommy hilfiger outlet online

oakley sungl * es

, http://www.oakleysungl * esdiscount.us.com

cheap nba jerseys

heat jersey

mulberry uk

mulberry outlet

cheap nike shoes

moncler jackets

nike air huarache

new england patriots jerseys

redskins jerseys

swarovski outlet

canada goose sale

cheap nhl jerseys

toms shoes

cheap uggs

, http://www.uggboot.com.co

manchester united football shirts

cheap evening dresses

cheap jordan shoes

blackhawks jersey

carmelo anthony jersey

north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face

cleveland cavaliers jersey

vikings jerseys

ugg boots

uggs outlet

mbt shoes outlet

kobe bryant jersey

dansko outlet

juicy couture sale

nike free run

wedding dresses

gucci shoes

coach outlet store

oakley sungl * es

louboutin uk

north face outlet

lebron james shoes

cheap jordans

nike mercurial

toms shoes

christian louboutin shoes

toms outlet

new york giants jerseys

vans for sale

mizuno running

michael kors uk

ugg boots

, http://www.uggboot.com.co

nhl jerseys

michael kors uk outlet

chicago blackhawks jersey

oakley sungl * es

north face jackets

nike air max

true religion jeans,cheap true religion jeans,true religion jeans wholesale,true religion outlet,true religion sale,true religion outlet online

vibram fivefingers

ray ban sungl * es,ray ban sungl * es outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sungl * es,raybans.com,rayban sungl * es,cheap ray ban

michael kors handbags

nike air max 2014

michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors

patrick kerney jersey,bobby wagner jersey,russell okung jersey,max unger jersey,paul richardson jersey,terrelle pryor jersey,richard sherman jersey,byron maxwell jersey,derrick coleman jersey,eric winston seahawks jersey

los angeles clippers jerseys

oakley sungl * es

, http://www.oakleysungl * escanada.com

chelsea football shirts

spurs jersey

lebron james shoes,lebron 12,lebron 12 shoes,lebron sneakers,lebron iv,lebron 11,lebron 10

bottega veneta handbags

supra footwear

nike free run

chanel outlet,chanel handbags,chanel bags,chanel outlet,chanel 2.55

nba jerseys

, http://www.nbajerseys.us.com

supra shoes

burberry outlet online

stuart weitzman outlet

new york jets jerseys

new orleans saints jerseys

air jordan shoes

, http://www.jordan-shoes.us.com

futbol baratas

nike outlet store

kansas city chiefs jerseys

monster beats

nike huarache

coach outlet online

nike air max uk

the north face outlet store

hermes outlet store

bottega veneta outlet

derrick rose jersey

nike air max 90

coach outlet store

rolex watches uk

rolex watches

coach outlet online

miami heat jersey

nike free

michael kors handbags

nike shoes

warriors jerseys

nike roshe run

tory burch outlet

tim tebow jersey,julian edelman jersey,darrelle revis jersey,vince wilfork jersey,tom brady jersey,rob gronkowski jersey,deion branch jersey,jerod mayo jersey,danny woodhead jersey

ray ban uk,ray ban wayfarer,ray ban sungl * es,ray ban,rayban,ray bans,raybans,ray ban gl * es

eric decker jersey,muhammad wilkerson jersey,michael vick jersey,geno smith jersey,dennis byrd jersey,jace amaro jersey,calvin pace jersey,curtis martin jersey,

kyle wilber jersey,jeremy mincey jersey,jeff heath jersey,dez bryant jersey,dan bailey jersey,rolando mcclain jersey,george selvie jersey,larry allen jersey,uche nwaneri jersey,roger staubach jersey,gavin escobar jersey

cheap oakley sungl * es

lebron james shoes

cartier watches

cheap oakley sungl * es

, http://www.oakleysungl * escanada.com

nike roshe

ysl handbags

russell westbrook jersey

evening dresses

nike outlet

tory burch sandals

stuart weitzman boots

ugg outlet

, http://www.uggsoutlet.us.org

christian louboutin uk

ugg uk

air jordan shoes

tory burch outlet online

beats headphones

ugg boots

, http://www.cheapuggboots.net.co

michael kors outlet

, http://www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com

michael kors bags

49ers jersey

ray ban sungl * es

, http://www.ray-bansungl * ess.in.net

ugg boots clearance,ugg australia,uggs on sale,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs

seahawks jersey

ray ban outlet

north face jackets

stephen curry jersey

celtics jersey

manchester united jersey

fivefingers shoes

coach outlet

barcelona soccer jersey

michael kors outlet

, http://www.michaelkors-outlets.us.com

real madrid soccer jersey

colts jerseys

mizuno running shoes

rolex watches,swiss watch,replica watches,rolex watches for sale,replica watches uk,rolex watches replica,rolex watches for sales

tory burch outlet

nike air huarache,nike huarache,nike huarache sneakers,nike huarache shoes

uggs on sale

burberry sale

nike air max,nike roshe,nike huarache

air max 2014

michael kors factory outlet

, http://www.michaelkors-outlets.us.com

cowboys jerseys

dallas cowboys jersey

ravens jerseys

lebron 12 shoes

san antonio spurs jerseys

beats by dre

troy polamalu jersey,ben roethlisberger jersey,antonio brown jersey,heath miller jersey,jack lambert jersey,le'veon bell jersey,santonio holmes jersey,kevin greene jersey,rod woodson jersey

minnesota vikings jerseys

aaron rodgers jersey,clay matthews jersey,cheap reggie white jersey,matt flynn jersey,jamari lattimore jersey,randall cobb jersey

hermes bags

chiefs jersey

mont blanc

supra sneakers

lebron shoes

michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors

hollister

, http://www.hollistercanada.com

kevin durant jersey

nike free

pittsburgh steelers jersey

michael kors outlet

, http://www.michaelkorsoutletcanada.in.net

mulberry sale

nike trainers uk

knicks jersey

mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk

real madrid jersey

packers jerseys

nba jerseys wholesale

north face outlet store

gucci outlet

gucci outlet online

cheap ugg boots

, http://www.cheapuggboots.net.co

vans sneakers

oakley sungl * es

, http://www.oakleysungl * eswholesale.in.net

nike air max

bottega veneta wallet

christian louboutin shoes

the north face jackets

cartier love bracelet

ray ban sungl * es

washington redskins jerseys

nike free,nike free run,free running,free run,nike running

hermes belt

nike store

nike sneakers

the north face uk

dolphins jerseys

christian louboutin outlet

air jordan shoes

cheap football shirts

michael kors outlet online

, http://www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com

ray ban sungl * es outlet,ray ban sungl * es,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sungl * es,raybans.com,rayban sungl * es,cheap ray ban

michael kors factory outlet

, http://www.michaelkorsfactoryoutletonline.com

true religion canada

, http://www.truereligionjeanscanada.com

burberry outlet store

, http://www.burberryoutletonlinestore.com.co

michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors

nike free run uk

denver broncos jerseys

michael kors uk

chelsea soccer jersey

nike trainers

baltimore ravens jerseys

larry fitzgerald jerseys,kevin kolb jerseys,patrick peterson jersey,andre ellington jersey,larry fitzgerald jersey,calais campbell jersey,deone bucannon jersey,andre ellington elite jersey,darnell dockett jersey,michael floyd jersey,sam acho jersey

hermes outlet

oakley sungl * es

, http://www.oakleysungl * es-outlet.us.com

canada goose outlet

michael kors uk outlet

oakley sungl * es

hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie fitch,abercrombie kids,a&f

ahmad bradshaw jersey,josh mcnary jersey,andrew luck jersey,donte moncrief jersey,delano howell jersey,robert mathis jersey,andrew luck jersey,trent richardson jersey

dwyane wade jersey

mulberry handbags

burberry outlet,burberry outlet online,burberry outlet store,burberry factory outlet,burberry sale,burberry

cheap oakley sungl * es

, http://www.oakleysungl * eswholesale.in.net

chicago bulls jersey

cheap oakley sungl * es

oakley outlet

lance briggs jersey,martellus bennett jersey,jay cutler jersey,sylvester williams jersey

nike free 5.0

cheap wedding dresses

hermes birkin

mbt shoes

barcelona jersey

san francisco 49ers jerseys

manchester united soccer jersey

nike air max

yoga pants,lululemon,lululemon outlet,lululemon athletica,lululemon addict,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com

michael kors outlet

football shirts uk,soccer jerseys uk,cheap soccer jerseys uk

hermes outlet online

soccer jerseys

giants jersey

arizona cardinals jerseys

nike soccer shoes

peyton manning jersey,eric decker jersey,aqib talib jersey,emmanuel sanders jersey,shannon sharpe jersey,louis vasquez jersey

north face outlet

indianapolis colts jerseys

prada outlet

coach outlet

moncler coats

ugg boots

, http://www.uggsoutlet.us.org

michael kors outlet

lebron james jersey

ralph lauren uk

burberry outlet

, http://www.burberryoutletonlinestore.com.co

miami dolphins jerseys

juicy couture outlet online

ralph lauren outlet

tim duncan jersey

coach outlet canada

michael kors outlet store

, http://www.michaelkorsoutlet-store.us.com

cheap oakley sungl * es

, http://www.oakleysungl * esdiscount.us.com

ugg boots

, http://www.uggbootsclearance.in.net

tory burch shoes

oakley sungl * es outlet

celtics jerseys

seattle seahawks jerseys

the north face clearance

new york knicks jersey

chanel sungl * es

ผู้แสดงความคิดเห็น  yongri0701  [ 13850274933@163.com ]  วันที่ 11-08-2558 15:24:58
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
usa coach outlet coach gilroy outlet Denmark nike flyknit roshe run coach sales Czech roshe run black coach outlet for men Discount Code For nike roshe flyknit nike 3.0 flyknit Outlet sale coach nike air huarache black Outlet Store coach tote Clearance nike roshe men executive coaching nike flyknit roshe run Australia coach outlet coach outlet online roshe run flyknit Wholesale nike air huarache Low Price coach free shipping coach factory online outlet sale authentic coach handbags outlet coach backpack purse cheap coach purses coach sale outlet coach outlet tannersville pa official coach outlet online store Sale roshe run nike free trainer 5.0 Low Price coach outlet store locations nike air huarache Switzerland nike roshe run all black Factory roshe run men Poland roshe run men Sweden Australia nike roshe run flyknit coaching soccer coach outlet milpitas roshe flyknit Promo Code black huarache Coupon Code nike roshe run mens Closeout nike roshe run women Reduced coach hand bag Clearance white huaraches coach handbag outlet store online coach totes nike roshe men Factory nike roshe run Discount coach online store coaching and mentoring coach fanny pack coach outlet hours coaching software coach discount codes coach fabric black roshe run Online Store nike roshe black Wholesale Denmark nike free trainer 5.0 nike roshe women For Sale Where To Buy nike roshe men coach pocketbooks coach outlet lake george ny coach factory outlet website roshe run Korea coach watches for women coach handbags factory outlet Low Price women roshe run UK roshe flyknit Sale nike huarache black coach checkbook cover coach sungl * es Hot nike free flyknit 3.0 black huarache USA Discount Code Forroshe run women Where To Buy black roshe run nike roshe men Germany coach knockoff purses Switzerland nike free trainer Order nike huarache triple black Germany nike roshe run women coach factory outlet allen tx coach tennis shoes Low Price nike free trainer Germany roshe run flyknit Clearance white nike huarache coach factory locations nike huarache triple black Spain coach discount bags coach bags outlet sale coach oulet coach outlet 2013 Coupon For nike roshe men handbags coach Discount nike air huarache coach clearance outlet online mens wallets coach Czech nike flyknit roshe run outlet coach purses coach outlet sales 2013 coach factory outlet online sale 2013 coach bags wholesale coach outlet clearance sale nike roshe run men Closeout
ผู้แสดงความคิดเห็น  louis vuitton  [ 1032416@qq.com ]  วันที่ 02-07-2558 14:39:17
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ninest123 07.02

Perhaps nike huarache,nike huaraches,nike air huarache most alarmingly, true religion jeans the toms shoes lawsuit insanity workout claims giuseppe zanotti outlet that longchamp outlet Bobbi Kristina mac cosmetics set up nike air max a kate spade outlet meeting lancel with nfl jerseys an lululemon unnamed ray ban pas cher person true religion outlet on christian louboutin Jan. burberry outlet 31 converse outlet to babyliss discuss jordan pas cher that new balance shoes Gordon mcm handbags was "not the man kate spade she thought asics running shoes he ferragamo shoes was," swarovski and marc jacobs was later ray ban sungl * es found unresponsive pandora uk in celine handbags a bathtub on Jan. north face outlet 31, nike free uk "face down, michael kors outlet online with her mouth burberry handbags swollen longchamp outlet and chaussure louboutin another coach outlet tooth knocked michael kors outlet store out." nike free But coach outlet store online even polo outlet after Bobbi Kristina instyler was placed in replica watches a nike air force medically michael kors outlet induced air max coma, the oakley pas cher suit soccer jerseys claims oakley sungl * es Gordon guess pas cher stole gucci handbags more than $11,000 supra shoes from her coach outlet bank michael kors account.

According to nike roshe the michael kors outlet online lawsuit, timberland pas cher Gordon sac vanessa bruno had ray ban,rayban,occhiali ray ban been mulberry uk transferring reebok outlet Bobbi hollister Kristina's converse,scarpe converse,converse italia,converse sito ufficiale,converse all star money pandora jewelry into burberry pas cher an account oakley,occhiali oakley,oakley italia solely coach outlet controlled by him vans pas cher without beats by dre her tiffany and co authorization. hollister He nike free run also chi flat iron previously wedding dresses "threatened one polo ralph lauren of the swarovski crystal trustees vans outlet [of Bobbi converse pas cher Kristina's trust  * ets] with guns nike air max uk and baseball bats other violent hollister pas cher weapons," resulting lacoste in ray ban uk a christian louboutin outlet restraining hogan order, michael kors outlet online the ralph lauren uk lawsuit alleges.

In hermes belt March, nike air max Gordon gucci,borse gucci,gucci sito ufficiale,gucci outlet sat down hollister,abercrombie,hollister sito ufficiale,abercrombie italia,abercrombie and fitch,abercrombie outlet with michael kors outlet Dr. air max,nike air max Phil, when soccer shoes he nike roshe run uk threatened valentino shoes to coach purses commit prada handbags suicide vans,vans scarpe,vans italia in north face uk an nike roshe run emotional interview.

"My pain ghd hair is sac hermes horrible," tory burch outlet Gordon longchamp uk told longchamp outlet Dr. longchamp pas cher Phil tiffany and co jewelry when louboutin,louboutin outlet,louboutin outlet italia discussing karen millen uk Bobbi Kristina's bottega veneta condition. timberland boots "My michael kors outlet heart hurts. I christian louboutin shoes have panic abercrombie and fitch uk attacks."

Gordon lululemon canada entered oakley sungl * es wholesale rehab christian louboutin uk following his michael kors pas cher public nike outlet meltdown north face outlet while hollister uk shooting the wedding dresses Dr. jordan shoes Phil iphone 6 cases interview links of london on March polo ralph lauren outlet online 6, mont blanc pens and ray ban sungl * es checked sac longchamp pas cher out nike air max uk of juicy couture outlet rehab juicy couture outlet in nike air max late April. abercrombie and fitch He north face was jimmy choo outlet last nike air max spotted prada outlet on replica watches June pandora charms 12 in oakley sungl * es Florida, new balance which is p90x workout also the first thomas sabo time nike tn he's been hollister seen since true religion outlet leaving rehab. true religion outlet Gordon herve leger has nike blazer pas cher reportedly chanel handbags been back home with his nike trainers uk mother, montre pas cher Michelle ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale Gordon.

ninest123 07.02
ผู้แสดงความคิดเห็น  ninest123  [ ninest123@163.com ]  วันที่ 02-07-2558 13:43:31
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Reduced nike huarache triple black Low Price roshe run men nike roshe flyknit Promo Code [linlei0630] Cheap nike free flyknit 4.0 Discount Code Forwomen roshe run nike roshe flyknit Ireland roshe run black Best Price Promo Code For nike free flyknit 4.0 Spain nike free 5.0 trainer Coupon For roshe run men Germany nike 3.0 flyknit New Zealand roshe run women Czech roshe run black nike roshe flyknit Cheap women roshe run Discount Code nike roshe run men Discount Code Where Can I Buy nike air huarache black Italy nike air huarache black roshe run all black Low Cost Denmark roshe run men UK nike free 5.0 trainer UK roshe run black Switzerland roshe run roshe run men Australia Where To Buy black roshe run Low Price nike roshe run black Discount nike huarache white roshe run women Korea Best Price nike free flyknit 3.0 Promo Code For roshe run women nike roshe run men Factory Outlet Low Cost nike flyknit 3.0 Best Price nike free 3.0 flyknit nike huaraches Cheap nike free run Review nike roshe run flyknit Netherlands Germany nike huarache women nike free 5.0 Low Price nike air huarache black Outlet Online Wholesale free run 5.0 Low Cost nike air huaraches nike free 3.0 flyknit China Cheap nike flyknit roshe run Sweden nike roshe men Canada nike roshe men nike roshe flyknit Online nike roshe run men Promo Code roshe run women Sweden roshe run women Sale nike huarache women Discount Where To Buy white nike huarache Order nike huarache triple black Wholesale nike huarache women Hot roshe run black Hot nike air huarache white Promo Code For roshe run black USA nike 4.0 flyknit Coupon For nike air huarache Cheap free run 5.0 Best Price nike huarache triple black Germany nike free 4.0 flyknit Discount Code For nike flyknit roshe run
Get roshe run black /> Greece roshe run black
ผู้แสดงความคิดเห็น  Michael Kors outlet  [ jintianshixindea@163.com ]  วันที่ 30-06-2558 14:46:06
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com