หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
การตั้งศาลพระภูมิ
คติความเชื่อการปลูกสร้าง/การตั้งศาลพระภูมิ
 
การตั้งศาลพระภูมิ
การตั้งศาลพระภูมิ
สิ่งที่ต้องคำนึงในการตั้งศาลพระภูมิ คือ สถานที่ตั้ง,ทิศทาง,วันและฤกษ์ตั้ง,ความสูงของศาลพระภูมิและผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้
 1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
 2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
 3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
 4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
 5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
 6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
 7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
 8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
 9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
 10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ทิศทาง การหันหน้าศาลพระภูมิสู่ทิศมงคล
 1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศอีสาน เป็นทิศที่ดีที่สุดหากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
 2. ทิศตะวันออก หรือ ทิศบูรพา เป็นทิศที่ดีอันดับ 2 หากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 100 ปี หลังจากนั้น จะมีแต่เสื่อมลงๆจนถึงขั้นหาความสุขความเจริญไม่ได้
 3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ทิศอาคเณย์ เป็นทิศที่ดีอันดับ 3 หากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 50 ปี หลังจากนั้น จะมีแต่เสื่อมลงๆจนถึงขั้นหาความสุขความเจริญไม่ได้

ทิศต้องห้ามในการตั้งศาลพระภูมิ คือ ทิศตะวันตกและทิศใต้
เมื่อหาทิศทางตั้งศาลได้แล้วจะต้องพูนดินให้สูง 1 คืบ เกลี่ยดินด้วยมือและทุบให้แน่น ห้ามใช้เท้าเด็ดขาด และเตรียมน้ำมนต์ไว้พรมบริเวณพื้นดินเพื่อขับไล่ภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ น้ำมนต์ที่ว่านี้เรียกว่า " น้ำมนต์ธรณีสาร " น้ำมนต์ธรณีสารนี้ ทำได้โดยนำน้ำธรรมดาไปให้พระท่านสวดพระพุทธมนต์ทำเหมือนน้ำมนต์ทั่วไปแต่ต่างกัน ตรงที่ให้ท่านนำใบไม้ต้นธรณีสารมาใส่ลงในน้ำที่จะทำน้ำมนต์

วันและฤกษ์ตั้งศาล
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิ์ผลในทางมงคล แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป วันต่อไปนี้ถือเป็นวันที่เป็นมงคลฤกษ์
วันข้างขึ้น
วันข้างแรม
๒ ค่ำ
๒ ค่ำ
๔ ค่ำ
๔ ค่ำ
๖ ค่ำ
๖ ค่ำ
๙ ค่ำ
๙ ค่ำ
๑๑ ค่ำ
๑๑ ค่ำ

แต่ถ้าวันข้างขึ้น หรือข้างแรมดังกล่าวไปตรงกับวันต้องห้าม ของเดือนใด ให้เลี่ยงไปใช้วันอื่นเสีย

เวลาฤกษ์อันเป็นมงคล

วัน
เวลา
วันอาทิตย์
เวลา ๖.๐๙ น. - ๘.๑๙ น.
วันจันทร์
เวลา ๘.๒๙ น. - ๑๐.๓๙ น.
วันอังคาร
เวลา ๖.๓๙ น. - ๘.๐๙ น.
วันพุธ
เวลา ๘.๓๙ น. - ๑๐.๑๙ น.
วันพฤหัสบดี
เวลา ๑๐.๔๙ น. - ๑๑.๓๙ น.
วันศุกร์
เวลา ๖.๑๙ น. - ๘.๐๙ น.
วันเสาร์
เวลา ๘.๔๙ น. - ๑๐.๔๙ น.


วันต้องห้าม

เดือน
วันต้องห้ามคือ
เดือนอ้าย ธันวาคม) วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือนยี่ (มกราคม) วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๓ (กุมภาพันธ ) วันอังคาร
เดือน ๔ (มีนาคม) วันจันทร์
เดือน ๕ (เมษายน) วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือน ๖ (พฤษภาคม)
วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๗ (มิถุนายน) วันอังคาร
เดือน ๘ (กรกฎาคม) วันจันทร์
เดือน ๙ (สิงหาคม) วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือน ๑๐ (กันยาย ) วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๑๑ (ตุลาคม) วันอังคาร
เดือน ๑๒ (พฤศจิกายน) วันจันทร์


จะสังเกตได้ว่า จะไม่ปรากฏว่ามี วันอาทิตย์ เป็น ข้อห้ามเลย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ยึดเอาวันอาทิตย์ เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งศาล เพราะคนโบราณถือกันว่า วันอาทิตย์นั้นแม้จะจะเป็นวันที่มีกำลังแรงดี แต่เป็นวันแรงและวันร้อน ไม่เหมาะที่จะทำการตั้งศาล เพราะบ้านอาจจะ ร้อน จรปราศจากความร่มเย็นเป็นสุข แต่ ถ้าหากผู้กระทำพิธีมีเคล็ดมีมนตร์แก้ความร้อนของวันได้ ก็สามารถคิดทำการตั้งศาลในวันนี้ได้ตามความสะดวก

ความสูงของศาล
ขึ้นอยู่กับ ตัวเจ้าของบ้าน โดยให้ระดับฐานหรือชานชาลาพระภูมิอยู่เหนือระดับปาก (บางตำราว่าอยู่เหนือคิ้วพอดี ) ของผู้เป็นเจ้าของบ้าน ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าบ้าน ก็ควรจะตั้งศาลพระภูมิขึ้นใหม่ การใช้ศาลพระภูมิร่วมกัน กรณีที่เป็นหมู่บ้าน,ชุมชนหรือตึกแถว ให้ยึดเอาความสูงจาก เจ้าของผู้สร้างเริ่มแรก หรือหัวหน้าชุมชนนั้นๆ โดยให้เป็นตัวแทนเพื่อมาทำการยกศาลพระภูมิขึ้นเพื่อบอกกล่าวและสักการะ ขอให้ท่านดูแลปกปักษ์รักษาให้คุณ ให้โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน

การปักเสาตั้งศาล
ต้องเตรียมหลุมให้เสร็จก่อนเริ่มพิธี ( ค่อยมีพิธีในวันรุ่งขึ้น ) โดยต้องเตรียมของดังนี้ พานครู 1 พาน ใช้สำหรับใส่ข้าว ธูป เทียนขาว ดอกไม้หรือพวงมาลัยสด เหล้า บุหรี่ ผ้าขาว เงิน 6 สลึงหรือ 99 บาท

รายการของมงคลใส่หลุม (ปัจจุบันที่นิยมใช้)

รายการมงคล
จำนวน
1
เหรียญเงิน
9 เหรียญ
2

เหรียญทอง (เหรียญสลึงหรือ 50 สตางค์ก็ได้)

9 เหรียญ
3
ใบเงิน
9 ใบ
4
ใบทอง
9 ใบ
5
ใบนาค
9 ใบ
6
ใบรัก
9 ใบ
7
ใบมะยม
9 ใบ
8
ใบนางกวัก
9 ใบ
9
ใบนางคุ้ม
9 ใบ
10
ใบกาหลง
9 ใบ
11
ดอกบานไม่รู้โรย
9 ดอก
12
ดอกพุทธรักษา
9 ดอก
13
ไม้มงคล
9 ชนิด
14
แผ่น เงิน,ทอง,นาค
1 ชุด
15
พลอยนพเก้า
1 ชุด

การกลบหลุมนั้นให้ใช้มือกด ห้ามใช้เท้าโดยเด็ดขาด

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ
ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า "พระภูมิ" บริวารของพระภูมิจะมี

 1. ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
 2. ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
 3. ละครยก 2 โรง

เครื่องประดับตกแต่ง จะประกอบด้วย

เครื่องประดับตกแต่ง
จำนวน
1
แจกัน
1 คู่
2

เชิงเทียน

1 คู่
3
กระถางธูป
1 ใบ
4
ผ้าผูกจะเหว็ด
1 ผืน
5
ผ้าพันศาล (ผ้าแพร 3 สี คือ สีเขียว,สีเหลืองและสีแดง)
1 ชุด
6
ฉัตรเงิน-ทอง
2 คู่
7
ด้ายสายสิญจน์
1 ม้วน
8
ผ้าขาว
1 ผืน
9
ทองคำเปลว
-
10
แป้งเจิม
1 ถ้วย
11
ดอกบัว
9 ดอก
12
ดอกไม้ ี(มาลัย 7 สี )
7 ส


เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาล

จะประกอบด้วยอาหารคาวหวานดังนี้
เครื่องประดับตกแต่ง
จำนวน
1
หัวหมู
1 หัว
2

ขนมต้มขาว

2 จาน
3
ไก่ต้ม
1 ตัว
4
ขนมถั่วงา
2 จาน
5
เป็ด
1 ตัว
6
ขนมถ้วยฟู
2 จาน
7
ปลานึ่ง
1 ตัว
8
ขนมหูช้าง
2 จาน
9
ปู หรือ กุ้ง
1 จาน
10
เผือก-มันต้ม
2 จาน
11
บายศรีปากชามยอดไข่
1 คู่
12
ฟักทอง
2 ผล
13
น้ำจิ้ม
2 ถ้วย
14
แตงไทย
2 ผล
15
ข้าวสวย
2 ถ้วย
16
ขนุน
2 จาน
17
เหล้า
1 ขวด
18
สับปะรด
2 ผล
19
น้ำชา
2 ถ้วย
20
กล้วย
2 หวี
21
น้ำสะอาด
2 แก้ว
22
ผลไม้ 5 ชนิด
2 จาน
23
มะพร้าวอ่อน
1 คู่
24
พานหมาก พลู บุหรี่
1 คู่
25
ขนมต้มแดง
2 จาน

**ถ้าขนาดบ้านและศาลพระภูมิเล็ก ก็สามารถใช้สับปะรดเพียง 1 ผลได้แต่จัดแบ่งเป็น 2 จาน *

เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาล ( มังสวิรัติ )

เครื่องประดับตกแต่ง
จำนวน
1
มะพร้าวอ่อน
1 คู่
2
ขนมถ้วยฟู
2 จาน
3
พานหมาก พลู บุหรี่
1 คู่
4
ถั่วคั่ว
2 จาน
5
ฟักทอง
2 ผล
6
น้ำสะอาด
2 แก้ว
7
งาคั่ว
2 จาน
8
แตงไทย
2 ผล
9
ข้าวสวย
2 ถ้วย
10
เผือก-มันต้ม
2 จาน
11
ขนุน
2 จาน
12
น้ำชา
2 ถ้วย
13
ขนมต้มแดง
2 จาน
14
สับปะรด
2 ผล
15
นม
2 ถ้วย
16
ขนมต้มขาว
2 จาน
17
สับปะรด
2 ผล
18
เนย
2 ถ้วย
19
ขนมถั่วงา
2 จาน
20
ผลไม้ 5 ชนิด
2 จาน


ผลไม้ที่ห้ามนำถวาย

มังคุด
มะเฟือง
น้อยหน่า
ลูกจาก
มะตูม
ละมุด
มะไฟ
กระท้อน
ลูกพลับ
พุทรา
ระกำ
น้อยโหน่ง
ลูกท้อ
มะขวิด
ลางสาด


คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าผลไม้ทั้ง 15 ชนิดนี้เป็นอัปมงคล ไม่ควรนำมาถวายเป็นเครื่องสังเวยหน้าศาลพระภูมิเป็นอันขาดข้อมูลนำมาจาก
http://www.bansongthai.com

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 365 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
jinyi

canada goose

jordan 8

canada goose outlet

canada goose outlet

true religion jeans

pandora jewelry

ray ban sungl * es

pandora charms

louboutin shoes

coach outlet online

michael kors outlet

coach handbags

jordan shoes

ralph lauren uk

longchamp

air max 90

ralph lauren polo

vibram five fingers

ferragamo belt

ray ban sungl * es

nike shoes

coach outlet online

canada goose outlet

jordan 4

kate spade outlet

jordans

clarks shoes

nhl jersey

moncler jackets

true religion jeans

pandora

nike outlet

ugg boots clearance

coach factory outlet

jordan shoes

lacoste polo

canada goose

adidas yeezy

nike shoes

prada handbags

longchamp outlet

off white outlet

canada goose

jordan shoes

fitflops clearance

salomon shoes

ugg outlet

supreme clothing

ugg outlet

michael kors outlet

coach outlet

true religion

coach outlet

hermes belt

asics shoes

salomon shoes

birken stock

coach outlet

canadian goose

christmas presents

michael kors outlet

coach outlet online

soccer shoes

kate spade handbags

moncler outlet

mbt shoes

christian louboutin outlet

red bottom shoes

adidas outlet

louboutin shoes

pandora outlet

issey miyake

north face

moncler outlet

canada goose outlet

kate spade outlet

pandora outlet

nike outlet factory

red bottom shoes

ugg outlet

new balance shoes

champion sportswear

adidas superstar

coach outlet

adidas shoes

canada goose outlet

asics shoes

coach outlet

kate spade

manolo blahnik

adidas clothing

ugg outlet clearance

hugo boss

ray ban sungl * es

longchamp outlet

oakley sungl * es

reebok outlet

jordans

ralph lauren uk

north face

christian louboutin

ugg outlet

nike blazers

ugg boots outlet

supreme

ralph lauren polo

true religion jeans outlet

yeezy boots 350

hermes belt

hogan shoes

fidget spinner

nike shoes

nba jerseys

pandora jewelry

michael kors outlet

michael kors outlet

red bottom shoes

air max 90

coach factory outlet

ralph lauren polo

clarks outlet

louboutin shoes

christian louboutin shoes

jordan shoes

ugg boots

coach outlet online

kate spade outlet

hugo boss

coach outlet

canada goose outlet

coach outlet

louboutin shoes

nike shoes

ugg boots clearance

pandora charms

bottega veneta

ralph lauren polo

christian louboutin shoes

ray ban sungl * es

ralph lauren polo

prada shoes

coach outlet

mbt shoes

off white shoes

james harden shoes

kate spade outlet

canada goose outlet

off white jordan

ultra boost 3.0

skechers shoes

canada goose clothing

pandora outlet

coach factory outlet

mlb jerseys

canada goose outlet

ecco shoes

nike huarache

mbt shoes

true religion jeans

ralph lauren uk

moncler outlet

fitflops clearance

nike air max

stussy

coach outlet

moncler outlet

kate spade outlet

coach outlet

christian louboutin outlet

ugg outlet boots

coach factory outlet

jordan clothing

ed hardy uk

true religion

moncler outlet

moncler outlet

adidas clothing

pandora jewelry

adidas nmd

basketballl shoes

clarks shoes

christian louboutin shoes

christian louboutin

ugg boots

ugg boots

coach outlet

ralph lauren polo

clarks outlet

coach outlet

jordan uk

christian louboutin

canada goose jackets

louboutin shoes

canada goose outlet

hogan shoes

coach outlet

fitflops clearance

red bottom shoes

converse trainer

dsquared2

moncler jacket

valentino shoes

nike tn

nike clothing

adidas yeezy

true religion jeans outlet

christian louboutin outlet

tory burch outlet

supreme clothing

superdry uk

christian louboutin outlet

ray ban sungl * es

nike shoes outlet

air max 90

ecco shoes

christian louboutin

pandora charms

ferragamo shoes

christian louboutin outlet

dsquared2

ugg boots

ralph lauren polo

tod's outlet

off white clothing

louboutin shoes

coach outlet

canada goose jacket

ralph lauren polo

giuseppe zanotti

canada goose jackets

nike shoes

canada goose outlet

christian louboutin shoes

coach outlet

fitflops clearance

champion clothing

moncler jackets

christian louboutin outlet

pandora charms

canada goose outlet

coach outlet factory

ralph lauren

ผู้แสดงความคิดเห็น  xiajinyi  [ lowojabyjar@gmail.com ]  วันที่ 19-11-2561 14:26:00
 
ความคิดเห็นที่ 364 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
garmin express good work.
ผู้แสดงความคิดเห็น  missi  [ info@gpshelponline.com ]  วันที่ 17-11-2561 01:03:31
 
ความคิดเห็นที่ 363 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! cilais price , online viagra , online viagra , viagra , viagra online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  online_viagra  [ smithe886@gmail.com ]  วันที่ 16-11-2561 11:02:09
 
ความคิดเห็นที่ 362 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra cheap , viagra , buy viagra online , buy cialis online , cheap cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  cheap_cialis  [ smithg670@gmail.com ]  วันที่ 15-11-2561 19:48:52
 
ความคิดเห็นที่ 361 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy viagra , purchase cialis , buy viagra , viagra fast delivery , generic cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_viagra  [ smithe893@gmail.com ]  วันที่ 15-11-2561 18:10:17
 
ความคิดเห็นที่ 360 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Nice post! get step-by-step guide for office – activate, download & complete installation from office.com/setup and we provide antivirus free technical support, customer service & online support to activate antivirus and to install ms office ,get live chat help & support by just visiting mcafee.com/activate & norton.com/setup .
ผู้แสดงความคิดเห็น  Edwards  [ martina.bonn@yahoo.com ]  วันที่ 12-11-2561 19:52:34
 
ความคิดเห็นที่ 359 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
garmin.com/express -Garmin Express gives you the notifications as soon as the updates are available for your Garmin device. You can also sync with the Garmin connect by using the Garmin Express. Garmin Express helps you to transfer or upload your daily activities and data to your Garmin Connect account. garmin.com/express
ผู้แสดงความคิดเห็น  garmin.com/express  [ asni3418@gmail.com ]  วันที่ 12-11-2561 18:21:29
 
ความคิดเห็นที่ 358 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

salomon shoes

longchamp outlet

ray ban sungl * es

canada goose outlet

true religion jeans

nike blazers

ugg boots clearance

mbt shoes

nike huarache

mbt shoes

true religion

ugg boots

ugg boots

pandora jewelry

louboutin shoes

jordans

converse trainer

ralph lauren polo

pandora outlet

pandora jewelry

canada goose outlet

michael kors outlet

mlb jerseys

adidas shoes

valentino shoes

nike outlet

nhl jersey

giuseppe zanotti

nike shoes

ray ban sungl * es

christian louboutin outlet

pandora jewelry

off white clothing

jordan shoes

pandora

christian louboutin shoes

oakley sungl * es

fitflops clearance

ugg outlet

louboutin shoes

christian louboutin outlet

jordans

ugg boots clearance

ugg boots

jordan 8

adidas nmd

michael kors outlet

ralph lauren uk

louboutin shoes

salomon shoes

nike shoes

michael kors outlet

kate spade handbags

nba jerseys

moncler outlet

vibram five fingers

ecco shoes

ralph lauren polo

coach outlet online

moncler outlet

christian louboutin

coach outlet

hogan shoes

ralph lauren polo

ugg outlet

hermes belt

ugg boots

red bottom shoes

coach outlet

air max 90

ed hardy uk

louboutin shoes

ralph lauren polo

moncler outlet

true religion jeans

christian louboutin outlet

dsquared2

canadian goose

coach outlet

christmas presents

ralph lauren uk

champion clothing

christian louboutin outlet

coach outlet

hugo boss

jordan uk

coach outlet

jordan shoes

supreme clothing

moncler outlet

coach outlet

christian louboutin

champion sportswear

canada goose jackets

canada goose

canada goose outlet

nike clothing

adidas yeezy

adidas clothing

prada shoes

soccer shoes

true religion

ugg boots outlet

ralph lauren uk

ugg outlet

supreme clothing

new balance shoes

pandora charms

red bottom shoes

prada handbags

true religion jeans

coach outlet

michael kors outlet

canada goose jackets

kate spade

adidas yeezy

kate spade outlet

basketballl shoes

pandora charms

longchamp outlet

off white outlet

coach factory outlet

red bottom shoes

north face

ray ban sungl * es

kate spade outlet

coach outlet

coach outlet online

coach outlet

fidget spinner

canada goose outlet

adidas outlet

clarks shoes

nike tn

jordan clothing

ugg outlet boots

bottega veneta

yeezy boots 350

asics shoes

christian louboutin

issey miyake

nike shoes

kate spade outlet

coach factory outlet

canada goose outlet

stussy

moncler outlet

canada goose outlet

canada goose

lacoste polo

longchamp

clarks outlet

nike shoes

coach factory outlet

air max 90

ray ban sungl * es

ralph lauren polo

coach outlet factory

reebok outlet

jordan shoes

ugg outlet

hogan shoes

moncler outlet

tod's outlet

canada goose outlet

pandora outlet

kate spade outlet

adidas clothing

coach outlet

adidas superstar

moncler jackets

superdry uk

nike air max

jordan shoes

kate spade outlet

canada goose outlet

ugg outlet clearance

coach outlet online

air max 90

coach outlet

ralph lauren polo

michael kors outlet

ferragamo belt

ralph lauren

ray ban sungl * es

coach outlet

pandora charms

dsquared2

clarks outlet

louboutin shoes

clarks shoes

christian louboutin shoes

nike shoes

hermes belt

true religion jeans outlet

coach factory outlet

moncler jacket

christian louboutin shoes

ultra boost 3.0

jordan 4

skechers shoes

christian louboutin outlet

coach outlet

ecco shoes

coach outlet

mbt shoes

christian louboutin shoes

ralph lauren polo

tory burch outlet

christian louboutin outlet

pandora charms

canada goose jacket

christian louboutin

coach outlet

nike outlet factory

off white shoes

off white jordan

canada goose

true religion jeans outlet

pandora outlet

fitflops clearance

north face

louboutin shoes

moncler jackets

birken stock

fitflops clearance

red bottom shoes

fitflops clearance

canada goose outlet

hugo boss

coach outlet online

james harden shoes

canada goose clothing

canada goose outlet

manolo blahnik

supreme

ralph lauren polo

ferragamo shoes

coach handbags

nike shoes outlet

canada goose outlet

asics shoes

zzzzz2018.11.11
ผู้แสดงความคิดเห็น  zzzzz  [ ncjdkshjvjk@163.com ]  วันที่ 10-11-2561 09:17:33
 
ความคิดเห็นที่ 357 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! cialis online pharmacy , online viagra , buy cialis , cheap viagra , generic viagra online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  online  [ smitha880@gmail.com ]  วันที่ 08-11-2561 03:58:15
 
ความคิดเห็นที่ 356 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! cheap viagra , buy cialis , cheap viagra , cialis online , generic viagra online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  cheap_viagra  [ smithd70@gmail.com ]  วันที่ 05-11-2561 00:01:30
 
ความคิดเห็นที่ 355 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra cheap , viagra online , online viagra , generic cialis online , generic cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra_online  [ smitha811@gmail.com ]  วันที่ 04-11-2561 22:05:49
 
ความคิดเห็นที่ 354 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy viagra , cheap viagra online , cheap viagra , cheap viagra , buy cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_cialis  [ smithe390@gmail.com ]  วันที่ 03-11-2561 14:50:26
 
ความคิดเห็นที่ 353 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Garmin is an American Technology Company that structures, fabricates and advertises Global Positioning System (GPS), GPS collectors, satellite route items, and other buyer gadgets. What's more, you deal with every one of these items given by Garmin utilizing Garmin Express application. Garmin.com/express gives you an incorporated control framework, from where you can control and access all Garmin download, transfer, and match up in the meantime. garmin.com/express
ผู้แสดงความคิดเห็น  Garmin.com/express  [ pritammishra97x@gmail.com ]  วันที่ 30-10-2561 11:20:28
 
ความคิดเห็นที่ 352 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
The organization has built up a work area application called Garmin Express to enroll, setup, refresh and deal with your Garmin gadgets. This work area application can be downloaded from the connection garmin.com/express for both the Windows and Mac PCs. The Garmin Express application stays up with the latest by giving simplicity of establishment of updates. By utilizing the Garmin Express application, you can download and introduce the most recent updates of the road maps. garmin.com/express
ผู้แสดงความคิดเห็น  Garmin.com/express  [ pritammishra97x@gmail.com ]  วันที่ 30-10-2561 11:20:16
 
ความคิดเห็นที่ 351 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Install Webroot SecureAnywhere AntiVirus and protect your system form all types of viruses & malware threats. Find Webroot setup keycode from Webroot.com/safe – Webroot Secureanywhere – www.webroot.com/safe download for Your PC. webroot.com/safe
ผู้แสดงความคิดเห็น  webroot.com/safe  [ pritammishra97x@gmail.com ]  วันที่ 30-10-2561 11:20:04
 
ความคิดเห็นที่ 350 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Webroot.com/safe – Activate Your Webroot Com Safe on your workstation, PC, Smartphone and so on and secure your gadgets. How about we Get Started with Webroot Safe at www.Webroot.com/safe and Activate Webroot Safe. webroot.com/safe
ผู้แสดงความคิดเห็น  webroot.com/safe  [ pritammishra97x@gmail.com ]  วันที่ 30-10-2561 11:19:50
 
ความคิดเห็นที่ 349 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
You may effectively sign in to McAfee Account by visiting home.mcafee.com and Manage every one of the administrations which incorporates Redeem Your Retail Card, Services, Products, Manage Billing, Updating Card Details or some other exercises you may oversee it from the record. mcafee.com/activate
ผู้แสดงความคิดเห็น  mcafee.com/activate  [ pritammishra97x@gmail.com ]  วันที่ 30-10-2561 11:19:35
 
ความคิดเห็นที่ 348 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
We are specifically coordinated with banks and trader administrations, enabling us to find a debate and adopt a star dynamic strategy to tackling an issue before it transforms into a chargeback. By making brief move on notices (otherwise called media demands or demands for data) and ensuring the banks have gotten our correspondences, we can enable you to stay away from chargebacks. chargeback management
ผู้แสดงความคิดเห็น  chargeback management  [ pritammishra97x@gmail.com ]  วันที่ 30-10-2561 11:19:03
 
ความคิดเห็นที่ 347 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
We are specifically coordinated with banks and trader administrations, enabling us to find a debate and adopt a star dynamic strategy to tackling an issue before it transforms into a chargeback. By making brief move on notices (otherwise called media demands or demands for data) and ensuring the banks have gotten our correspondences, we can enable you to stay away from chargebacks. chargeback management
ผู้แสดงความคิดเห็น  chargeback management  [ pritammishra97x@gmail.com ]  วันที่ 30-10-2561 11:19:03
 
ความคิดเห็นที่ 346 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
We are specifically coordinated with banks and trader administrations, enabling us to find a debate and adopt a star dynamic strategy to tackling an issue before it transforms into a chargeback. By making brief move on notices (otherwise called media demands or demands for data) and ensuring the banks have gotten our correspondences, we can enable you to stay away from chargebacks. chargeback management
ผู้แสดงความคิดเห็น  chargeback management  [ pritammishra97x@gmail.com ]  วันที่ 30-10-2561 11:19:03
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
 1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
 2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
 3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
 4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com