หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
การตั้งศาลพระภูมิ
คติความเชื่อการปลูกสร้าง/การตั้งศาลพระภูมิ
 
การตั้งศาลพระภูมิ
การตั้งศาลพระภูมิ
สิ่งที่ต้องคำนึงในการตั้งศาลพระภูมิ คือ สถานที่ตั้ง,ทิศทาง,วันและฤกษ์ตั้ง,ความสูงของศาลพระภูมิและผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้
 1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
 2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
 3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
 4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
 5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
 6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
 7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
 8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
 9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
 10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ทิศทาง การหันหน้าศาลพระภูมิสู่ทิศมงคล
 1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศอีสาน เป็นทิศที่ดีที่สุดหากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
 2. ทิศตะวันออก หรือ ทิศบูรพา เป็นทิศที่ดีอันดับ 2 หากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 100 ปี หลังจากนั้น จะมีแต่เสื่อมลงๆจนถึงขั้นหาความสุขความเจริญไม่ได้
 3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ทิศอาคเณย์ เป็นทิศที่ดีอันดับ 3 หากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 50 ปี หลังจากนั้น จะมีแต่เสื่อมลงๆจนถึงขั้นหาความสุขความเจริญไม่ได้

ทิศต้องห้ามในการตั้งศาลพระภูมิ คือ ทิศตะวันตกและทิศใต้
เมื่อหาทิศทางตั้งศาลได้แล้วจะต้องพูนดินให้สูง 1 คืบ เกลี่ยดินด้วยมือและทุบให้แน่น ห้ามใช้เท้าเด็ดขาด และเตรียมน้ำมนต์ไว้พรมบริเวณพื้นดินเพื่อขับไล่ภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ น้ำมนต์ที่ว่านี้เรียกว่า " น้ำมนต์ธรณีสาร " น้ำมนต์ธรณีสารนี้ ทำได้โดยนำน้ำธรรมดาไปให้พระท่านสวดพระพุทธมนต์ทำเหมือนน้ำมนต์ทั่วไปแต่ต่างกัน ตรงที่ให้ท่านนำใบไม้ต้นธรณีสารมาใส่ลงในน้ำที่จะทำน้ำมนต์

วันและฤกษ์ตั้งศาล
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิ์ผลในทางมงคล แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป วันต่อไปนี้ถือเป็นวันที่เป็นมงคลฤกษ์
วันข้างขึ้น
วันข้างแรม
๒ ค่ำ
๒ ค่ำ
๔ ค่ำ
๔ ค่ำ
๖ ค่ำ
๖ ค่ำ
๙ ค่ำ
๙ ค่ำ
๑๑ ค่ำ
๑๑ ค่ำ

แต่ถ้าวันข้างขึ้น หรือข้างแรมดังกล่าวไปตรงกับวันต้องห้าม ของเดือนใด ให้เลี่ยงไปใช้วันอื่นเสีย

เวลาฤกษ์อันเป็นมงคล

วัน
เวลา
วันอาทิตย์
เวลา ๖.๐๙ น. - ๘.๑๙ น.
วันจันทร์
เวลา ๘.๒๙ น. - ๑๐.๓๙ น.
วันอังคาร
เวลา ๖.๓๙ น. - ๘.๐๙ น.
วันพุธ
เวลา ๘.๓๙ น. - ๑๐.๑๙ น.
วันพฤหัสบดี
เวลา ๑๐.๔๙ น. - ๑๑.๓๙ น.
วันศุกร์
เวลา ๖.๑๙ น. - ๘.๐๙ น.
วันเสาร์
เวลา ๘.๔๙ น. - ๑๐.๔๙ น.


วันต้องห้าม

เดือน
วันต้องห้ามคือ
เดือนอ้าย ธันวาคม) วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือนยี่ (มกราคม) วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๓ (กุมภาพันธ ) วันอังคาร
เดือน ๔ (มีนาคม) วันจันทร์
เดือน ๕ (เมษายน) วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือน ๖ (พฤษภาคม)
วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๗ (มิถุนายน) วันอังคาร
เดือน ๘ (กรกฎาคม) วันจันทร์
เดือน ๙ (สิงหาคม) วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือน ๑๐ (กันยาย ) วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๑๑ (ตุลาคม) วันอังคาร
เดือน ๑๒ (พฤศจิกายน) วันจันทร์


จะสังเกตได้ว่า จะไม่ปรากฏว่ามี วันอาทิตย์ เป็น ข้อห้ามเลย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ยึดเอาวันอาทิตย์ เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งศาล เพราะคนโบราณถือกันว่า วันอาทิตย์นั้นแม้จะจะเป็นวันที่มีกำลังแรงดี แต่เป็นวันแรงและวันร้อน ไม่เหมาะที่จะทำการตั้งศาล เพราะบ้านอาจจะ ร้อน จรปราศจากความร่มเย็นเป็นสุข แต่ ถ้าหากผู้กระทำพิธีมีเคล็ดมีมนตร์แก้ความร้อนของวันได้ ก็สามารถคิดทำการตั้งศาลในวันนี้ได้ตามความสะดวก

ความสูงของศาล
ขึ้นอยู่กับ ตัวเจ้าของบ้าน โดยให้ระดับฐานหรือชานชาลาพระภูมิอยู่เหนือระดับปาก (บางตำราว่าอยู่เหนือคิ้วพอดี ) ของผู้เป็นเจ้าของบ้าน ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าบ้าน ก็ควรจะตั้งศาลพระภูมิขึ้นใหม่ การใช้ศาลพระภูมิร่วมกัน กรณีที่เป็นหมู่บ้าน,ชุมชนหรือตึกแถว ให้ยึดเอาความสูงจาก เจ้าของผู้สร้างเริ่มแรก หรือหัวหน้าชุมชนนั้นๆ โดยให้เป็นตัวแทนเพื่อมาทำการยกศาลพระภูมิขึ้นเพื่อบอกกล่าวและสักการะ ขอให้ท่านดูแลปกปักษ์รักษาให้คุณ ให้โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน

การปักเสาตั้งศาล
ต้องเตรียมหลุมให้เสร็จก่อนเริ่มพิธี ( ค่อยมีพิธีในวันรุ่งขึ้น ) โดยต้องเตรียมของดังนี้ พานครู 1 พาน ใช้สำหรับใส่ข้าว ธูป เทียนขาว ดอกไม้หรือพวงมาลัยสด เหล้า บุหรี่ ผ้าขาว เงิน 6 สลึงหรือ 99 บาท

รายการของมงคลใส่หลุม (ปัจจุบันที่นิยมใช้)

รายการมงคล
จำนวน
1
เหรียญเงิน
9 เหรียญ
2

เหรียญทอง (เหรียญสลึงหรือ 50 สตางค์ก็ได้)

9 เหรียญ
3
ใบเงิน
9 ใบ
4
ใบทอง
9 ใบ
5
ใบนาค
9 ใบ
6
ใบรัก
9 ใบ
7
ใบมะยม
9 ใบ
8
ใบนางกวัก
9 ใบ
9
ใบนางคุ้ม
9 ใบ
10
ใบกาหลง
9 ใบ
11
ดอกบานไม่รู้โรย
9 ดอก
12
ดอกพุทธรักษา
9 ดอก
13
ไม้มงคล
9 ชนิด
14
แผ่น เงิน,ทอง,นาค
1 ชุด
15
พลอยนพเก้า
1 ชุด

การกลบหลุมนั้นให้ใช้มือกด ห้ามใช้เท้าโดยเด็ดขาด

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ
ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า "พระภูมิ" บริวารของพระภูมิจะมี

 1. ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
 2. ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
 3. ละครยก 2 โรง

เครื่องประดับตกแต่ง จะประกอบด้วย

เครื่องประดับตกแต่ง
จำนวน
1
แจกัน
1 คู่
2

เชิงเทียน

1 คู่
3
กระถางธูป
1 ใบ
4
ผ้าผูกจะเหว็ด
1 ผืน
5
ผ้าพันศาล (ผ้าแพร 3 สี คือ สีเขียว,สีเหลืองและสีแดง)
1 ชุด
6
ฉัตรเงิน-ทอง
2 คู่
7
ด้ายสายสิญจน์
1 ม้วน
8
ผ้าขาว
1 ผืน
9
ทองคำเปลว
-
10
แป้งเจิม
1 ถ้วย
11
ดอกบัว
9 ดอก
12
ดอกไม้ ี(มาลัย 7 สี )
7 ส


เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาล

จะประกอบด้วยอาหารคาวหวานดังนี้
เครื่องประดับตกแต่ง
จำนวน
1
หัวหมู
1 หัว
2

ขนมต้มขาว

2 จาน
3
ไก่ต้ม
1 ตัว
4
ขนมถั่วงา
2 จาน
5
เป็ด
1 ตัว
6
ขนมถ้วยฟู
2 จาน
7
ปลานึ่ง
1 ตัว
8
ขนมหูช้าง
2 จาน
9
ปู หรือ กุ้ง
1 จาน
10
เผือก-มันต้ม
2 จาน
11
บายศรีปากชามยอดไข่
1 คู่
12
ฟักทอง
2 ผล
13
น้ำจิ้ม
2 ถ้วย
14
แตงไทย
2 ผล
15
ข้าวสวย
2 ถ้วย
16
ขนุน
2 จาน
17
เหล้า
1 ขวด
18
สับปะรด
2 ผล
19
น้ำชา
2 ถ้วย
20
กล้วย
2 หวี
21
น้ำสะอาด
2 แก้ว
22
ผลไม้ 5 ชนิด
2 จาน
23
มะพร้าวอ่อน
1 คู่
24
พานหมาก พลู บุหรี่
1 คู่
25
ขนมต้มแดง
2 จาน

**ถ้าขนาดบ้านและศาลพระภูมิเล็ก ก็สามารถใช้สับปะรดเพียง 1 ผลได้แต่จัดแบ่งเป็น 2 จาน *

เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาล ( มังสวิรัติ )

เครื่องประดับตกแต่ง
จำนวน
1
มะพร้าวอ่อน
1 คู่
2
ขนมถ้วยฟู
2 จาน
3
พานหมาก พลู บุหรี่
1 คู่
4
ถั่วคั่ว
2 จาน
5
ฟักทอง
2 ผล
6
น้ำสะอาด
2 แก้ว
7
งาคั่ว
2 จาน
8
แตงไทย
2 ผล
9
ข้าวสวย
2 ถ้วย
10
เผือก-มันต้ม
2 จาน
11
ขนุน
2 จาน
12
น้ำชา
2 ถ้วย
13
ขนมต้มแดง
2 จาน
14
สับปะรด
2 ผล
15
นม
2 ถ้วย
16
ขนมต้มขาว
2 จาน
17
สับปะรด
2 ผล
18
เนย
2 ถ้วย
19
ขนมถั่วงา
2 จาน
20
ผลไม้ 5 ชนิด
2 จาน


ผลไม้ที่ห้ามนำถวาย

มังคุด
มะเฟือง
น้อยหน่า
ลูกจาก
มะตูม
ละมุด
มะไฟ
กระท้อน
ลูกพลับ
พุทรา
ระกำ
น้อยโหน่ง
ลูกท้อ
มะขวิด
ลางสาด


คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าผลไม้ทั้ง 15 ชนิดนี้เป็นอัปมงคล ไม่ควรนำมาถวายเป็นเครื่องสังเวยหน้าศาลพระภูมิเป็นอันขาดข้อมูลนำมาจาก
http://www.bansongthai.com

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 23 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
~*.'†'.*~ Victory House ~*.'†'.*~ "Destiny Me, I Was Determined" ชะตาชีวิตฉัน ฉันคือผู้กำหนด ขอต้อนรับเข้าสู่ " วิคตอรี่ เฮ้าส์ " วังเล็กๆ ที่รับพยากรณ์ ดวงชะตาชีวิต หรือปัญหาที่พบเจออยู่ จาก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น เพราะ ชะตาชีวิตฉัน ฉันคือผู้กำหนด หลายท่านคงคิดว่าชื่อไม่สำคัญครับ เพราะเคยชินกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองตั้งให้ก็จบ ท่านเคยเจอปัญหาซ้ำๆ ที่แก้ไข้แล้วแก้ไข้อีกไหมครับ ไม่มีโชคไม่ลาภไม่มีโอกาส สอบไม่ติด ทำงานไม่สำเร็จ ผู้ใหญ่ไม่รัก ความรักงี่เง่า การเงินเน้นจ่าย ขาดคนสนับสนุน ไร้คนอุปถัมภ์ ไม่โดดเด่นในสังคม และอื่นๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่มีผลพวงมาจากชื่อ-นามสกุลกว่า 80% ครับ เคยสังเกตไหมครับ คนที่ประสบความสำเร็จเค้ามีอะไรดี ไฮโซ คนดัง คนรวยทั้งหลายเค้าไม่บอกกันหรอครับ ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องอับอาย แต่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวครับ ส่วนคนที่เปลี่ยนชื่อไม่ได้เค้าก็มีวิธีเสริมอย่างอื่นกันครับ สนใจยังไงติดต่อมาได้ครับ พูดคุยกันก่อนดีกว่ามันหนักอกครับ ข้อมูลการติดต่อและติดตาม E-Mail: waddedgroup@gmail.com LINE: wadded WeChat: wadded Instgram: wadded3642 Facebook: https://www.facebook.com/victory6424 Twitter: https://twitter.com/WaddedGroup Blogspot: http://victoryhouse3642.blogspot.com/2013/07/victory-house.html Google+: https://plus.google.com/u/0/+WaddedG3642/about Phone: 095-425-8242 *** ส่งชื่อ-นามสกุลมาให้วิเคราะห์กันก่อนก็ได้ครับ เพื่อปรับเปลี่ยนปัญหาชีวิต ความรัก การงาน การเงิน ให้เบาบางลงครับ ขอทราบ ชื่อ+นามสกุล วันเกิด วันที่เกิด เดือนเกิด ปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด ปัญหาที่เจออยู่ เช่น เกิดวัน จันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.59 นาที จังหวัด กรุงเทพฯ มีปัญหาด้านการเงิน(เงินหาไม่พอ) มีปัญหาเรื่องการงาน(เจ้านายไม่รัก / ค้าขายไม่รอด) มีปัญหาเรื่องความรัก(เป็นทาสเค้า / ไม่สุขสมหวัง) บราๆๆ อาจมีอย่างอื่นด้วยก็ได้ เรื่องเล่าหรือเหตุการณ์ครับ ตั้งชื่อลูก ชื่อดี ชื่อรวย ชื่อสวย ชื่อมงคล ชื่อนำโชค ตั้งชื่อลูก ชื่อดี ชื่อรวย ชื่อสวย ชื่อมงคล ชื่อนำโชค
ผู้แสดงความคิดเห็น  เดช  [ waddedgroup@gmail.com ]  วันที่ 14-03-2557 11:00:03
 
ความคิดเห็นที่ 22 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
<p>The holidays have drawn to a close, and we spent the afternoon looking in on our <a href="http://www.michaelkorsoutlet-store.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet</a> members to see what they have been up to this week. We found some resolutions, and of course some reveals, too! But why, you ask? Because <a href="http://www.michael-kors-outlet-store.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet store</a> tights last forever, or at least, for an incredibly long time - we've owned a pair for five years now and they're still as soft, silky, and snag-free <a href="http://www.marcby-marcjacobs.com/" title="marc by marc jacobs">marc by marc jacobs</a> as the day we brought them home.Stand on a piece of cardboard, and trace both feet with a <a href="http://www.coachstoreonline.com/" title="Coach Outlet">Coach Outlet</a>; cut cardboard along lines. Remove socks. Use a sewing pencil to trace the <a href="http://www.coach-factory-outlet-online.com/" title="coach factory">coach factory outlet online</a> templates on sueded fabric and fusible <a href="http://www.michaelkorshandbagsnew2013.com/" title="michael kors">michael kors</a> webbing, a material that bonds fabrics together; cut them out. This I Am <a href="http://www.coachfactoryoutlet2014.com/" title="coach factory">coach factory</a> Mountain Sunset Necklace ($41) gives that colorful cheap stuff a new level of glamour in a simple, funky rendering of a quaint winter <a href="http://www.coachinc.nl.ae/" title="coach factory outlet">coach outlet</a> landscape, complete with itty bitty plastic pine trees and a romantic cabin hideaway.</p>
<p>It's also a good way to make sure your <a href="http://www.marcjacobsmarc.com/" title="marc jacobs handbags">marc jacobs handbags</a> stash stays safe from those tiny, candy-grubbing <a href="http://www.marcjacobsinc.com/" title="marc by marc jacobs bags">marc by marc jacobs bags</a>. Loyal Target shoppers probably won't let this snafu stop them from shopping at the big <a href="http://www.louisvuittonhandbagsnew2013.com/" title=" louis vuitton handbags">louis vuitton handbags</a> store, but there are ways you can protect yourself from another attack. <a href="http://www.marcbymarcjacobsinc.com/" title="marc by marc jacobs">marc by marc jacobs</a> is <a href="http://www.coachfactoryhandbagsoutlet.com/" title="coach factory handbags outlet">coach handbags outlet</a> celebrating the new year with new <a href="http://www.coachhandbagsnew2013.com/" title="coach handbags">coach handbags</a> savings for the new you! Simply apply coupon code <a href="http://www.fitflopflip-flop.com/" title="flip flops">fitflop shoes</a> to save $10 on a $30 <a href="http://www.coachfactoryoutlet-purses.com/" title="coach factory outlet">coach factory outlet</a> purchase. We're betting they'll only steal a sliver once.For future <a href="http://www.marcjacobsbagsshops.com/" title="marc jacobs bags">marc jacobs bags</a> reference, if there's wordplay to be had about <a href="http://www.fitflopsflipflops.com/" title="flip flops">fitflops</a> dinosaurs and an editor's favorite tool, we're in <a href="http://www.marcjacobsoutletstore.com/ " title="marc jacobs outlet">marc jacobs outlet</a>. We'll also accept puns about <a href="http://www.marcbymarcjacobs.org/" title="marc by marc jacobs">marc by marc jacobs</a>.We kept our promise - we said a few weeks ago that we'd stay on top of whatever <a href="http://www.coachoutletstoreonline2014.com/" title="coach outlet store online">coach outlet store online</a> declared the hot color for 2014. </p>
<p>Thus, this week's Does This Make Us Look <a href="http://goo.gl/OY98HY" title="michael kors handbags">michael kors handbags</a> Cheap? While some bags lean towards kitschy and over-the-top, when done right, they exude a well-balanced vibe I think of as ethno-chic.Then we'll head over to the second, where wearing this simple-yet-hot piece of activewear will undoubtedly make us the center of attention.We can only imagine what new <a href="http://goo.gl/C3aqu1" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a> styles are yet to arrive at <a href="http://goo.gl/8PkSUC" title="coach factory outlet">coach factory outlet</a> World Market this year. Not only does the <a href="http://goo.gl/JaGdpL" title="fitflops">fitflops</a> sale section include cool-girl essentials from brands like <a href="http://www.coachfactoryoutlet2014.com/" title="www.coachfactory.com/store">www.coachfactory.com/store</a> and Helmut Lang, but through January 7, take an extra 50% off all sale prices.The selection includes lots of handbags in basically all of Tory's recently popular shapes, so now's the time to start 2014 off with a treat!</p>
ผู้แสดงความคิดเห็น  millan36  [ ketaoy22@yahoo.com ]  วันที่ 07-01-2557 14:04:22
 
ความคิดเห็นที่ 21 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
กลุ้มใจมากเลย แฟนให้คนมีดูจะตั้งศาลพระภูมิ แต่เค้าให้หันหน้าพระภูมิไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเราไม่ชอบทิศนี้เลย และไม่อยากให้ท่านตั้งศาลพระภูมิไปทิศนี้เลย แต่ท่านบอกว่า ทิศนี้ดีที่สุดแล้ว จะทำยังงัยดี แต่แฟนเชื่อ และให้ท่านหันหน้าศาลพระภูมิไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ กลุ้มใจมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น  นิด  [ ariya_08@hotmail.com ]  วันที่ 18-04-2556 00:27:18
 
ความคิดเห็นที่ 20 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
http://www.intrasilp.com อินทรศิลป์ หมายถึง ศิลปะความเป็นไทยที่ยิ่งใหญ่และยังคงไว้ซึ่งความอ่อนช้อย บรรจง โดยร้านคลองตันศาลพระภูมิ ยังคงเปิดกิจการอยู่และเป็นโรงงานผลิตศาลพระภูมิของเรา โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิมากกว่า 50 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรากล้าพูดได้ว่าศาลพระภูมิของเราทุกหลังมีความแข็งแรงทนทาน ผลิตด้วยความประณีต มีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยโบราณและลวดลายที่เราเลือกใช้บนศาลทุกๆ หลัง ต่างก็มีความหมายที่ดีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกค้า ร้านอินทรศิลป์ ศาลพระภูมิ สามารถติดต่อสอบถาม 086-776-6509 หรือทางwebsite และ facebook http://www.intrasilp.com , http://www.facebook.com/ร้านศาลพระภูมิอินทรศิลป์
ผู้แสดงความคิดเห็น  ร้้้านศาลพระภูมิอินทรศิลป์  [ intrasilp@gmail.com ]  วันที่ 03-07-2555 05:48:41
 
ความคิดเห็นที่ 19 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
http://ศาลพระภูมิอินทรศิลป์ อินทรศิลป์ หมายถึง ศิลปะความเป็นไทยที่ยิ่งใหญ่และยังคงไว้ซึ่งความอ่อนช้อย บรรจง โดยร้านคลองตันศาลพระภูมิ ยังคงเปิดกิจการอยู่และเป็นโรงงานผลิตศาลพระภูมิของเรา โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิมากกว่า 50 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรากล้าพูดได้ว่าศาลพระภูมิของเราทุกหลังมีความแข็งแรงทนทาน ผลิตด้วยความประณีต มีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยโบราณและลวดลายที่เราเลือกใช้บนศาลทุกๆ หลัง ต่างก็มีความหมายที่ดีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกค้า ด้วยผลงานที่ผ่านมาถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความไว้วางใจของลูกค้าในสินค้าและการบริการของเราไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ ห้างร้าน โรงงาน หรือแม้แต่ลูกค้าจากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวันก็ เลือกใช้ศาลของเรา ร้านอินทรศิลป์ยังจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งศาลทุกชนิด อีกทั้งรับซ่อมแซม และให้คำปรึกษาเรื่องการตั้งศาล โดยอิงจากตำราพราหมณ์ไทยโบราณทั้งหมด อินทรศิลป์ ศาลพระภูมิ สามารถติดต่อสอบถาม 086-776-6509 หรือทางwebsite และ facebook ศาลพระภูมิอินทรศิลป์, www.facebook.com/ร้านศาลพระภูมิอินทรศิลป์
ผู้แสดงความคิดเห็น  ร้านศาลพระภูมิอินทรศิลป์  [ intrasilp@gmail.com ]  วันที่ 29-05-2555 20:26:07
 
ความคิดเห็นที่ 18 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
http://intrasilp.com , www.facebook.com/ร้านศาลพระภูมิอินทรศิลป์ อินทรศิลป์ หมายถึง ศิลปะความเป็นไทยที่ยิ่งใหญ่และยังคงไว้ซึ่งความอ่อนช้อย บรรจง เราเปิดกิจการและเป็นโรงงานผลิตศาลพระภูมิของเรา โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิมากกว่า 50 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรากล้าพูดได้ว่าศาลพระภูมิของเราทุกหลังมีความ แข็งแรงทนทาน ผลิตด้วยความประณีต มีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยโบราณและลวดลายที่เราเลือก ใช้บนศาลทุกๆ หลัง ต่างก็มีความหมายที่ดีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกค้า ติดต่อสอบถาม 086-776-6509
ผู้แสดงความคิดเห็น  ร้านศาลพระภูมิอินทรศิลป์  [ Intrasilp@gmail.com ]  วันที่ 29-05-2555 04:23:40
 
ความคิดเห็นที่ 17 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
  รับตั้งศาลพระพรหม,ศาลพระภูมิ, ศาลเจ้าที่ และรับถอนศาลทุกชนิด  พิธียกเสาเอกบ้าน ,โรงงาน ,ขึ้นบ้านใหม๋ โดย นาวาอากาศโท ศุภกร ฯ ด้วยประสบการกว่า ๒๕ ปียินดีให้คำแนะนำ สนใจโทร 089-6803132
ผู้แสดงความคิดเห็น  อาจารย์ ศุภกรฯ  [ supakorn.adviser@hotmail.com ]  วันที่ 27-05-2555 14:53:17
 
ความคิดเห็นที่ 16 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
นาวาอากาศโท ศุภกร ฯ รับตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่.ศาลพระพรหม,ยกเสาเอกบ้าน,โรงงานและรับถอนศาลพระภูมิพิธีบวงสรวงทุกชนิดยินดีให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในด้านธุรกิจการงาน,การขายที่ดินให้ประสบความสำเร็จ,การเปิดสำนักงานขึ้นบ้านใหม่ฯดัวยประสบการกว่า๓๐ปี สนใจโทร.0896803132
ผู้แสดงความคิดเห็น  อาจารย์ ศุภกร  [ supakorn.adviser@hotmail.com ]  วันที่ 31-01-2555 16:18:35
 
ความคิดเห็นที่ 15 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอปรึกษาอาจารย์ คือหน่วยงานของผม หัวหน้าท่านจะปรับปรุงศาลพระภูมิใหม่โดยการรื้อของเก่าออกและหาของใหม่มาแทน อยากทราบว่าต้องมีพิธีอะไรมั้ย และของเดิมไม่มีศาลเจ้าที่จำเป็นต้องตั้งมั้ย กราบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้า อ้้อลืมบอกไปผมอยู่โคราช
ผู้แสดงความคิดเห็น  ประสงค์  [ pasongj@hotmail.com ]  วันที่ 06-07-2554 15:51:11
 
ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ข้อถามเรื่องการตั้งและหันหน้าศาลพระภูมิ บ้านหันหน้าไปทางทิศใต้(บ้านสองชั้นและชั้นล่างเป็นร้านค้า) ตั้งศาลฯไว้ตรงมุมหน้าบ้านตรงทิศตะวันออก แล้วหันหน้าศาลพระภูมิไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือดีหรือไม่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  สุ  [ su@aidsaccess.com ]  วันที่ 31-01-2554 20:33:35
 
ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
รับจัดตั้งศาลพระพรหม-ตั้งศาลพระคเณศ-ตั้งศาลพระวิศวกรรม(วิษณุกรรม)-ตั้งศาลพระภูมิ-ศาลเทพ-และศาลต่าง ๆ (รับถอนและย้ายศาลเก่าทุกชนิด)
รับประกอบพิธีพราหมณ์ในงานมงคลต่าง ๆ เช่น บวงสรวงในพิธีมงคลทั่วไป-บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์-บวงสรวงศาลต่าง ๆ ,
วางศิลาฤกษ์-ยกเสาเอก-ลงเข็มมงคลปลูกบ้าน-ลงเข็มฤกษ์มงคล ,เปิดกล้องถ่ายละคร-ภาพยนตร์ ,ไหว้ครู-บูชาครู ,
บายศรีสู่ขวัญ-ขวัญนาค-โกนจุก ,พิธีรับ-ส่งพระนพเคราะห์ ,พิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษกและรับเบิกเนตรเทวรูปต่าง ๆ

 
 
 
 
ยินดีรับและให้คำปรึกษาในเรื่องพิธีกรรมต่าง ๆ ทุกชนิดรวมถึงพิธีการตั้งศาล-ถอนศาลทุกชนิด รับตรวจดูชัยภูมิบ้าน-อาคาร-สำนักงาน-ร้านค้า-สถานที่ราชการ-รัฐวิสาหกิจและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ
รับประกอบพิธีถอน-ล้างอาถรรพ์-ปัดรังควานต่าง ๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพิธีกรรมนานาประเภทได้แบบกันเอง
ประกอบพิธีกรรมโดยพราหมณ์ ผู้ชำนาญและสามารถประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องตามแบบแผนโบราณประเพณี
มีประสบการณ์ในการประกอบพิธีมากว่า ๒๐ ปี
เชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ ที่
โทร.08-9965-0569
โทรสาร. 0-2872-9824

พราหมณ์ปอ ชำนาญเวทย์

ภาพผลงาน
http://sites.google.com/site/brahmaceremonies

และภาพผลงานล่าสุด
http://brahmaceremonies.slide.com/
 

*****ประกาศให้ทุกท่านทราบ ขณะนี้ได้มีผู้ที่ไม่หวังดีได้ทำการคัดลอกข้อความในประกาศและรูปภาพของพราหมณ์ปอ ชำนาญเวทย์ไป  ซึ่งทำให้ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมประกาศเป็นครั้งแรกไม่ทราบทำให้ท่านสับสนหรืออาจจะเข้าใจผิดได้ ทางคณะศิษย์ฯ จึงได้ลงประกาศให้ท่านกำลังที่จะติดต่อไปหากนอกเหนือจากประกาศของทางพราหมณ์ปอ ชำนาญเวทย์ (ซึ่งมีหมายเลขติดต่อ 08-9965-0569 เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น) หากท่านไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าอาจมาติดต่อแล้วไม่พบ โปรดติดต่อนัดหมายล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ เพื่อความสะดวกของท่านที่จะมาติดต่อให้ไปประกอบพิธี หรือมาขอคำปรึกษาในเรื่องพิธีกรรม ฯลฯ (หากนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้แล้วเป็นการแอบอ้างทั้งสิ้นโปรดอย่าได้หลงเชื่อ ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจติดต่อไปหาผู้หนึ่งผู้ใด โปรดใช้วิจารณญาณให้มาก ๆ ด้วยความปรารถนาดี)*****

ราคา : แล้วแต่จะตกลงกัน บาท

สนใจติดต่อคุณ : คณะศิษย์ฝากประชาสัมพันธ์

ผู้แสดงความคิดเห็น  คณะศิษย์ฝากประชาสัมพันธ์  [ brahma_ceremonies@hotmail.com ]  วันที่ 31-12-2553 08:22:14
 
ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ตั้งศาลยังไงให้มีโชคลาภ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ศิลธรรม  [ sinthum@hotmail.com ]  วันที่ 31-07-2553 23:21:32
 
ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
นาวาอากาศโท ศุภกร ฯ อดีตอนุศาสนาจารย์ประจำกรมฯ รับประกอบพิธีบวงสรวง,วางศิลาฤกษ์,เปิดป้ายอาคาร ร้านค้า,รับตั้งศาลพระพรหม,ศาลพระภูมิ,ศาลเจ้าที่และถอนศาลทุกชนิด,พิธีบายศรีสู่ขวัญ,พิธีไห้วครูบูรพาจารย์ และพิธีกรรมต่างๆด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีสนใจโทร.089-6803132บริการด้วยไมตรีจิต
ผู้แสดงความคิดเห็น  อ.ศุภกรฯ  [ supakorn.adviser@hotmail.com ]  วันที่ 30-05-2553 01:28:43
 
ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

           
                                                        ศาลพระภูมิหินอ่อน
                                     พร้อมโต๊ะกราบ แจกัน เชิงเทียน กระถางธูป และโอ่ง
   ราคาและขนาด  81X81X256 ช.ม.ราคา 110000 บาท รวมศาลตายยาย 130000 บาท
         107X107X265 ช.ม. ราคา 115000 บาท รวมศาลตายาย 135000 บาท
         127X127X282 ช.ม. ราคา 135000 บาท รวมศาลตายาย 170000 บาท
         147X147X342 ช.ม. ราคา 190000 บาท รวมศาลตายาย 230000 บาท
                  หรือลูกค้ากำหนดราคามาเองก็ได้ทางโรงงานก็จะกำหนดขนาดให้ เพราะทางโรงงานทำได้ทุกขนาด
                                               ตามที่ลูกค้าต้องการ ตามงบประมาณของลูกค้า
                  
                                           ราคาและขนาดศาลพระพรหม
          81X81X256 ช.ม.ราคา 110000 บาท
         107X107X265 ช.ม. ราคา 115000 บาท
         127X127X282 ช.ม. ราคา 135000 บาท
         147X147X342 ช.ม. ราคา 190000 บาท
        หรือลูกค้ากำหนดราคามาเองก็ได้ทางโรงงานก็จะกำหนดขนาดให้ เพราะทางโรงงานทำได้ทุกขนาด
                                               ตามที่ลูกค้าต้องการ ตามงบประมาณของลูกค้า

                               จำหน่ายหินศิลาแลง ใช้ในการจัดสวน ปูทางเดินทำกำแพง คุณภาพดี
                                                       ขนาดและราคาขายหินศิลาแลง
               

             30X30 ช.ม.ถากมือก้อนล่ะ 55 บาท
             20X40 ช.ม.ถากมือก้อนล่ะ 36 บาท
             40X40 ช.ม.ถากมือก้อนล่ะ 65 บาท
             20X40 ช.ม.ไม่ถากก้อนล่ะ 23 บาท
                                            หรือว่าลูกค้าจะกำหนดขนาดมาเองก็ได้ครับ
                   
                     ติดต่อสอบถามได้ที่คุณตา 055730032 หรือ 0846244004
                   ดูรายล่ะเอียดและรูปภาพได้ที่ http://kongta.gagto.com/?cid=70276&subid=16839  

ผู้แสดงความคิดเห็น  ศาลพระภูมิหินอ่อน  [ p_ta4x@hotmail.com ]  วันที่ 17-05-2553 18:39:14
 
ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

เข้าชมเนื้อหาสาระข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
ของตรีศุลี่
  http://www.trisulishop.com  
http://trisuli.bloggang.com 

http://sites.google.com/site/trisulishopceremonies/

http://www.slide.com/r/i8JHuK-g7z9lpfE0BjCdT9nQX63s3laN


รับประกอบพิธีโดยคณะพราหมณ์ผู้ชำนาญในพระเวทโดยประกอบพิธีพราหมณ์ตามแบบแผนจารีตประเพณีโบราณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน คุณ ชาคริต 

083-197-9898, 082-486-4229 และ 089-962-4896

OFFICE@ 205/35 ซ. 9ก หมู่บ้าน ช. รุ่งเรือง 6 อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี

และ 46 ถ. เทศบาล 4 ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี

หรือติดต่อผ่านอีเมล์ได้ที่  trisulishop@hotmail.com

 

Copyright © 2010 All right reserved by Trisuli shop.

ผู้แสดงความคิดเห็น  ฝ่ายประสานงานตรีศุลี่  [ trisulishop@hotmail.com ]  วันที่ 12-05-2553 20:44:12
 
ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
รับจัดตั้งศาลพระพรหม-ตั้งศาลพระภูมิ-ศาลเทพ-และศาลต่าง ๆ (รับถอนศาลเก่าทุกชนิด) รับประกอบพิธีพราหมณ์ในงานมงคลต่าง ๆ เช่น บวงสรวงในพิธีทั่วไป-บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์-บวงสรวงศาลต่าง ๆ ,วางศิลาฤกษ์-ยกเสาเอก-ลงเข็มมงคลปลูกบ้าน ,เปิดกล้องถ่ายละคร-ภาพยนตร์ ,ไหว้ครู-บูชาครู ,บายศรีสู่ขวัญ-ขวัญนาค-โกนจุก ,พิธีรับ-ส่งพระนพเคราะห์ ,และรับเบิกเนตรเทวรูปต่าง ๆ

ยินดีรับปรึกษาในเรื่องพิธีกรรม-พิธีการตั้งศาล-ถอนศาลทุกชนิด รับตรวจดูชัยภูมิบ้าน-อาคาร-ร้านค้า-สถานที่ต่าง ๆ รับประกอบพิธีถอน-ล้างอาถรรพ์-ปัดรังควานต่าง ๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพิธีกรรมนานาประเภทได้แบบกันเอง ประกอบพิธีกรรมโดยพราหมณ์ ผู้ชำนาญและสามารถประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องตามแบบแผนโบราณประเพณี มีประสบการณ์ในการประกอบพิธีมากว่า ๒๐ ปี

เชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ โทร.08-9965-0569
พราหมณ์ปอ ชำนาญเวทย์

ภาพผลงาน
http://www.devalai.com/brahmapo/
และภาพผลงานล่าสุด
http://www.slide.com/r/yFRgKWvuyD8o20xa2gHj-WiaHIOeKCG5?cy=h5&view=large
ผู้แสดงความคิดเห็น  รับตั้งศาลทุกชนิด และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี  [ brahma_ceremonies@hotmail.com ]  วันที่ 10-04-2553 06:47:21
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
หันหน้าศาลพระภูมิไปทางบ้านและอยู่ทางทิศใต้ด้วยมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างคะบ้านค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ธนา  [ kruta_love@hotmail.com ]  วันที่ 27-02-2553 21:20:35
 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากรบกวนถามหน่อยจะได้หรือเปล่าคะว่า ไม้มงคล 9 ชนิด มีอะไรบ้าง?
ถ้าทราบกรุณาบอกด้วยนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  walna  [ wanlana@gmail.com ]  วันที่ 09-02-2553 01:59:54
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากรบกวนถามหน่อยจะได้หรือเปล่าคะว่า ไม้มงคล 9 ชนิด มีอะไรบ้าง?
ถ้าทราบกรุณาบอกด้วยนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  walna  [ wanlana@gmail.com ]  วันที่ 09-02-2553 01:59:38
 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

รับตั้งศาลและประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับทั้งศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลพระวิษณุกรรม ศาลพระพิฆเนศ ศาลเจ้าที่ไทย ศาลเจ้าที่จีน เป็นต้น รับถอนศาลเก่าทุกชนิดและประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวางศิลาฤกษ์ 
พิธียกเสาเอก รับตรวจและวางชัยภูมิบริษัท โรงแรม โรงงาน 
หน่วยงานราชการและเอกชน

ท่านสามารถชมผลงานบางส่วนของเราได้ที่
 
 
หรือเข้าชมรูปพิธีบวงสรวงต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ของเรา  http://www.trisulishop.com/events.html

เข้าชมเวปไซต์เราได้ที่

ยินดีให้คำปรึกษาด้านพิธีกรรมต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ฝ่ายประสานงาน คุณ ชาคริต 083-197-9898, 089-962-4896
ผู้แสดงความคิดเห็น  ฝ่ายประสานงาน คุณ ชาคริต  [ chakritji@gmail.com ]  วันที่ 10-12-2552 22:11:07
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
 1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
 2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
 3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
 4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com