หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. ตอนที่ 1
เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว./เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.
 

Wittinai 2


เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. ตอนที่ 1


บ้านที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ บ้านใช้ในการพักผ่อน หลบแดดฝน ภัยธรรมชาติ ดังนั้นบ้านที่ดีจะต้องมีทั้งความสวยงาม อยู่สบาย และความมั่นคงแข็งแรง แต่ทุกสิ่งที่ต้องทำจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เมื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายทั้งจากตัววัสดุ ขนาดรูปแบบก็จะทำให้ความสวยงาม หรือความแข็งแรงลดลงไป

บล็อกประสาน วว. ก็คือ วัสดุก่อสร้างประเภทหนึ่งที่ได้พัฒนารูปแบบของก้อนบล็อกให้มีรูหยอดน้ำปูนร่อง และเดือยบนตัวบล็อก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้างโดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ ที่มีความเหมาะสมนำมาผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสม อัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัด แล้วนำมาบ่มให้บล็อกแข็งตัวประมาณ 7 วัน จะได้บล็อกประสาน วว. ที่มีความแข็งแกร่งสูง มีลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้สวยงามงามตามธรรมชาติ อยู่สบายไม่ร้อนอบอ้าว และยังสามารถก่อสร้างเป็นถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และราคาประหยัดกว่างานก่อสร้างทั่วไป เหมาะกับยุคเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน


บ้านบล็อกประสานราคาประหยัด

บล็อกประสาน วว. สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทตามการใช้งาน คือ บล็อกประสาน วว. แบบก้อนตรงขนาดกว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ 12.5 × 25 × 10 ซม. และขนาด 15 × 30 × 10 ซม. ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารทั่วๆ ไป และแบบก้อนโค้งขนาดกว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ 15 × 30 ×10 ซม. รัศมี 3.00 เมตร ใช้สำหรับการก่อสร้างถังเป็บน้ำความจุ 7 ลบ.ม. ต่อความสูง 1 เมตร ซึ่งสามารถสร้างได้สูง 3 เมตร หรือเก็บน้ำได้ 21 ลบ.ม. 
บล็อกประสานแบบตรงรูปแบบมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้าง


บล็อกประสานแบบโค้งสำหรับถังเก็บน้ำ

การใช้บล็อกประสาน วว. มีข้อดี คือสามารถผลิตก้อนบล็อกประสานและนำไปก่อสร้างได้ด้วยตัวเอง หรือใช้แรงงานภายในครัวเรือน โดยใช้เงินลงทุนน้อย ลดการตัดไม่ทำลายป่า ที่สำคัญคือ ไม่ต้องเผาทำให้ลดภาวะโลกร้อนลงได้ จึงจัดได้ว่าเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างมาก

บล็อกประสาน วว. ถือกำเนิดในห้องปฏิบัติการ วว. ในปีพ.ศ. 2510 โดยนาย สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์ วิศวกรของสาขาวิจัยอุตสาหกรรมการก่อสร้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ได้ค้นคว้าวัสดุทดแทนไม้ และได้ผลิตบล็อกดินซีเมนต์รุ่นแรกที่ไม่มีร่อง และเดือยต่างๆ เป็นการก่อสร้างที่ใช้การก่อเหมือนอิฐมอญทั่วไปแต่ว่าไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากก่อสร้างได้ยากและน้ำหนักมาก หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2525 นายฉัตรศิริ ธรรมารมณ์ นักวิชาการจาก วว. และ Dr. Bruce Etherington จาก AIT ได้ร่วมกันพัฒนาบล็อกรุ่นใหม่ขึ้นให้มีลักษณะร่อง และเดือยเพื่อการล็อกกันโดยใช้น้ำปูนหยอดแทนการก่อตามปกติ ทำให้มีน้ำหนักลดลง ใช้ชื่อเรียกว่า “บล็อกดินซีเมนต์แบบพัฒนา” และได้นำไปใช้สร้างอาคารหลังแรกในปีพ.ศ. 2527 ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งถือว่าเป็นบ้านบล็อกประสานหลังแรกซึ่งปัจจุบันยังคงมีสภาพที่ดีอยู่ จากนั้นบล็อกดินซีเมนต์ก็ได้มีการพัฒนาต่อเรื่อยมา และใช้วัสดุได้หลากหลายขึ้นจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น "บล็อกประสาน” ส่วนรูปแบบของตัวดอกเดือยก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นรุ่นปัจจุบันที่ทาง วว. แนะนำให้ใช้ในการก่อสร้างคือ รุ่นดอกกลม ที่มีรูหยอดน้ำปูน 3 รู

 บ้านบล็อกประสานหลังแรก


ปัจจุบันนอกจากการนำบล็อกประสาน วว. ได้นำไปใช้ในงานก่อสร้างอาคารแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมายเช่น รั้ว บ่อน้ำ และใช้ในการประดับตกแต่งต่างๆ เนื่องจากความสวยงามแบบเป็นธรรมชาติในตัวเอง จึงทำให้ปัจจุบันบล็อกประสาน วว. ได้รับความนิยม และสร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก


การใช้บล็อกประสานในงานต่างๆ

ในกระบวนการผลิตบล็อกประสาน วว. สามารถลดการใช้พลังงานได้มากหากเทียบกับการผลิตวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆ เช่น อิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และบล็อกมวลเบา โดยในการผลิตบล็อกประสาน วว. ถ้ามีแหล่งวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้ว ก็เพียงนำมาร่อนผ่านตะแกรงก่อสร้างขนาดไม่เกิน 4 มม. แล้วนำมาผสมกับปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 6 หรือ 1 ต่อ 8 ผสมน้ำหลังจากนั้นก็นำไปอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัด ภายหลังการอัดเพียงแค่บ่มให้ครบอายุ 7 วัน ก็สามารถนำมาใช้งานได้ 

หากกระบวนการผลิตเลือกที่จะใช้แรงงานคน การผสมก็เพียงสร้างกระบะผสมแล้วผสมเหมือนคอนกรีตทั่วไปด้วย จอบ พลั่ว ส่วนกระบวนการผลิตก้อน ถ้าเลือกใช้เครื่องอัดแบบมือโยกจะทำให้ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า หลังการอัดก้อนก็ไม่ต้องเผาจึงสามารถประหยัดพลังงานในส่วนนี้ได้อีก ดังนั้นจะเห็นว่าการผลิตบล็อกประสาน วว. ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลย และยังใช้ปูนซีเมนต์เพียงน้อยนิด

ส่วนการก่อสร้างบ้านที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. จะเป็นบ้านในระบบผนังรับน้ำหนักจึงไม่ต้องใช้ เสา คาน เพียงทำฐานรากให้มั่นคงก็จะสามารถนำก้อนบล็อกมาวางเรียงกันเป็นชั้นๆ แล้วหยอดด้วยปูนเกร้าท์ให้เต็มทุกรู (อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบ 3 ส่วน โดยน้ำหนักผสมน้ำที่ W/C 0.75) ก็จะได้บ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง ก่อสร้างง่าย ไม่ต้องใช้ไม้แบบ ไม่ต้อง ใช้เหล็กเสริม ลดปริมาณคอนกรีตที่ใช้ในส่วนของ คาน เสา รวมถึงไม่ต้องใช้ช่างฝีมือในการทำงาน ดังนั้นเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. จึงนำไปผลิตใช้งานได้ทั่วทุกภูมิภาค โดยส่งผลกระทบและทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยมากจึงเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

mac makeup

adidas wings

prada handbags

celine handbags

kate spade handbags

hollister pas cher

oakley vault

toms shoes outlet online

burberry outlet online

tod's shoes

air jordan gamma blue

hollister

louis vuitton

michael kors outlet online

abercrombie

michael kors outlet

puma shoes

pandora charms

coach factory outlet

coach outlet online

thomas sabo

lacoste polo shirts

celine outlet

kate spade outlet

babyliss

m a c cosmetics

coach factory outlet

air jordan shoes

cheap ray ban sungl * es

hollister clothing

christian louboutin shoes

michael kors outlet online sale

snapback hats wholesale

ed hardy clothing

ray ban

adidas outlet

lacoste shoes

mont blanc

air jordan 4

coach outlet online

tods shoes

karen millen sale

michael kors canada

lululemon outlet online

tods shoes

pandora

pandora jewelry

gucci outlet

replica rolex watches

puma sneakers

herve leger dresses

jordan shoes

fitflop sandals

louis vuitton outlet

lacoste shirts

discount oakley sungl * es

insanity workout

jordan 4 retro

tods outlet

ray ban

soccer jerseys for sale

instyler

coach factory outlet

salomon shoes

cheap snapbacks

babyliss hair dryer

louis vuitton uk

timberland boots

air jordan concord

swarovski crystal

ghd hair straighteners

oakley sungl * es

nfl jerseys wholesale

adidas shoes

foamposite shoes

coach outlet store

burberry outlet online

pandora jewelry

swarovski jewelry

burberry handbags

chanel bags

ghd

true religion

michael kors handbags

cheap oakley sungl * es

oakley sungl * es

kate spade outlet

christian louboutin outlet

michael kors handbags

links of london jewellery

mlb jerseys

louis vuitton outlet online

hollister clothing store

tods outlet

foamposite gold

louis vuitton outlet uk

longchamp sale

ray ban sungl * es

louboutin shoes

chanel handbags,chanel bags,chanel outlet,chanel 2.55

converse shoes

ghd hair

nhl jerseys

giuseppe zanotti sale

louboutin shoes

salomon speedcross 3

nike air force 1

oakley sungl * es wholesale

coach outlet store

timberland shoes

louis vuitton handbags

polo ralph lauren outlet

lacoste polo shirts

coach outlet online

toms shoes

oakley sungl * es

oakley sungl * es

beats by dre

jordan shoes

replica watches

iphone 6 cases

swarovski outlet

lebron 10,lebron 11,lebron 12

tod's sale

oakley sungl * es

hollister clothing store

burberry handbags

cheap jordans

fitflop shoes

toms outlet

louis vuitton outlet

abercrombie outlet

giuseppe zanotti

ralph lauren outlet

pandora

pandora charms

ralph lauren polo shirts

discount oakley sungl * es

converse all star

nba jerseys

puma outlet store

marc jacobs

herve leger

cheap nba jerseys

polo lacoste pas cher

ผู้แสดงความคิดเห็น  20150327maoqiuyun  [ 709776393@qq.com ]  วันที่ 27-03-2558 10:47:11

 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
It is disconcerting to find how nonchalant some neuroscientists seem to be about this. Many, apparently having learnt nothing from the experience with genomics, seem blithely confident that understanding and theory will somehow just fall out of the data, once we have collected enough of it. ��It is a chicken and egg situation,�� says one neuroscientist working on the Human Brain Project. ��Once we know how the brain works, we��ll know how to look at the data.�� But collecting vast amounts of data without any notion of what you want to ask of it has never been a good way to do science.
Of all these projects, the Japanese http://www.thebagsstyle.com effort is the most modest, and likely to be the most useful. It will use a combination Kate Spade Outlet of brain Louis Vuitton Bags 2015 imaging and kate spade store online genetics to Christian Louboutin online store try to christian louboutin online figure out christian louboutin shoes what goes gucci handbag wrong and http://www.chanelfactoryoutletstore.com.co why, in Louis Vuitton Outlet particular using new balance outlet online marmosets as Louis Vuitton a model Kate Spade Bags for humans. gucci outlet online The European prada online outlet project, meanwhile, katespade.com has already Nike LunarEclipse run into Louis Vuitton Handbags serious problems. LV Bags Many neuroscientists Cheap Louis Vuitton are concerned Louis Vuitton Purses that its new balance outlet ambitions are new balance shoes outlet premature, and michael kors bags last July nba jerseys online sale 130 researchers Michael Kors outlet store from labs barbour factory outlet store around the Louis Vuitton Outlet Online world signed LV Purses an open Louis Vuitton letter complaining Louis Vuitton Outlet online of the Louis Vuitton purses ��overly narrow louis vuitton outlet approach, leading High Heel Shoes to a Louis Vuitton Store significant risk kate spade new york that it kate spade outlet online would fail kate spade outlet to meet http://www.usalouisvuittonoutlet-stores.com its goals.�� chanel outlet The signatories Louis Vuitton Bags say that Michael Kors Purses the project gucci handbags could prove barbour outlet store to be Nike Free 3.0 a huge Louis Vuitton outlet online waste of http://www.2014guccioutletonline.com money, and http://www.louisvuittonstore2015.com criticize what http://www.barbourjacket.com.co they see Moncler Outlet as the kate spade bags opaque and Louis Vuitton unaccountable way chanel factory outlet store the project new balance factory outlet is being Louis Vuitton run.
The Kate Spade Online Sale dangerous ideas Louis Vuitton Outlet stores that most Louis Vuitton Outlet concern him Christian Louboutin Outlet are errors Louis Vuitton Bags in thinking Cheap Moncler Jackets akin to http://www.themercyseller.com crippled epistemology louis vuitton handbags that lead Moncler Outlet Online to foolish louis vuitton handbags or damaging http://www.louisvuitton-bags-2014.com behavior. They Louis Vuitton include misfearing, kate spade online sale ��when people Louis Vuitton Outlet are afraid louis vuitton wallets of trivial Louis Vuitton Outlet risks and http://www.louisvuittonsungl * ess.net neglectful of gucci purses serious ones,�� ttp://www.katespadeoutletinc.com so public cheap new balance shoes funding is Louis Vuitton Outlet Online misallocated to louis vuitton stores combat the http://www.themercyseller.com former instead cheap michael kors handbags of the Louis vuitton outlet latter, and authentic michael kors handbags the availability Louis Vuitton bags heuristic, a Moncler Outlet Store mental shortcut christian louboutin outlet online in thinking Louis Vuitton about risk newbalance.com that is http://www.michaelkorsoutlets-mk.com influenced by louis vuitton outlet 2015 heavily publicized Nike Shoes On Sale events (floods, http://www.shopmoncleroutlet.com forest fires) http://www.new-balance-nb.com so people Kate Spade worry about http://www.newbalancefactory-outlet.com the wrong cheap nba jerseys perils.
He christian louboutin outlet online developed the Louis Vuitton concept with louis vuitton outlet Richard Thaler, Christian Louboutin Outlet Store a professor Michael Kors store of behavioral kate spade bags science and cheap nike shoes economics at Louis Vuitton Outlet Handbags the University Louis Vuitton Bags of Chicago. http://www.louisvuitton-newlv.com Sunstein defines Christian Louboutin online store nudges as http://www.nikeoutlet-hot.com ��simple, low-cost, katespade.com freedom-preserving approaches, christian louboutin outlet drawing directly wholesale nba jerseys from behavioral louis vuitton luggage economics, that http://www.louisvuitton-newlv.com promise to http://www.katespadehandbags.net save money, Louis Vuitton Outlet to improve Louis Vuitton Handbags outlet people��s health, Louis vuitton outlet and to new balance factory store lengthen their Christian Louboutin Shoes lives����small pushes Louis Vuitton in the michael kors shoulder bags right direction, Louis Vuitton Outlet Stores like a gucci outlet restaurant disclosing http://www.shopmoncleroutlet.com the calorie gucci outlet count of nike free run 2 each dish Louis Vuitton Outlet Online so patrons prada outlet online are more nike free run 2 likely to Moncler Outlet order healthy louis vuitton food, or http://www.shopkatespadebags.com a company michael kors outlet store online sale setting up Christian Louboutin Shoes Outlet its 401(k) gucci outlet 2014 plan so Moncler Coats employees are Michael Kors Outlet automatically enrolled Louis Vuitton Outlet Store in the louis vuitton handbags savings program Christian Louboutin shoes online and must http://www.michaelkorsoutletonlinestoresale.us.com choose to http://www.cheaplvbags-top.net opt out.
http://www.cheaplouisvuittonbagso.com />Our visitor Louis Vuitton wallets then spies Michael Kors Outlet Handbags a man http://www.louisvuittonnew-lv.com of about michael kors outlet online store sale us sixty in christian louboutin outlet a rumpled prada online outlet jacket. Sporting cheap louis vuitton bags a gray Louis Vuitton Sale beard and Louis Vuitton Handbags outlet a tattered http://www.michaelkorsoutletstoreonlinesale.us beret, the louis vuitton luggage man pays LV handbags no heed Louis Vuitton Sungl * es to the High Heels chatter of Michael Kors outlet visitors who Louis Vuitton Outlet walk past http://www.usalouisvuittonoutlet-store.com him. Pencil LV outlet in hand, Louis Vuitton Sale he is new Louis Vuitton making a gucci bags small sketch Cheap Louis Vuitton Bags of Rubens��s http://www.katespadeoutletst.com Apotheosis of Nike Free Henri IV. Michael Kors Outlet Is it Moncler Outlet Online too much Louis Vuitton Outlet to suggest Michael Kors satchel bag that our nike free run visitor recognizes http://www.michaelkorsoutlets-mk.com the artist, whose work he could have seen at Vollard��s gallery?
related links: [chencaifei0207]
ผู้แสดงความคิดเห็น  mike  [ mikee@126.com ]  วันที่ 07-02-2558 10:54:49
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
พี่คับผมสนใจอยากำดินประสานผมอยากทราบว่าะซื้อเครื่องอัดดินประสานแบบถูกๆมือ2ได้ที่ไหนเหลอคับ ติดต่อผมที0911389096
ผู้แสดงความคิดเห็น  ธงฤทธิ์ อึ้งเจริญ  [ angeldevill_@hotmail.com ]  วันที่ 11-07-2557 21:55:19
 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
สวัสดีครับ ผมมีความสนใจมาก ในการทำอิฐบล๊อกประสาน และมีความต้องการอยากจะลงทุน แต่ไม่มีประสบประการเลย อยากจะทราบราคาอุปกรณ์ในการผลิตทั้งหมด โดยแยกในแต่ชิ้นว่าราคาเท่าไร และใช้งบโดยรวมทั้งหมดประมาณเท่าไร ต้องการคำตอบด่วนจะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ธีรเดช  [ tkenkatkorn@yahoo.com ]  วันที่ 19-10-2554 05:27:47
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
สนใจการสร้างบ้านด้วยบล็อกประสานมาก มีแบบบ้านหรือรับสร้างและการคำนวนงบประมานในการสร้างบ้านหนึ่งหลังเล็ก
ผู้แสดงความคิดเห็น  เยาวพา บุญรอด  [ phakalim@hotmail.com ]  วันที่ 27-07-2553 05:02:15
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

มีความสนใจในการทำอิฐบ๊อกประสาน ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่

ผู้แสดงความคิดเห็น  อนุชา ทองเหลี่ยม  [ anucha2008@live.com ]  วันที่ 23-05-2553 23:52:37
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
มีความสนใจมากครับอยากสร้างบ้านด้วยน้ำมือของตัวเองหลังเล็กสักหลังแต่งบน้อยต้องค่อยๆๆทำอยา * ้ราคาเครื่องทำบล็อกประสานครับอยู่ที่ขอนแก่นครับ มีแบบบ้านให้เปล่าครับสัก 2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องน้ำ 1ห้องครัวก็พอครับ ถ้ามีขอความกรุณาส่งให้หน่อยได้หรือเปล่าครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับดีมากๆๆครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ชัยรัตน์ สุโกสิ  [ chairatsks@gmail.com ]  วันที่ 02-02-2553 19:33:28
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com