หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง
ราคากลางงานก่อสร้าง/เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง
 


เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง


เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง
เพื่อคำนวณราคา ตามหลักวิชาช่าง

       1. งานขุดดินฐานรากและถมดิน เผื่อกันดินพังและทำงานสะดวก 30 %


       2. งานถมวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดแน่นด้วยแรงคน
           2.1 งานถมทราย เผื่อ 25%
           2.2 งานถมดิน เผื่อ 25%
           2.3 งานถมลูกรัง เผื่อ 25%
           2.4 งานถมอิฐหัก เผื่อ 25%


       3. งานไม้แบบหล่อคอนกรีต ใช้ปริมาณวัสดุตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

           3.1 ไม้แบบหนา 1" เนื้อที่ 1 ตารางเมตร ใช้ไม้ประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต

           3.2 ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ใช้ 30% ของปริมาณไม้แบบ

           3.3 ไม้ค้ำยันไม้แบบ
                  3.3.1 ไม้ค้ำยันท้องคานและงานประเภทคานใช้ 1 ต้น/ความยาว 1 เมตร
                  3.3.2 ไม้ค้ำยันท้องพื้นและงานประเภทพื้นใช้ 1 ต้น/ตารางเมตร

           3.4 ตะปูยึดงานไม้แบบใช้ 0.30 กก./ไม้แบบ 1 ตารางเมตร
                  การลดปริมาณไม้แบบ ไม้คร่าว และไม้ค้ำยัน เนื่องจากใช้งานได้หลายครั้ง
                  - อาคารชั้นเดียว ลดไม้ 20% ใช้ 80%
                  - อาคารสองชั้น ลดไม้ 30% ใช้ 70%
                  - อาคารสามชั้น ลดไม้ 40% ใช้ 60%
                  - อาคารสี่ชั้นขึ้นไป ลดไม้ 50% ใช้ 50%


       4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต

           4.1 น้ำหนักเหล็กเส้น

                  4.1.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ คุณภาพ SR 24
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. หนัก 0.222 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. หนัก 0.499 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. หนัก 0.888 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. หนัก 1.390 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. หนัก 2.230 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. หนัก 3.850 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. หนัก 4.830 กก./ม.

                  4.1.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย คุณภาพ SD 30, SD 35 และ SD 40
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม. หนัก 0.556 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. หนัก 0.888 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หนัก 1.580 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. หนัก 2.470 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. หนัก 3.850 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. หนัก 4.830 กก./ม.

           4.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณเหล็กเสริม

                  4.2.1 เพื่อการคิดเร็ว คิดเหล็กเสริมทุกชนิดเป็นเส้นตรง โดยไม่ต้องเผื่อความยาวของเหล็กเสริม ที่ต้องทาบต่อ งอปลาย ดัดคอม้า และเหลือเศษสั้นใช้งานไม่ได้ ให้คิดหาปริมาณเหล็กของงานต่างๆ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                           (1) เหล็กตะแกรงของฐานราก ให้คิดความยาวของเหล็กเท่ากับความกว้างและ
ความหนาของฐานราก

                          
(2) เหล็กยืนของเสาตอม่อ ปลายเหล็กยืนส่วนที่ดัดงอเป็นมุม 90 เพื่อยึดติดกับเหล็กตะแกรงของฐานราก ให้คิดความยาวประมาณ ? ของความกว้างของฐานราก

                          
(3) เหล็กยืนของเสาให้คิดความยาวเท่ากับความยาวของเสา เหล็กปลอกของเสาให้คิดความยาวต่อ 1 ปลอกเท่ากับความยาวของเส้นรอบรูปเสา

                          
(4) เหล็กนอนของคานทั้งเหล็กตรงและเหล็กคอม้า ให้คิดความยาวเท่ากับความยาวของคาน
                                
- เหล็กปลอกของคานให้คิดความยาวต่อ 1 ปลอกเท่ากับความยาวของเส้นรอบรูปคาน

                          
(5) เหล็กตะแกรงของพื้นเหล็กตรงและเหล็กคอม้า ให้คิดความยาวเท่ากับความกว้างของพื้น
                                 - เหล็กเสริมพิเศษให้คิดความยาวตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน

                          
(6) เหล็กนอนของบันไดให้คิดความยาวเท่ากับความกว้างของบันได, เหล็กลูกโซ่ของบันไดให้คิดความยาวเท่ากับความกว้างของลูกนอนและความสูงของลูกตั้ง

                          
(7) เหล็กนอนของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่างให้คิดความยาวเท่ากับความยาวของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง
                                 - เหล็กลูกโซ่ของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่างให้คิดความยาวเท่ากับความกว้างของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง

                          
(8) เหล็กยืน เหล็กนอนและเหล็กคอม้าของผนังให้คิดความยาวเท่ากับความสูงและความกว้างของผนัง
                                 - เหล็กเสริมพิเศษของผนังให้คิดความยาวตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน

                          
(9) เหล็กเสริมของงานอื่น ๆ หากคล้ายคลึงกับงานประเภทใดใน (1)-(8) ให้คิดเหมือนประเภทนั้น ๆ หากไม่คล้ายคลึงให้ผู้ถอดแบบสำรวจปริมาณ ประมาณการโดยยึดหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

                  4.2.2 เมื่อได้ถอดแบบสำรวจปริมาณเหล็กเสริมตามเกณฑ์ ในข้อ 4.2.1 และรวมปริมาณเหล็กเสริมทั้งหมดแล้ว ให้คิดเผื่อเหล็กเสริม เนื่องจากต้องทาบต่อ งอปลาย ดัดคอม้าและเหลือเศษนั้นใช้งานไม่ได้ ของเหล็กเสริม แต่ละขนาดทั้งเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และเหล็กเสริมกลมผิวข้ออ้อย ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. เผื่อ 5%
                            - เหล็กเสริมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. เผื่อ 7%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม. เผื่อ 7%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. เผื่อ 9%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. เผื่อ 11%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. เผื่อ 11%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. เผื่อ 13%

                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. เผื่อ 13%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. เผื่อ 15%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. เผื่อ 15%

           4.3 งานผูกเหล็กเสริมใช้ลวดผูกเบอร์ 18 จำนวน 15 กิโลกรัม/เหล็กเสริม 1 เมตริกตัน


       5. ปริมาณตะปูของงานประเภท

           5.1 งานวางคาน ตง และปูพื้นไม้ ใช้ตะปูประมาณ 1.20 กก./ ตร.ม.

           5.2 งานติดตั้งโครงหลังคาไม้ทรงต่างๆ
                  5.2.1 ทรงเพิงแหงน ใช้ตะปูประมาณ 0.20 กก./ ตร.ม.
                  5.2.2 ทรงจั่ว ใช้ตะปูประมาณ 0.20 กก./ ตร.ม.
                  5.2.3 ทรงปั้นหยา ใช้ตะปูประมาณ 0.25 กก./ ตร.ม.
                  5.2.4 ทรงไทย ใช้ตะปูประมาณ 0.30 กก./ ตร.ม.


       6. การคิดปริมาณไม้ของงานก่อสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งขนาดหน้าตัดของไม้ตามแบบแปลน ความยาววัดจากแบบโดยเผื่อการทาบต่อ แตกปลายและต้องใช้ไม้ตามความยาวมาตรฐาน ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นเกณฑ์ประกอบ ทั้งนี้ผู้ถอดแบบสำรวจปริมาณต้องใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม

           6.1 การคิดปริมาณไม้หน้าตัดเป็นนิ้ว ความยาวเป็นเมตร ให้คูณด้วยตัวคงที่ 0.0228 หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต
                  ตัวอย่าง ไม้ขนาดหน้าตัด 1"x8" ยาว 10 เมตร
                                  คิดเป็นปริมาตร = 1x8x10x0.0228 = 1.824 ลูกบาศก์ฟุต

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ขอตัวอย่างการถอดเเบบ บ้านหน่อยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  Zol  [ zoda1142@hotmail.com ]  วันที่ 01-11-2554 16:06:21
 
ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอต.ยการถอดแบบบ้านด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  พจน์  [ navespy@gmail.com ]  วันที่ 10-10-2554 06:50:12
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอตัวอย่างการถอดแบบอาคารแปดชั้นคับใครมมีบ้างขอด่วน
ผู้แสดงความคิดเห็น  วุด  [ vutcivil_48@hotmail.com ]  วันที่ 04-10-2554 16:58:57
 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
กำลังจะสร้างบ้านชั้นเดียว  อยากได้คนถอดแบบวัสดุก่อสร้างครับ..บ้านเนื้อที่ประมาน 120 ตรางเมตร...เหมาค่าแรงควรควรเป็นเท่าไรโดยประมานครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ศรัณย์ สุภิษะ  [ 27_35windows@hotmail.com ]  วันที่ 13-02-2554 18:20:08
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

อยากได้ข้อมูลการถอดแบบคานบนมากเลยคับตอนนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น  civil-5  [ jannarong007@thaimail.com ]  วันที่ 13-08-2552 23:19:18
 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ขอตัวอย่างวิธีการคำนวนการถอดแบบบ้านสองชั้น รวมทั้งการคิดราคาเพื่อเตรียมเสนอเป็นราคากลาง อย่างละเอียด ช่วยให้คำปรึกษาและงเป็นอีเมลล์ มาให้ด้วยนะคราบ จะเป็นพระคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น  ธีรพิชญ์ อันสุริย์  [ eak_rsu@hotmail.com ]  วันที่ 23-05-2552 21:58:30
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

อยากทราบ....ตัวคูณต่อหน่วยที่ถอดปริมาณวัสดุ..

ผู้แสดงความคิดเห็น  นายยศศิริ นาคนวล  [ narknoun@gmail.com ]  วันที่ 17-03-2552 17:54:00
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

พึ่งเข้ามาใช้งานครั้งแรก รู้สึกว่ามีประโยชน์มากจริงๆ เหมาะสมกับผู้สนใจและผู้ประกอบการ

ผู้แสดงความคิดเห็น  วรวุฒิ ไชยเวช  [ tomcons@hotmail.com ]  วันที่ 18-01-2552 03:18:38
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ระ  [ mara.ruang@gmail.com ]  วันที่ 11-10-2551 00:04:37
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com