หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง
ราคากลางงานก่อสร้าง/เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง
 


เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง


เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง
เพื่อคำนวณราคา ตามหลักวิชาช่าง

       1. งานขุดดินฐานรากและถมดิน เผื่อกันดินพังและทำงานสะดวก 30 %


       2. งานถมวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดแน่นด้วยแรงคน
           2.1 งานถมทราย เผื่อ 25%
           2.2 งานถมดิน เผื่อ 25%
           2.3 งานถมลูกรัง เผื่อ 25%
           2.4 งานถมอิฐหัก เผื่อ 25%


       3. งานไม้แบบหล่อคอนกรีต ใช้ปริมาณวัสดุตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

           3.1 ไม้แบบหนา 1" เนื้อที่ 1 ตารางเมตร ใช้ไม้ประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต

           3.2 ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ใช้ 30% ของปริมาณไม้แบบ

           3.3 ไม้ค้ำยันไม้แบบ
                  3.3.1 ไม้ค้ำยันท้องคานและงานประเภทคานใช้ 1 ต้น/ความยาว 1 เมตร
                  3.3.2 ไม้ค้ำยันท้องพื้นและงานประเภทพื้นใช้ 1 ต้น/ตารางเมตร

           3.4 ตะปูยึดงานไม้แบบใช้ 0.30 กก./ไม้แบบ 1 ตารางเมตร
                  การลดปริมาณไม้แบบ ไม้คร่าว และไม้ค้ำยัน เนื่องจากใช้งานได้หลายครั้ง
                  - อาคารชั้นเดียว ลดไม้ 20% ใช้ 80%
                  - อาคารสองชั้น ลดไม้ 30% ใช้ 70%
                  - อาคารสามชั้น ลดไม้ 40% ใช้ 60%
                  - อาคารสี่ชั้นขึ้นไป ลดไม้ 50% ใช้ 50%


       4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต

           4.1 น้ำหนักเหล็กเส้น

                  4.1.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ คุณภาพ SR 24
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. หนัก 0.222 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. หนัก 0.499 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. หนัก 0.888 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. หนัก 1.390 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. หนัก 2.230 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. หนัก 3.850 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. หนัก 4.830 กก./ม.

                  4.1.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย คุณภาพ SD 30, SD 35 และ SD 40
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม. หนัก 0.556 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. หนัก 0.888 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หนัก 1.580 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. หนัก 2.470 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. หนัก 3.850 กก./ม.
                            - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. หนัก 4.830 กก./ม.

           4.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณเหล็กเสริม

                  4.2.1 เพื่อการคิดเร็ว คิดเหล็กเสริมทุกชนิดเป็นเส้นตรง โดยไม่ต้องเผื่อความยาวของเหล็กเสริม ที่ต้องทาบต่อ งอปลาย ดัดคอม้า และเหลือเศษสั้นใช้งานไม่ได้ ให้คิดหาปริมาณเหล็กของงานต่างๆ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                           (1) เหล็กตะแกรงของฐานราก ให้คิดความยาวของเหล็กเท่ากับความกว้างและ
ความหนาของฐานราก

                          
(2) เหล็กยืนของเสาตอม่อ ปลายเหล็กยืนส่วนที่ดัดงอเป็นมุม 90 เพื่อยึดติดกับเหล็กตะแกรงของฐานราก ให้คิดความยาวประมาณ ? ของความกว้างของฐานราก

                          
(3) เหล็กยืนของเสาให้คิดความยาวเท่ากับความยาวของเสา เหล็กปลอกของเสาให้คิดความยาวต่อ 1 ปลอกเท่ากับความยาวของเส้นรอบรูปเสา

                          
(4) เหล็กนอนของคานทั้งเหล็กตรงและเหล็กคอม้า ให้คิดความยาวเท่ากับความยาวของคาน
                                
- เหล็กปลอกของคานให้คิดความยาวต่อ 1 ปลอกเท่ากับความยาวของเส้นรอบรูปคาน

                          
(5) เหล็กตะแกรงของพื้นเหล็กตรงและเหล็กคอม้า ให้คิดความยาวเท่ากับความกว้างของพื้น
                                 - เหล็กเสริมพิเศษให้คิดความยาวตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน

                          
(6) เหล็กนอนของบันไดให้คิดความยาวเท่ากับความกว้างของบันได, เหล็กลูกโซ่ของบันไดให้คิดความยาวเท่ากับความกว้างของลูกนอนและความสูงของลูกตั้ง

                          
(7) เหล็กนอนของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่างให้คิดความยาวเท่ากับความยาวของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง
                                 - เหล็กลูกโซ่ของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่างให้คิดความยาวเท่ากับความกว้างของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง

                          
(8) เหล็กยืน เหล็กนอนและเหล็กคอม้าของผนังให้คิดความยาวเท่ากับความสูงและความกว้างของผนัง
                                 - เหล็กเสริมพิเศษของผนังให้คิดความยาวตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน

                          
(9) เหล็กเสริมของงานอื่น ๆ หากคล้ายคลึงกับงานประเภทใดใน (1)-(8) ให้คิดเหมือนประเภทนั้น ๆ หากไม่คล้ายคลึงให้ผู้ถอดแบบสำรวจปริมาณ ประมาณการโดยยึดหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

                  4.2.2 เมื่อได้ถอดแบบสำรวจปริมาณเหล็กเสริมตามเกณฑ์ ในข้อ 4.2.1 และรวมปริมาณเหล็กเสริมทั้งหมดแล้ว ให้คิดเผื่อเหล็กเสริม เนื่องจากต้องทาบต่อ งอปลาย ดัดคอม้าและเหลือเศษนั้นใช้งานไม่ได้ ของเหล็กเสริม แต่ละขนาดทั้งเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และเหล็กเสริมกลมผิวข้ออ้อย ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. เผื่อ 5%
                            - เหล็กเสริมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. เผื่อ 7%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม. เผื่อ 7%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. เผื่อ 9%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. เผื่อ 11%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. เผื่อ 11%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. เผื่อ 13%

                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. เผื่อ 13%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. เผื่อ 15%
                            - เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. เผื่อ 15%

           4.3 งานผูกเหล็กเสริมใช้ลวดผูกเบอร์ 18 จำนวน 15 กิโลกรัม/เหล็กเสริม 1 เมตริกตัน


       5. ปริมาณตะปูของงานประเภท

           5.1 งานวางคาน ตง และปูพื้นไม้ ใช้ตะปูประมาณ 1.20 กก./ ตร.ม.

           5.2 งานติดตั้งโครงหลังคาไม้ทรงต่างๆ
                  5.2.1 ทรงเพิงแหงน ใช้ตะปูประมาณ 0.20 กก./ ตร.ม.
                  5.2.2 ทรงจั่ว ใช้ตะปูประมาณ 0.20 กก./ ตร.ม.
                  5.2.3 ทรงปั้นหยา ใช้ตะปูประมาณ 0.25 กก./ ตร.ม.
                  5.2.4 ทรงไทย ใช้ตะปูประมาณ 0.30 กก./ ตร.ม.


       6. การคิดปริมาณไม้ของงานก่อสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งขนาดหน้าตัดของไม้ตามแบบแปลน ความยาววัดจากแบบโดยเผื่อการทาบต่อ แตกปลายและต้องใช้ไม้ตามความยาวมาตรฐาน ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นเกณฑ์ประกอบ ทั้งนี้ผู้ถอดแบบสำรวจปริมาณต้องใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม

           6.1 การคิดปริมาณไม้หน้าตัดเป็นนิ้ว ความยาวเป็นเมตร ให้คูณด้วยตัวคงที่ 0.0228 หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต
                  ตัวอย่าง ไม้ขนาดหน้าตัด 1"x8" ยาว 10 เมตร
                                  คิดเป็นปริมาตร = 1x8x10x0.0228 = 1.824 ลูกบาศก์ฟุต

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
celebration of the 60th anniversary of the General Assembly established the National People's Congress pointed out the need to strengthen the important areas of legislation, to ensure national development, and major reforms in the legal basis, the development of legislative decision-making reform decisions with better together.In addition, the reporter Statistics found that in the five central comprehensively deepen reforms leading group meetings held so far, as a Michael Kors handbags outlet stores central comprehensive deepening reform group leader Xi Jinping at least three times a mention Relations "legislation Michael Kors wallet and Louis Vuitton reform".The cheap Michael Kors bags on sale second Louis Vuitton Outlet online meeting http://www.louisvuittonstore2015.com of Michael Kors handbags wholesale the wholesales michael kors bags online Central Louis Vuitton Sungl * es Leading http://www.michaelkorsoutletonlinestoresale-us.com Group http://www.louisvuitton-bags-2015.com comprehensively Michael Kors purses deepen Louis Vuitton Purses reforms LV Purses February http://www.louisvuitton-lv.us.com 28, louis vuitton outlet 2014, http://www.usalouisvuittonoutlet-stores.com and LV handbags Xi prada outlet Jinping Louis vuitton outlet stressed LV that Louis Vuitton wallets every Louis Vuitton major Michael Kors bags reforms louis vuitton bags have LV Bags legal http://www.cheapsmichaelkorswallets.com basis. oakley store Throughout michael kors outlet online sale store the michal kors purse outlet reform Michael Kors purse outlet process, Michael Kors Outlet Handbags we new Louis Vuitton must http://www.chevrecakes.com attach gucci bags great oakley outlet online importance oakley sungl * es wholesale to Louis Vuitton outlet online the Louis Vuitton Outlet stores use louis vuitton wallets of chanel outlet the Louis Vuitton Outlet rule Michael Kors handbags outlet online store of cheap Michael Kors outlet law prada outlet online and wholesale michael kors the Louis Vuitton Handbags outlet rule louis vuitton handbags of Michael Kors crossbody law offical michael kors outlet clearance and michael kors handbags way michael kors outlet online store sale us of http://www.michaelkorshandbagswhole-sale.biz thinking, chanel outlet online and mk bags outlet to michael kors satchel bags outlets play Louis Vuitton Outlet Stores a http://www.louisvuitton--outletstore.net leading oakley outlet on sale role louis vuitton handbags in Louis Vuitton Outlet Online promoting Michael Kors outlet online sale the Louis Vuitton bags rule michael kors outlet of Louis Vuitton Bags law, michael kors crossbody bags strengthen louis vuitton store 2015 the louis vuitton stores coordination prada online outlet of chanel factory outlet store relevant Louis Vuitton Store legislation, gucci outlet 2014 to Cheap Louis Vuitton Bags ensure new balance outlet the Michael Kors Purses rule new balance factory outlet of oakley outlet sungl * es law Cheap Louis Vuitton reform oakley sungl * es cheap on cheaps michael kors wallets track.In Michael Kors Outlet Handbags the find cheap michael kors bag fourth, Michael Kors outlet clearance the michael kors outlet online sale fifth Michael Kors sandals meeting http://www.louisvuittonnew-lv.com of oakley outlet store the Louis Vuitton Central louis vuitton luggage Leading cheap louis vuitton bags Group oakley outlet discount on michael kors bags on sale comprehensive cheap oakley sungl * es deepening Louis Vuitton Sale of new balance factory store reform, gucci outlet online reform Louis Vuitton Outlet Store and Louis Vuitton Outlet Handbags properly find cheap michael kors bag handle relevant law


ผู้แสดงความคิดเห็น  michael-coach  [ d6666@qq.com ]  วันที่ 14-11-2557 08:48:26
 
ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
louis vuitton outlet san diego
louis vuitton hoodies for men
kate spade gramercy park
cheap louis vuitton shoes for men
types of louis vuitton bags
kate spade owl purse
louis vuitton mens
louis vuitton bag outlet online
where to buy louis vuitton bags online
pre used louis vuitton handbags
louis vuitton purses outlet
kate spade bags cheap
kate spade gumdrop earrings
is there a louis vuitton outlet store
louis vuitton mens shoes
kate spade nylon karen
vernis louis vuitton
kate spade tights
ray ban womens sungl * es
gucci canada
louis vuitton sneakers men
how to tell is a louis vuitton bag is real
kate spade credit card holder
ray ban polarized lenses
i offer louis vuitton
kate spade outlet store
kate spade collection
louis vuitton outlet stores online
kanye west louis vuitton sneakers
louis vuitton pattern
gucci tracksuit
sale louis vuitton handbags
louis vuitton outlet reviews
michael kors outlet livermore
louis vuitton tennis shoes
michael kors cosmetics
louis vuitton images
louis vuitton outlet legit
shoes kate spade
louis vuitton sales
gucci bag outlet online
silver michael kors watch
gucci online store
authentic used louis vuitton
louis vuitton discount outlet
womens ray ban aviator sungl * es
where to buy louis vuitton purses
gucci twirl watch
kate spade evening bags
chanel flats
louis vuitton handbags cheap
kate spade tech
kate spade weekend
louis vuitton outlet official reviews
michael kors home
authentic louis vuitton handbags outlet
michael kors outlet leesburg va
discount authentic louis vuitton
official michael kors outlet
michael kors outlet williamsburg
prada outlet stores
louis vuitton shoes men
louis vuitton.com usa
big gucci bags
louis vuitton designer outlet
louis vuitton stephen sprouse
how to set michael kors watch
free gucci belt
coach clearance online
gucci horsebit loafer
pre owned louis vuitton handbags
louis vuitton pumps
louis vuitton bags outlet store
louis vuitton london
best michael kors sales
gucci store outlet
cheap louis vuitton outlet store
gucci watch repair
authentic louis vuitton handbags for less
official louis vuitton outlet website
kate spade gold wallet
kate spade hat
louis vuitton outlet bags
michael kors clearance handbags
louis vuitton material
louis vuitton damier graphite
kate spade licorice suede pumps
gucci online outlet authentic
ray ban junior
kate spade sungl * es
outlet michael kors online
gucci kids shoes
louis vuitton bags 2013
kate spade sale bags
louis vuitton swimwear
kate spade stacy wallet
authentic louis vuitton online outlet
louis vuitton speedy handbag
michael kors fragrance
kate spade wallet sale
louis vuitton retailers
coach outlets
michael kors men
diaper bags coach
louis vuitton handbags purses
kate spade uk
what stores carry michael kors purses
cheap gucci sneakers
price of louis vuitton
gucci man bag
michael kors dresses on sale
kate spade designer handbags
kate spade reading gl * es
louis vuitton handbags online outlet
louis vuitton popincourt
pre owned louis vuitton bags
handbags by chanel
michael kors new york
macy michael kors watches
kate spade books
kate spade mary ann
michael kors runway
kate spade online
coach outlet on line
where to buy ray ban
louis vuitton kanye west
louis vuitton baby clothes
louis vuitton online outlet usa
kate spade shoes sale discount
louis vuitton tattoo
michael kors tennis shoes
cheap michael kors outlet online
louis vuitton collection
louis vuitton small bag
gucci sale 2011
louis vuitton outlet sale online
louis vuitton outlet usa reviews
louis vuitton luggage
michael kors bags macy s
new balance outlet boston
is gucci outlet online store authentic
louis vuitton mahina
authentic louis vuitton bags sale
louis vuitton hand bags
michael kors retail
louis vuitton sneakers for men
louis vuitton shades
ray ban rb2156
gucci outlet camarillo
kate spade new york outlet shops
coach purse outlet online
new balance sneakers for women
cheap louis vuitton bags outlet
barbour bags
ray ban cheap wayfarer
coupon code for new balance
michael kors las vegas
kate spade accessories sale
spade kate
authentic michael kors
louis vuitton key holder
best ray ban aviators
michael kors shoes sale
louis vuitton key chain
louis vuitton watches
green kate spade handbag
louis vuitton wedding shoes
new balance 476
cheap authentic louis vuitton bags
michael kors nyc
price of louis vuitton bags
michael kor watch
barbour liddesdale jacket mens
louis vuitton official outlet
buy used louis vuitton
louis vuitton chicago
kate spade silverware
louis vuitton website usa
used louis vuitton bags for sale
louis vuitton bags prices outlet
kate spade trench
outlet for louis vuitton
usa coach outlet
coach mens wallets
louis vuitton authentic outlet store
gucci aviator
louis vuitton damier canvas
is louis vuitton outlet authentic
michael kors blouses
ray ban discount
coach travel bag
michael kors black shoes
i gucci watch
new balance 955
louis vuitton mens backpack
michael kors gold runway watch
louis vuitton for cheap online
consignment louis vuitton
michael kors silver handbag
louis vuitton loafers
gucci men watch
where are louis vuitton handbags made
gucci online shopping
new balance online coupons
louis vuitton prescription gl * es
kanye louis vuitton shoes
michael kors crossbody
michael kors totes on sale
louis vuitton shop
ผู้แสดงความคิดเห็น  louis vuitton purses  [ fgddf@qq.com ]  วันที่ 18-07-2557 16:10:39
 
ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Abendessen zu gehen. L * en Sie uns reiten durch theswamp Abel Wynder Platz und ihm sagen, d *  wir alle vier

chanel outlet

wieder zu Hause und bereit f¨¹r die Bohrmaschine. "" Das ist eine Idee ", rief Brent

barbour outlet


als Einer gebrandmarkt Werden . Auch Immer gut mit Anderen verbessert available your

barbour jackets

Chancen , wahrgenommen

Louis Vuitton

und f¨¹r your trendigen Outfits gesch ? Tzt . Eine Modus - Ikone IST eigentlich Ein
nicht vor Leuten in Verlegenheit bringen . " "Ja, aber sie ist m?chtig haftet vor peinlichen

Kate Spade

Vater zu sprechen , und die M?dchen , wenn wir heute Abend gethome ", sagte Stuart

coach outlet

d¨¹ster. "Schauen
erz?hlt 'de Nigger mir, sie ist de wustest kochen im Staat . " "

louis vuitton

Guter Gott ! Warum gehen sie nicht ein weiteres Koch kaufen? " " Huccome po '

coach factory

w'ite M¨¹ll kaufen keine Nigger ? Dey ain bei de
schnell oder deren girlsas h¨¹bsch, und

Kate Spade Outlet

ich wei? verdammt gut, sie haben kein Whisky, Roggen Vaters ber¨¹hren bekam . " " Ashley

Kate Spade Outlet

Wilkes sagte, d *  sie eine Menge von Landschaft und Musik. Ashley
ผู้แสดงความคิดเห็น  coach outlet  [ 2185435@qq.om ]  วันที่ 10-07-2557 11:12:11
 
ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ขอตัวอย่างการถอดเเบบ บ้านหน่อยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  Zol  [ zoda1142@hotmail.com ]  วันที่ 01-11-2554 16:06:21
 
ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอต.ยการถอดแบบบ้านด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  พจน์  [ navespy@gmail.com ]  วันที่ 10-10-2554 06:50:12
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอตัวอย่างการถอดแบบอาคารแปดชั้นคับใครมมีบ้างขอด่วน
ผู้แสดงความคิดเห็น  วุด  [ vutcivil_48@hotmail.com ]  วันที่ 04-10-2554 16:58:57
 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
กำลังจะสร้างบ้านชั้นเดียว  อยากได้คนถอดแบบวัสดุก่อสร้างครับ..บ้านเนื้อที่ประมาน 120 ตรางเมตร...เหมาค่าแรงควรควรเป็นเท่าไรโดยประมานครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ศรัณย์ สุภิษะ  [ 27_35windows@hotmail.com ]  วันที่ 13-02-2554 18:20:08
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

อยากได้ข้อมูลการถอดแบบคานบนมากเลยคับตอนนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น  civil-5  [ jannarong007@thaimail.com ]  วันที่ 13-08-2552 23:19:18
 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ขอตัวอย่างวิธีการคำนวนการถอดแบบบ้านสองชั้น รวมทั้งการคิดราคาเพื่อเตรียมเสนอเป็นราคากลาง อย่างละเอียด ช่วยให้คำปรึกษาและงเป็นอีเมลล์ มาให้ด้วยนะคราบ จะเป็นพระคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น  ธีรพิชญ์ อันสุริย์  [ eak_rsu@hotmail.com ]  วันที่ 23-05-2552 21:58:30
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

อยากทราบ....ตัวคูณต่อหน่วยที่ถอดปริมาณวัสดุ..

ผู้แสดงความคิดเห็น  นายยศศิริ นาคนวล  [ narknoun@gmail.com ]  วันที่ 17-03-2552 17:54:00
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

พึ่งเข้ามาใช้งานครั้งแรก รู้สึกว่ามีประโยชน์มากจริงๆ เหมาะสมกับผู้สนใจและผู้ประกอบการ

ผู้แสดงความคิดเห็น  วรวุฒิ ไชยเวช  [ tomcons@hotmail.com ]  วันที่ 18-01-2552 03:18:38
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ระ  [ mara.ruang@gmail.com ]  วันที่ 11-10-2551 00:04:37
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com