หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 บางใหญ่ – แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าส่วนของสะพานกลางน้ำ)
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
โครงการก่อสร้างสะพาน/สะพานพระนั่งเกล้า
 
 

  ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงหมายเลข 302 บางใหญ่ – แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าใหม่ส่วนสะพานกลางน้ำ)

การก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้า

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 บางใหญ่ แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าใหม่ส่วนสะพานกลางน้ำ) มีความคืบหน้า 94.18% การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในทั้งหมดในส่วนของสะพานกลางน้ำในเดือนพฤษจิกายน 2551 และกรมทางหลวงจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2551

 
 

คุณธงชัย วีระสมัย

    
          เมื่อวันที่
2 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ทางทีมงานเว็บไซต์ Thaicontractor.com ได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้าใหม่ส่วนสะพานกลางน้ำ โดยมี นายธงไชย วีระสมัย นายช่างผู้ควบคุมโครงการ ได้ให้้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 บางใหญ่ แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าส่วนของสะพทนกลางน้ำ) กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการฯ ในภาพรวมว่า"โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 สายบางใหญ่ แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าใหม่ส่วนสะพานกลางน้ำ) เป็นส่วนหนึ่ง 1 ใน 7 โครงการของโครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามแนวถนนรัตนาธิเบศร์ งามวงศ์วาน เกษตรฯ - นวมินทร์ ซึ่งกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับความสะดวกไม่ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากสะพานพระนั่งเกล้าเดิมไม่สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน การก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าประมาณ 94.14% และขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อเชื่อมระหว่างกึ่งกลางสะพานให้เชื่อมต่อกัน การก่อสร้างทั้งโครงการฯ จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2551 และกรมทางหลวงจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมนี้ก่อนเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดในส่วนของสะพานกลางน้ำในเดือนพฤษจิกายน 2551 ทั้งนี้เพื่อเป็นการระบายรถที่อยู่ในส่วนถนนสัญจรด้านล่างอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้สัญจรได้รับความสะดวก แก้ไขปัญหาในจุดตัดของถนนสายต่างๆ ในบริเวณนี้ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีการสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ๆ ได้ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ เรือโดยสารสาธารณะ - ท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า

 
     
 

แผนการปรับปรุงถนนก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้า        
          โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลตามแนวถนนรัตนาธิเบศร์ – งามวงศ์วาน – เกษตรฯ-นวมินทร์

          นายธงไชย วีระสมัย หัวหน้าช่างโครงการ ได้เปิดเผยว่า "กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 สายบางใหญ่ แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าใหม่ส่วนของสะพานกลางน้ำ) นั้นมีขึ้นสืบเนื่องมาจากในปัจจุบันสะพานพระนั่งเกล้าเดิมที่เปิดการจราจรมาตั้งแต่วันที่ 
21
กรกฎาคม 2551 โดยความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ ในขณะนั้น ซึ่งสะพานมีความยาวรวม 545.10 ม. มีขนาด 4 ช่องจราจร ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่มีเพิ่มมากขึ้นในถนนรัตนาธิเบศร์ระหว่าง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ กรมทางหลวงจึงได้วางแผนปรับปรุงถนนรัตนธิเบศร์ตลอดเส้นทาง ให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวถนน East – West Corridor ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจุดตัดถนนวงแหวนตะวันตก ถนนวิภาวดีรังสิต จุดตัดถนนวงแหวนตะวันออก โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปในส่วนของสะพานกลับรถ 4 แห่ง และกำลังดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกไทรม้าและบางพลู รวมทั้งการขยายช่องจราจรเดิม 4 ช่องจราจร ให้เป็น 10 ช่องจราจร ตลอดระยะทางประมาณ 12
กม.

           ส่วนบริเวณสะพานกลางน้ำพระนั่งเกล้าใหม่นั้น ได้ออกแบบก่อสร้างใหม่ให้มีขนาด
6 ช่องจราจร คู่ขนานกับสะพานเดิมทางด้านเหนือน้ำ ต่อเนื่องข้ามทางแยกจุดตัดสนามบินน้ำกับถนนรัตนาธิเบศร์ และต่อเชื่อมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างฝั่งแครายและฝั่งบางใหญ่ ความยาวสะพานช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 489 ม. ความยาวช่วงกลางแม่น้ำ (Main Span) 229 ม. และมีความยาวช่วงด้านริมฝั่ง (Slide Span) ข้างละ 130 ม. นับเป็นสะพานแบบ Balanced Cantilever ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ระดับสะพานใหม่สูงกว่าสะพานเดิมประมาณ 9 ม. รวมระยะทางโครงการทั้งหมด 2.4 กม. ผิวจราจรคอนกรีตหนา 25 ซม. ขนาดสะพานทางรถกว้าง 21 ม. ขอบทางข้างละ 2 ม. ความยาว 1,442 ม. โครงสร้างเชิงลาดยาวข้างละ 70 ม. ผู้รับจ้างคือ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ออกแบบโดย บริษัท นอร์ คอนซัลต์ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 
   
 
 
 
วิธีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
วิธีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 
 
สะพานพระนั่งเกล้า
 
     
 

                   ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้าส่วนสะพานกลางน้ำ

1)  ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ปี 2549 ทำให้งานก่อสร้างตอม่อสะพานกลางน้ำล่าช้ากว่าแผนงานหลายเดือน แต่ได้รับการขยายอายุสัญญา และปรับแผนงานใหม่

2)  ปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนรัตนาธิเบศร์ทำให้จำเป็นต้องวางแผนงานก่อสร้างในช่วงกลางคืน หรือช่วงเวลาที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด

3)  ปัญหาอุปสรรคสาธารณูปโภคจำนวนมากตลอดสองข้างทาง และบริเวณทางแยกสะพานพระนั่งเกล้า แต่ได้รับความร่วมมือแก้ไขจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ด้วยดี    


                   ส่วนที่ว่าโครงการจะแล้วเสร็จเมื่อไรนั้น นายธงไชย วีระสมัย ได้ให้รายละเอียดของการดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือของตัวสะพานกลางน้ำว่า ปัจจุบันเหลือแค่ในส่วนของงานหล่อคอนกรีตพื้นสะพาน (Segment) จำนวน 1 ช่วง ยาว 5.00 เมตร งานหล่อคอนกรีตปิดพื้นสะพานช่วงริม (Side Closure Segment) จำนวน 2 ช่วง ยาวช่วงละ 2.25 เมตร และหล่อคอนกรีตปิดพื้นสะพานช่วงกลาง (Mid Closure Segment) จำนวน 1 ช่วง ยาว 4.00 เมตร โดยคาดว่า คาดว่างานก่อสร้างสะพานจะเชื่อมต่อได้แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในเดือนพฤษจิกายน 2551 และโครงการฯ จะแล้วเสร็จได้ตามกำหนดในสัญญา

 
 
 
 
 

                     สรุปแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาในรูปแบบของตาราง

แผนงานและผลการดำเนินงาน

 

 

 

Bookmark and Share
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 56 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! cialis , cialis , viagra cheap , buy cialis , cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_cialis  [ smithe364@gmail.com ]  วันที่ 16-12-2561 22:58:01
 
ความคิดเห็นที่ 55 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy viagra online , buy viagra online , buy viagra online , cheap generic viagra , buy viagra online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra  [ smithk735@gmail.com ]  วันที่ 13-12-2561 11:37:37
 
ความคิดเห็นที่ 54 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy cheap cialis , buy cialis , buy cialis , viagra buy , cialis online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra_buy  [ smithb237@gmail.com ]  วันที่ 12-12-2561 21:58:43
 
ความคิดเห็นที่ 53 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra cheap , cialis cheap , viagra cheap , cialis online , cialis online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  cialis_online  [ smithe341@gmail.com ]  วันที่ 04-12-2561 07:24:16
 
ความคิดเห็นที่ 52 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra , cialis without prescription , buy viagra , buy viagra , buy viagra ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_viagra  [ smithe886@gmail.com ]  วันที่ 16-11-2561 11:03:00
 
ความคิดเห็นที่ 51 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra canada , cheap viagra , cheap viagra , cheap cialis , buy viagra ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_viagra  [ smithd73@gmail.com ]  วันที่ 16-11-2561 08:06:09
 
ความคิดเห็นที่ 50 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy cheap cialis , viagra cheap , cialis , viagra cheap , cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra_cheap  [ smithe971@gmail.com ]  วันที่ 16-11-2561 07:41:52
 
ความคิดเห็นที่ 49 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy viagra , cialis online , buy viagra , buy cialis , viagra cheap ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_cialis  [ smithd433@gmail.com ]  วันที่ 22-10-2561 01:05:24
 
ความคิดเห็นที่ 48 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra cheap , viagra , cialis , viagra cheap , cialis online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra_cheap  [ smithd451@gmail.com ]  วันที่ 07-10-2561 01:57:41
 
ความคิดเห็นที่ 47 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! cialis cheap , viagra , viagra , viagra , viagra ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra  [ smithg809@gmail.com ]  วันที่ 04-10-2561 23:09:25
 
ความคิดเห็นที่ 46 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
If there are many sad stories, share it with the people you trust. Sharing helps people get closer together and you also relieve some of that sadness. Best Instagram Posts User Online viewer
ผู้แสดงความคิดเห็น  Natahana  [ tranthioanh94oanh@gmail.com ]  วันที่ 06-09-2561 14:33:55
 
ความคิดเห็นที่ 45 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
If there are many sad stories, share it with the people you trust. Sharing helps people get closer together and you also relieve some of that sadness. Best Instagram Posts User Online viewer
ผู้แสดงความคิดเห็น  Natahana  [ tranthioanh94oanh@gmail.com ]  วันที่ 06-09-2561 14:33:50
 
ความคิดเห็นที่ 44 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

james harden jersey

alife clothing

louboutin pas cher

bally shoes

jordan 6

nike air max

puma shoes

hermes jewelry

coach outlet

pandora jewelry

nike air max

nike outlet

lebron 11

kate spade uk

ray ban sungl * es

cheap jerseys

goyard handbags

instyler

curry 4

salomon shoes

gentle monster sungl * es

burberry sungl * es

new balance soldes

huf clothing

lebron shoes

vans outlet

kevin durant shoes

asics trainers

jordan 9

ray ban

sac michael kors

jordan 4

michael kors handbags

salvatore ferragamo

karen millen

pandora bracciali

england world cup jersey

herve leger dresses

nike shoes

sac vanessa bruno

longchamp outlet

hermes bags

mac cosmetics

beats headphones

gucci shoes

oakley sungl * es

cheap wedding dresses

aaron rodgers jersey

adidas outlet store

ralph lauren outlet

nike roshe run

nike air max 2017

coach factory outlet

alexander mcqueen handbags

bathing ape

nike clothing

brazil world cup jersey

nike uk

oakley sungl * es

ferragamo belt

yeezy shoes

cheap oakley sungl * es

cartier bracelet

adidas crazy

ferragamo

adidas outlet store

jordans

mizuno

chrome hearts jewelry

nike air max 90

jordan 32

jordan

adidas running shoes

true religion jeans

dsquared2 jeans

nike roshe

softball bats

air max

chloe sungl * es

converse outlet store

tods shoes

kate spade

ralph lauren

michael kors

chanel outlet

furla handbags

reebok shoes

jordan

kobe 9 elite

dior bags

jordan

michael kors

air force one

ai max

nike outlet

lunette oakley

prada

nike air force 1

nike mercurial superfly

cheap jerseys

2018.8.9xukaimin
ผู้แสดงความคิดเห็น  2018.8.9xukaimin  [ xukaimin123@yahoo.com ]  วันที่ 09-08-2561 14:25:27
 
ความคิดเห็นที่ 43 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ralph lauren polo

michael kors outlet clearance

paul george shoes

mcm bagsk

basketball shoes

coach outlet

ray ban sungl * es

nike outlet store

hermes birkin bag

kyrie 2

prada bags

shoe carnival

soccer jersey

bvlgari jewelry

adidas wings

mishka clothing

adidas stan smith

persol sungl * es

christian louboutin outlet

prada sungl * es

belstaff jackets

hermes

adidas superstar

vans store

coach outlet online

supreme clothing

harden vol 1

soccer jerseys

nike air max 2018

superdry clothing

x-large clothing

ray ban sungl * es cheap

longchamp

true religion

ray ban sungl * es

fitflop sandals

birkenstock sale

coach outlet

coach factory outlet

nike tn

jordans

michael kors handbags

polo outlet

coach factory outlet

nike air max 2017

pandora charms

ralph lauren

air max 1

kate spade outlet

ferragamo

columbia sportswear

dolce and gabbana

timberland outlet

nike flight bonafide

nike tennis

air jordan 5

pandora charms

mulberry handbags

supreme pas cher

ray ban sungl * es

maglia calcio

prada outlet

mont blanc

monster headphones

miu miu shoes

oakley sungl * es cheap

celine handbags

coach factory outlet

nike air max

onitsuka tiger

ray ban sungl * es

nike epic react

nike air max

ray ban sungl * es for women

polo outlet

cheap nfl jerseys

north face outlet

trikots günstig

lebron 15

pasotti ombrelli

ray ban

hermes belt

police sungl * es

nike huarache

new balance

coach outlet online

camisetas de futbol

jordan shoes

supra shoes

nfl jerseys

marcelo burlon

jordan 14

nike dunks

coach outlet

nike blazer

ralph lauren polo

dansko shoes

nike basketball shoes

nike roshe

christian louboutin shoes

chenlina20180723
ผู้แสดงความคิดเห็น  chenlina  [ chenlina1231@outlook.com ]  วันที่ 23-07-2561 11:19:15
 
ความคิดเห็นที่ 42 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
<
<H1><a href="http://www.pandoracharmssale.us.org" title="pandora jewelry"><strong>pandora jewelry</strong></a></H1>
<a href="http://www.uggoutletstoress.us.com"><strong>ugg outlet,ugg outlet stores</strong></a>
[url=http://www.truereligionjeansclearance.us.com][b]true religion outlet store[/b][/url]
http://rockets.nbajerseysstore.us.com
ผู้แสดงความคิดเห็น  xiaoke  [ kefeimin@outlook.com ]  วันที่ 02-07-2561 12:07:03
 
ความคิดเห็นที่ 41 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
aasgag
ผู้แสดงความคิดเห็น  xiaoke  [ kefeimin@outlook.com ]  วันที่ 02-07-2561 12:06:12
 
ความคิดเห็นที่ 40 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Thank you for sharing valuable information. Nice post. I enjoyed reading this post. Geometry Dash
ผู้แสดงความคิดเห็น  alice F taylor  [ dinhphuong569@gmail.com ]  วันที่ 02-06-2561 09:06:11
 
ความคิดเห็นที่ 39 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
2018.4.24chenlixiang

nike air max

adidas outlet store

burberry

louboutin

timberland pas cher

nike air force 1

cheap wedding dresses

bijoux swarovski

converse

reebok shoes

swarovski

vans scarpe

oakley sungl * es

nike pas cher

ray ban pas cher

michael kors outlet

air max 2018

soccer jerseys

asics trainers

prada outlet

mercurial superfly

bcbg

miu miu shoes

louboutin outlet

skechers sneakers

jordan

adidas flip-flops

ray ban

coach outlet

kobe 9 elite

pandora bracciali

ghd hair straighteners

dolce and gabbana

replica watches

true religion outlet

burberry outlet

true religion

hilfiger uk

michael kors

vans pas cher

coach outlet online

balance shoes

air max

mulberry

nike huarache

nike roshe

blazer nike

kevin durant shoes

timberland boots

replica watches

louboutin

nike vapor max

jordan xx9

michael kors

montres

argentina world cup jersey

reebok outlet

nike outlet

nike mercurial

thomas sabo uk

adidas originals

weitzman shoes

hogan shoes

nike air max 90

rolex watches

new balance

france world cup jersey

asics running

nike air max

omega watches

balenciaga sneakers

hermes

longchamp handbags

fitflops outlet

adidas slides

mizuno

iphone cases

nike roshe run

vans outlet

iphone x case

portugal world cup jersey

longchamp outlet

chaussure nike

jordan 4

oakley uk

ray ban occhiali

nike free

lebron james shoes

air max 95

nike uk

christian louboutin

rolex watches

guess canada

bottega veneta

pandora uk

coach factory outlet

nike air max

nike air max

nike air max

cheap jordans

2018.4.24chenlixiang
ผู้แสดงความคิดเห็น  chenlixiang  [ chenlixiang@yahoo.com ]  วันที่ 24-04-2561 12:05:26
 
ความคิดเห็นที่ 38 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
2018.3.23chenlixiang

nike uk

barbour jackets

converse shoes

air max

mac make up

supra shoes

ugg

oakley sungl * es

tn pas cher

kate spade uk

converse uk

karen millen

pandora bracciali

michael jordan

iphone x case

jordan

polo ralph lauren

ugg

ai max

air force

lacoste shoes

nike outlet

kenzo clothing

pandora charms

north face soldes

roshe run

spain world cup jersey

nike huarache

dansko outlet

celine handbags

ugg boots

michael jordan

jordans

hilfiger outlet

nike factory outlet

blazer nike

jordan 1

mizuno

religion jeans

the north face

converse

cheap jordan shoes

pandora bijoux

kevin durant shoes 2017

rolex prezzi

sac vanessa bruno

flip flops

nike roshe run

ugg pas cher

parajumpers Outlet

reebok outlet

jordan 12

kobe bryant shoes

balenciaga sneakers

lunette oakley

ed hardy

jordan

ray ban pas cher

puma shoes

soccer shoes

cheap wedding dresses

reebok shoes

roty burch handbags

nike roshe run

beats by dre

burberry sale

nike free

michael jordan

sac michael kors

reebok outlet

tory burch

air max 90

pandora jewelry

michael kors uk

bcbg max azria

timberland pas cher

hogan shoes

swarovski

marc by marc jacobs

weitzman shoes

burberry outlet

longchamp handbags

germany world cup jersey

belgium world cup jerseys

canada goose pas cher

timberland boots

longchamp handbags

thomas sabo uk

asics gel

ray ban

uggs

converse

bijoux swarovski

yeezy shoe

nike air max

nike air max

free running

north face

links of london uk

watches for men

2018.3.23chenlixiang
ผู้แสดงความคิดเห็น  chenlixiang  [ chenlixiang@yahoo.com ]  วันที่ 23-03-2561 08:58:31
 
ความคิดเห็นที่ 37 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
kobe shoes nike roshe yeezy shoes pandora jewelry lebron 13 nike roshe converse shoes john wall shoes kyrie shoes lebron james shoes crazy explosive gucci belt tory burch shoes adidas nmd runner christian louboutin cheap nba jerseys true religion jeans fitflops birkin bag nike air zoom cheap mlb jerseys mlb jerseys nike free ferragamo belts michael kors outlet online adidas ultra boost lebron shoes lebron 15 lacoste online shop birkin bag ferragamo belt van cleef nike huarache kyrie 4 lebron 14 curry 3 shoes nike air huarache longchamp bags jordan retro adidas tubular shadow hermes belt new england patriots jersey pandora charms yeezy boost vans shoes roshe shoes jordan shoes hermes handbags michael kors outlet yeezy boost golden goose links of london balenciaga shoes jordan 11 nike sneakers for women kobe 9 vapormax adidas ultra tom ford eyewear goyard handbags moncler outlet yeezy boost 350 v2 air max 100% real jordans for cheap kate spade outlet online adidas tubular shadow nike roshe run adidas yeezy kobe basketball shoes nfl jerseys balenciaga michael kors outlet ysl handbags adidas shoes nike flyknit racer golden goose outlet adidas nmd r1 moncler jacket tory burch outlet nmd retro jordans supreme clothing yeezy boost 350 light up shoes adidas yeezy russell westbrook shoes red bottom shoes http://www.kobeshoes.uk adidas eqt support yeezy boost 350 nike dunk shoes lacoste polo hermes birkin bape hoodie timberland outlet pure boost nike air force kobe 11 air force 1 nike air max 2018 true religion curry 3 pandora jewelry red bottoms nike shoes nike air presto vibram five fingers michael kors outlet converse outlet lacoste outlet adidas stan smith links of london outlet store 100% real jordans for cheap air force 1 lebron soldier 10 adidas eqt adidas tubular paul george shoes yeezy boost 700 yeezy boost 350 michael jordan shoes yeezy shoes http://www.kobebasketballshoes.us.com nike shoes for men air jordan michael kors factory outlet yeezy shoes converse outlet damian lillard shoes michael kors outlet nike cortez men nike air zoom true religion outlet timberland boots yeezy shoes kobe basketball shoes louboutin shoes nba jerseys nike max burberry outlet adidas nmd westbrook shoes yeezys nike sneakers for men kate spade handbags air max 2018 longchamps michael kors outlet store nike hyperdunk christian louboutin shoes nike roshe yeezy boost 350 air jordan 4 goyard bags kobe 11 moncler outlet nike roshe one fitflops adidas stan smith shoes moncler jackets yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 harden shoes adidas iniki nike air max 90 reebok shoes nike huarache adidas ultra boost chrome hearts adidas nmd links of london sale caterpillar boots adidas yeezy basketball shoes ultra boost real jordans for sale cheap nmd nike football boots roshe run adidas superstars led shoes longchamp handbags kobe sneakers chrome hearts yeezy boost 350 goyard bags nike huarache longchamp bags nike air max 2017 off white adidas yeezy boost cheap nfl jerseys nike lebron soldier 10 kate spade outlet ysl longchamp handbags golden goose curry 4 nike running shoes nike mercurial longchamp handbags birkin bag nike outlet store online shopping nike outlet jordan shoes vans outlet yeezy boost cat boots nike air max 90 balenciaga shoes air presto chrome hearts online nike flyknit racer goyard handbags kyrie irving shoes prada gl * es yeezy adidas yeezy adidas stan smith sneakers yeezy boost 350 nike air max adidas superstar nike flyknit asics running shoes hermes belts for men yeezy boost 350 golden goose kyrie 4 michael kors uk hermes belt yeezy boost 350 michael kors handbags yeezy 700 longchamp retro jordans nhl jerseys michael kors handbags asics gel kayano asics shoes off white clothing nike air huarache adidas tubular adidas outlet jordan 13 off white hoodie curry 4 cheap jordans longchamp gucci belts converse outlet store yeezy boost nike polo adidas gazelle michael kors outlet online reebok outlet adidas store vapor max cheap basketball shoes jordan retro 6 cheap jordans air jordans kobe shoes yeezy boost led shoes yeezys russell westbrook shoes air max 90 yeezy boost 350 v2 curry 4 shoes kyrie shoes yeezy michael kors outlet hogan outlet online moncler jackets michael kors outlet online iniki cheap jordans balenciaga sneakers adidas pure boost longchamp longchamps adidas superstar shoes longchamp outlet authentic jordans nike polo shirts adidas ultra boost asics kayno pandora charms jordan 11 retro nike air max michael kors michael kors outlet bape hoodie jordan shoes calvin klein outlet online prada sungl * es tory burch shoes nike foamposite yeezy boost 350 yeezy boost 350 v2 longchamp bags adidas online shop adidas zx flux nike air max adidas nmd lebron soldier 11 af1 air max 90 kevin durant shoes pandora bracelet nike basketball shoes adidas tubular adidas stan smith nike huarache adidas outlet tom ford sungl * es kyrie 3 nike air force chrome hearts online adidas outlet online fenty puma links of london yeezy moncler jackets dior gl * es nmd james harden shoes derrick rose shoes yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 adidas yeezy led shoes for kids nike dunks paul george shoes cheap jordans nike zoom jordan retro 12 Kanye West shoes jordan 12 hermes belt vibram fivefingers jordan 6 nike flyknit chrome hearts nike air huarache nike air force 1 patriots jersey adidas superstar yeezy shoes longchamp outlet nike cortez michael kors handbags kobe shoes golden goose sneakers nike free run moncler jackets cheap jordans adidas eqt adidas ultra boost uncaged atlanta falcons jersey falcons jersey basketball shoes adidas tubular stephen curry shoes nike air force 1 nike zoom running shoe kobe byrant shoes adidas nmd michael kors handbags lebron 15 nike lebron soldier 11 golden goose sneakers yeezy boost yeezy boost hogan outlet lacoste outlet burberry van cleef arpels cartier bracelet vans shoes kd shoes louboutin shoes uk adidas nmd curry shoes off white clothing supreme hoodie dior sungl * es fitflops sale clearance air yeezy nike sneakers zx flux adidas crazy explosive nike zoom air jordan 13 kobe 9 yeezy shoes longchamp bags jordan 4 calvin klein outlet nike hyperdunk 2017 true religion yeezy boost 350 v2
ผู้แสดงความคิดเห็น  ccc  [ evolutionsubjq@gmail.com ]  วันที่ 21-03-2561 15:00:51
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com