หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 บางใหญ่ – แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าส่วนของสะพานกลางน้ำ)
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
โครงการก่อสร้างสะพาน/สะพานพระนั่งเกล้า
 
 

  ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงหมายเลข 302 บางใหญ่ – แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าใหม่ส่วนสะพานกลางน้ำ)

การก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้า

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 บางใหญ่ แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าใหม่ส่วนสะพานกลางน้ำ) มีความคืบหน้า 94.18% การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในทั้งหมดในส่วนของสะพานกลางน้ำในเดือนพฤษจิกายน 2551 และกรมทางหลวงจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2551

 
 

คุณธงชัย วีระสมัย

    
          เมื่อวันที่
2 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ทางทีมงานเว็บไซต์ Thaicontractor.com ได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้าใหม่ส่วนสะพานกลางน้ำ โดยมี นายธงไชย วีระสมัย นายช่างผู้ควบคุมโครงการ ได้ให้้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 บางใหญ่ แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าส่วนของสะพทนกลางน้ำ) กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการฯ ในภาพรวมว่า"โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 สายบางใหญ่ แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าใหม่ส่วนสะพานกลางน้ำ) เป็นส่วนหนึ่ง 1 ใน 7 โครงการของโครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามแนวถนนรัตนาธิเบศร์ งามวงศ์วาน เกษตรฯ - นวมินทร์ ซึ่งกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับความสะดวกไม่ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากสะพานพระนั่งเกล้าเดิมไม่สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน การก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าประมาณ 94.14% และขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อเชื่อมระหว่างกึ่งกลางสะพานให้เชื่อมต่อกัน การก่อสร้างทั้งโครงการฯ จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2551 และกรมทางหลวงจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมนี้ก่อนเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดในส่วนของสะพานกลางน้ำในเดือนพฤษจิกายน 2551 ทั้งนี้เพื่อเป็นการระบายรถที่อยู่ในส่วนถนนสัญจรด้านล่างอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้สัญจรได้รับความสะดวก แก้ไขปัญหาในจุดตัดของถนนสายต่างๆ ในบริเวณนี้ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีการสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ๆ ได้ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ เรือโดยสารสาธารณะ - ท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า

 
     
 

แผนการปรับปรุงถนนก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้า        
          โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลตามแนวถนนรัตนาธิเบศร์ – งามวงศ์วาน – เกษตรฯ-นวมินทร์

          นายธงไชย วีระสมัย หัวหน้าช่างโครงการ ได้เปิดเผยว่า "กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 สายบางใหญ่ แคราย ส่วนที่ 2 (สะพานพระนั่งเกล้าใหม่ส่วนของสะพานกลางน้ำ) นั้นมีขึ้นสืบเนื่องมาจากในปัจจุบันสะพานพระนั่งเกล้าเดิมที่เปิดการจราจรมาตั้งแต่วันที่ 
21
กรกฎาคม 2551 โดยความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ ในขณะนั้น ซึ่งสะพานมีความยาวรวม 545.10 ม. มีขนาด 4 ช่องจราจร ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่มีเพิ่มมากขึ้นในถนนรัตนาธิเบศร์ระหว่าง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ กรมทางหลวงจึงได้วางแผนปรับปรุงถนนรัตนธิเบศร์ตลอดเส้นทาง ให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวถนน East – West Corridor ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจุดตัดถนนวงแหวนตะวันตก ถนนวิภาวดีรังสิต จุดตัดถนนวงแหวนตะวันออก โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปในส่วนของสะพานกลับรถ 4 แห่ง และกำลังดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกไทรม้าและบางพลู รวมทั้งการขยายช่องจราจรเดิม 4 ช่องจราจร ให้เป็น 10 ช่องจราจร ตลอดระยะทางประมาณ 12
กม.

           ส่วนบริเวณสะพานกลางน้ำพระนั่งเกล้าใหม่นั้น ได้ออกแบบก่อสร้างใหม่ให้มีขนาด
6 ช่องจราจร คู่ขนานกับสะพานเดิมทางด้านเหนือน้ำ ต่อเนื่องข้ามทางแยกจุดตัดสนามบินน้ำกับถนนรัตนาธิเบศร์ และต่อเชื่อมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างฝั่งแครายและฝั่งบางใหญ่ ความยาวสะพานช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 489 ม. ความยาวช่วงกลางแม่น้ำ (Main Span) 229 ม. และมีความยาวช่วงด้านริมฝั่ง (Slide Span) ข้างละ 130 ม. นับเป็นสะพานแบบ Balanced Cantilever ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ระดับสะพานใหม่สูงกว่าสะพานเดิมประมาณ 9 ม. รวมระยะทางโครงการทั้งหมด 2.4 กม. ผิวจราจรคอนกรีตหนา 25 ซม. ขนาดสะพานทางรถกว้าง 21 ม. ขอบทางข้างละ 2 ม. ความยาว 1,442 ม. โครงสร้างเชิงลาดยาวข้างละ 70 ม. ผู้รับจ้างคือ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ออกแบบโดย บริษัท นอร์ คอนซัลต์ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 
   
 
 
 
วิธีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
วิธีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 
 
สะพานพระนั่งเกล้า
 
     
 

                   ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้าส่วนสะพานกลางน้ำ

1)  ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ปี 2549 ทำให้งานก่อสร้างตอม่อสะพานกลางน้ำล่าช้ากว่าแผนงานหลายเดือน แต่ได้รับการขยายอายุสัญญา และปรับแผนงานใหม่

2)  ปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนรัตนาธิเบศร์ทำให้จำเป็นต้องวางแผนงานก่อสร้างในช่วงกลางคืน หรือช่วงเวลาที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด

3)  ปัญหาอุปสรรคสาธารณูปโภคจำนวนมากตลอดสองข้างทาง และบริเวณทางแยกสะพานพระนั่งเกล้า แต่ได้รับความร่วมมือแก้ไขจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ด้วยดี    


                   ส่วนที่ว่าโครงการจะแล้วเสร็จเมื่อไรนั้น นายธงไชย วีระสมัย ได้ให้รายละเอียดของการดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือของตัวสะพานกลางน้ำว่า ปัจจุบันเหลือแค่ในส่วนของงานหล่อคอนกรีตพื้นสะพาน (Segment) จำนวน 1 ช่วง ยาว 5.00 เมตร งานหล่อคอนกรีตปิดพื้นสะพานช่วงริม (Side Closure Segment) จำนวน 2 ช่วง ยาวช่วงละ 2.25 เมตร และหล่อคอนกรีตปิดพื้นสะพานช่วงกลาง (Mid Closure Segment) จำนวน 1 ช่วง ยาว 4.00 เมตร โดยคาดว่า คาดว่างานก่อสร้างสะพานจะเชื่อมต่อได้แล้วเสร็จทั้งหมด ภายในเดือนพฤษจิกายน 2551 และโครงการฯ จะแล้วเสร็จได้ตามกำหนดในสัญญา

 
 
 
 
 

                     สรุปแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาในรูปแบบของตาราง

แผนงานและผลการดำเนินงาน

 

 

 

Bookmark and Share
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 62 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy viagra , generic viagra , cheap cialis , cheap viagra , viagra canada ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_viagra  [ smithd141@gmail.com ]  วันที่ 02-01-2562 08:53:27
 
ความคิดเห็นที่ 61 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! discount cialis , generic cialis , cheap viagra , viagra cheap , generic cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  cheap_viagra  [ smithc834@gmail.com ]  วันที่ 27-12-2561 15:59:26
 
ความคิดเห็นที่ 60 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! cilais price , cialis fast delivery , buy viagra , viagra , cialis online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_viagra  [ smithe566@gmail.com ]  วันที่ 24-12-2561 00:27:17
 
ความคิดเห็นที่ 59 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Thank you for sharing this exciting resource with me and the world. Wish you always luck. Fnaf Sister Location
ผู้แสดงความคิดเห็น  Na ta  [ tranthioanh94oanh@gmail.com ]  วันที่ 20-12-2561 13:29:45
 
ความคิดเห็นที่ 58 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Thank you for sharing this exciting resource with me and the world. Wish you always luck. run 3
ผู้แสดงความคิดเห็น  Na ta  [ tranthioanh94oanh@gmail.com ]  วันที่ 20-12-2561 13:27:04
 
ความคิดเห็นที่ 57 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
I personally like your post, you have shared good article. It will help me in great deal. hotmail entrar
ผู้แสดงความคิดเห็น  arianapham  [ mytrinh061995@gmail.com ]  วันที่ 19-12-2561 09:25:43
 
ความคิดเห็นที่ 56 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! cialis , cialis , viagra cheap , buy cialis , cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_cialis  [ smithe364@gmail.com ]  วันที่ 16-12-2561 22:58:01
 
ความคิดเห็นที่ 55 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy viagra online , buy viagra online , buy viagra online , cheap generic viagra , buy viagra online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra  [ smithk735@gmail.com ]  วันที่ 13-12-2561 11:37:37
 
ความคิดเห็นที่ 54 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy cheap cialis , buy cialis , buy cialis , viagra buy , cialis online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra_buy  [ smithb237@gmail.com ]  วันที่ 12-12-2561 21:58:43
 
ความคิดเห็นที่ 53 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra cheap , cialis cheap , viagra cheap , cialis online , cialis online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  cialis_online  [ smithe341@gmail.com ]  วันที่ 04-12-2561 07:24:16
 
ความคิดเห็นที่ 52 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra , cialis without prescription , buy viagra , buy viagra , buy viagra ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_viagra  [ smithe886@gmail.com ]  วันที่ 16-11-2561 11:03:00
 
ความคิดเห็นที่ 51 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra canada , cheap viagra , cheap viagra , cheap cialis , buy viagra ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_viagra  [ smithd73@gmail.com ]  วันที่ 16-11-2561 08:06:09
 
ความคิดเห็นที่ 50 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy cheap cialis , viagra cheap , cialis , viagra cheap , cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra_cheap  [ smithe971@gmail.com ]  วันที่ 16-11-2561 07:41:52
 
ความคิดเห็นที่ 49 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy viagra , cialis online , buy viagra , buy cialis , viagra cheap ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  buy_cialis  [ smithd433@gmail.com ]  วันที่ 22-10-2561 01:05:24
 
ความคิดเห็นที่ 48 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra cheap , viagra , cialis , viagra cheap , cialis online ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra_cheap  [ smithd451@gmail.com ]  วันที่ 07-10-2561 01:57:41
 
ความคิดเห็นที่ 47 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! cialis cheap , viagra , viagra , viagra , viagra ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra  [ smithg809@gmail.com ]  วันที่ 04-10-2561 23:09:25
 
ความคิดเห็นที่ 46 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
If there are many sad stories, share it with the people you trust. Sharing helps people get closer together and you also relieve some of that sadness. Best Instagram Posts User Online viewer
ผู้แสดงความคิดเห็น  Natahana  [ tranthioanh94oanh@gmail.com ]  วันที่ 06-09-2561 14:33:55
 
ความคิดเห็นที่ 45 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
If there are many sad stories, share it with the people you trust. Sharing helps people get closer together and you also relieve some of that sadness. Best Instagram Posts User Online viewer
ผู้แสดงความคิดเห็น  Natahana  [ tranthioanh94oanh@gmail.com ]  วันที่ 06-09-2561 14:33:50
 
ความคิดเห็นที่ 44 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

james harden jersey

alife clothing

louboutin pas cher

bally shoes

jordan 6

nike air max

puma shoes

hermes jewelry

coach outlet

pandora jewelry

nike air max

nike outlet

lebron 11

kate spade uk

ray ban sungl * es

cheap jerseys

goyard handbags

instyler

curry 4

salomon shoes

gentle monster sungl * es

burberry sungl * es

new balance soldes

huf clothing

lebron shoes

vans outlet

kevin durant shoes

asics trainers

jordan 9

ray ban

sac michael kors

jordan 4

michael kors handbags

salvatore ferragamo

karen millen

pandora bracciali

england world cup jersey

herve leger dresses

nike shoes

sac vanessa bruno

longchamp outlet

hermes bags

mac cosmetics

beats headphones

gucci shoes

oakley sungl * es

cheap wedding dresses

aaron rodgers jersey

adidas outlet store

ralph lauren outlet

nike roshe run

nike air max 2017

coach factory outlet

alexander mcqueen handbags

bathing ape

nike clothing

brazil world cup jersey

nike uk

oakley sungl * es

ferragamo belt

yeezy shoes

cheap oakley sungl * es

cartier bracelet

adidas crazy

ferragamo

adidas outlet store

jordans

mizuno

chrome hearts jewelry

nike air max 90

jordan 32

jordan

adidas running shoes

true religion jeans

dsquared2 jeans

nike roshe

softball bats

air max

chloe sungl * es

converse outlet store

tods shoes

kate spade

ralph lauren

michael kors

chanel outlet

furla handbags

reebok shoes

jordan

kobe 9 elite

dior bags

jordan

michael kors

air force one

ai max

nike outlet

lunette oakley

prada

nike air force 1

nike mercurial superfly

cheap jerseys

2018.8.9xukaimin
ผู้แสดงความคิดเห็น  2018.8.9xukaimin  [ xukaimin123@yahoo.com ]  วันที่ 09-08-2561 14:25:27
 
ความคิดเห็นที่ 43 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ralph lauren polo

michael kors outlet clearance

paul george shoes

mcm bagsk

basketball shoes

coach outlet

ray ban sungl * es

nike outlet store

hermes birkin bag

kyrie 2

prada bags

shoe carnival

soccer jersey

bvlgari jewelry

adidas wings

mishka clothing

adidas stan smith

persol sungl * es

christian louboutin outlet

prada sungl * es

belstaff jackets

hermes

adidas superstar

vans store

coach outlet online

supreme clothing

harden vol 1

soccer jerseys

nike air max 2018

superdry clothing

x-large clothing

ray ban sungl * es cheap

longchamp

true religion

ray ban sungl * es

fitflop sandals

birkenstock sale

coach outlet

coach factory outlet

nike tn

jordans

michael kors handbags

polo outlet

coach factory outlet

nike air max 2017

pandora charms

ralph lauren

air max 1

kate spade outlet

ferragamo

columbia sportswear

dolce and gabbana

timberland outlet

nike flight bonafide

nike tennis

air jordan 5

pandora charms

mulberry handbags

supreme pas cher

ray ban sungl * es

maglia calcio

prada outlet

mont blanc

monster headphones

miu miu shoes

oakley sungl * es cheap

celine handbags

coach factory outlet

nike air max

onitsuka tiger

ray ban sungl * es

nike epic react

nike air max

ray ban sungl * es for women

polo outlet

cheap nfl jerseys

north face outlet

trikots günstig

lebron 15

pasotti ombrelli

ray ban

hermes belt

police sungl * es

nike huarache

new balance

coach outlet online

camisetas de futbol

jordan shoes

supra shoes

nfl jerseys

marcelo burlon

jordan 14

nike dunks

coach outlet

nike blazer

ralph lauren polo

dansko shoes

nike basketball shoes

nike roshe

christian louboutin shoes

chenlina20180723
ผู้แสดงความคิดเห็น  chenlina  [ chenlina1231@outlook.com ]  วันที่ 23-07-2561 11:19:15
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com