หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
การวัดระยะและคำนวนปริมาตรไม้
การก่อสร้างบ้านทรงไทย/การวัดระยะและคำนวนปริมาตรไม้
 
สมัยก่อน ประเทศไทยของเรา นิยมใช้มาตราวัดระยะแบบไทยๆ เช่น กระเบียด นิ้ว คืบ ศอก วา เส้น ปัจจุบันมาตราชั่ง ตวง วัด ในทางราชาการและความนิยมของประชาชน ยังเป็นที่สับสนอยู่มาก หวังว่ารัฐบาล คงจะปรับปรุงให้มีมาตรฐานเดียวกัน หรือประกาศให้แน่ชัดว่า ให้ใช้ระบบใดกันแน่ มีการใช้แบบผสมปนเปกันอยู่ เช่น การวัดระยะแบบ Metric System ของ ฝรั่งเศส เช่น เป็น เซนติเมตร เป็นเมตร และระบบอังกฤษ มีการวัดระยะเป็น นิ้ว เป็นฟุต ของไทยมีการวัดระยะเป็น ศอก เป็นวาหรือเป็นเส้น

โดยเฉพาะงานไม้ เราจะเห็น การซื้อขายไม้ มีทั้ง เป็น นิ้ว เป็นเมตร เป็นฟุต เป็นศอก หรือเป็นวา สร้างความสับสนให้คนทั่วไปอยู่บ้าง มีแต่คนที่คุ้นเคย หรือซื้อขายกันเป็นประจำเท่านั้นที่รู้

เรามาดูว่ามาตราวัดระยะของไทยสมัยก่อนเป็นอย่างไรบ้าง

4 กระเบียด
=
1 นิ้ว
12 นิ้ว
=
1 คืบ
2 คืบ
=
1 ศอก(50 ซม.)
4 ศอก
=
1 วา
20 วา
=
1 เส้น
400 เส้น
=
1 โยชน์


มาตราวัดระยะในยุคแรกๆ จะคิดเทียบมาจากร่างกายของมนุษย์ คือใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการวัด ใช้ร่างกายเป็นตัวเทียบ เรียกว่าหน่วยร่างกาย คือจากนิ้ว ไปเป็นฝ่ามือ ฝ่ามือก็คือความกว้างของนิ้วทั้งสี่ที่เรียงชิดติดกัน จากฝ่ามือเมื่อกางนิ้วขยายออกเต็มที่ วัดจากปลายนิ้วหัวแม่มือ ไปยังปลายนิ้วก้อย ก็เรียกว่า คืบ ใช้คืบนี้วัดแขนจากปลายนิ้วกลางไปยังข้อศอก เรียกว่า ศอก และด้วยสัดส่วนของร่างกายมนุษย์พบว่า ความสูงของมนุษย์ จะเท่ากับสี่ศอก และยังเท่ากับความกว้างที่มนุษย์กางแขนออกทั้งสองข้าง นั่นคือ ความยาวที่ได้จากการวัดจากปลายนิ้วกลางซ้าย ผ่านไปยังปลายนิ้วกลางขวาจะมีค่าประมาณเท่ากับความสูงของคนคนนั้นนั่นเอง โดยเหตุนี้มนุษย์สามารถหาความสัมพันธ์ของระยะต่างๆ โดยเทียบจากตนเอง มีชื่อจากสรีระของตนเองเป็นหน่วย ทำให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นระยะต่างๆ

ระยะ 1 ศอก ถ้าวัดแขนจากปลายนิ้วกลางไปยังข้อศอกของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้ไม่มีมาตรฐานกำหนดแน่นอนตายตัวว่ายาวเท่าใด มาประมาณกันในระยะหลังให้เป็นตัวเลขทศนิยมลงตัวว่า เท่ากับ 50 ซม.

ถ้าอยากรู้การชั่ง ตวง วัด ให้ถึงแก่นแท้ว่าเป็นอย่างไร ลองเข้าไปอ่านที่ เรื่องของการชั่งตวงวัดในสังขยาปกาสกฎีกา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

เมื่ออิทธิพลของอังกฤษในประเทศไทย มีมากขึ้น จึงใช้มาตรชั่งตวงวัดเป็นแบบอังกฤษ และในปัจจุบันใช้แบบฝรั่งเศส คือระบบเมตริก ซึ่งมีจำนวนหลักสิบสะดวกมาก แต่ในความเคยชินปัจจุบันจึงยอมรับทั้งสองระบบใช้ร่วมกันทั้งสองแบบ เช่น

ไม้ 1 1/2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 3.00 เมตร และคิดปริมาตรเป็นลูกบาศก์ฟุต
หรือเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 10.00 เมตร มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นต้น

เรือนไทย สมัยโบราณ มีขนาดต่างๆ กันเพราะมาตรฐานในการวัดระยะไม่แน่นอน การก่อสร้างบ้านทรงไทย จึงมีการ "ลักส่วน" และมีอิทธิผลของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เป็นเหตุให้ขนาดของบ้านทรงไทย จะจัดให้ลงตัวตามมาตราเมตริก จึงทำได้ยาก เพื่อความสะดวกและเป็นมาตรฐานสากล จึงควรใช้มาตราเมตริกเป็นหลักและยอมปรับปรุงทรวดทรงความงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามสะดวก

มาตราวัดปริมาตรของไม้ของประเทศไทยเคยคิดปริมาณของไม้ บอกลักษณะนามของปริมาตรเป็น "ยก" มีขนาดดังนี้

ไม้ 1 ยก หมายถึง ไม้ที่ความหนา 1 นิ้ว กว้าง 24 นิ้ว ยาว 16 วา (ประมาณ 17.79 ลูกบาศก์ฟุต)

การซื้อขายไม้ในปัจจุบัน สำหรับไม้ทั่ว ๆ ไป เช่นไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้ตะเคียนแลอื่นๆ จะขายไม้หน้าตัดเป็นนิ้ว จะคิดความยาวเป็นเมตร แต่จะซื้อขายกันโดยคำนวณออกมาเป็น ลูกบาศก์ฟุต หรือคิวบิคฟุต เช่น

ตัวอย่างเช่น ไม้แดง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร จำนวน 16 แผ่น จะมีราคาเท่าไร?

สมมุติว่าราคาขายอยู่ที่ คิวบิกฟุต ละ 1200 บาท

ใช้สูตร

ปริมาตรไม้ (คิวบิคฟุต) = หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (เมตร) x จำนวน (แผ่น) x 0.0228 x ราคา (บาท)

ปริมาตรไม้ (คิวบิคฟุต) = 1 x 6 x 4 x 16 x 0.0228 = 8.7552 คิวบิกฟุต

ไม้แดง ชุดนี้มีราคาทั้งหมด = 8.7552 x 1200 บาท = 10,506.24 บาทสำหรับไม้สัก จะคิดความยาวเป็นฟุต และซื้อขายกันโดยคำนวณออกมาเป็น ลูกบาศก์ฟุต หรือคิวบิคฟุตเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ยาว 6 ฟุต จำนวน 15 แผ่น จะมีราคาเท่าไร?

สมมุติว่าราคาขายอยู่ที่ คิวบิกฟุต ละ 1460 บาท

ใช้สูตร

ปริมาตรไม้ (คิวบิคฟุต) = (หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (ฟุต) x จำนวน (แผ่น) x ราคา (บาท)) / 144

ปริมาตรไม้ (คิวบิคฟุต) = (1 x 8 x 6 x 15) / 144 = 5 คิวบิกฟุต

ไม้สัก ชุดนี้มีราคาทั้งหมด = 5 x 1460 บาท = 7,300 บาท

 

 

Bookmark and Share
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 17 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
When selecting a discount fashion mbt online shoes , evaluate as numerous choices as possible. You may then replace it and never having to go without having to use your pas cher replique montres chanel until a new band can be found. When you are purchasing fake swiss breitling watches you could get in a new type as soon as it will come out.By using these cheap chopard replica watches uk you will never be latter!
ผู้แสดงความคิดเห็น  Buy Replica Watches UK  [ about@ilenesindex.com ]  วันที่ 24-03-2558 18:10:52
 
ความคิดเห็นที่ 16 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
SHYEMAA شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة غسيل خزانات بالمدينة المنورة شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة شركة تنظيف شقق بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة غسيل خزانات بالمدينة المنورة شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تنظيف شقق بالمدينة المنورة شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة غسيل خزانات بالمدينة المنورة شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة شركة تنظيف شركة تخزين اثاث بالرياض شركة نقل اثاث بالرياض شركة رش مبيدات بالرياض شركة مكافحة حشرات بالرياض شركة تسليك مجارى بالرياض شركة تنظيف خزانات بالرياض شركة تنظيف موكيت بالرياض شركة تنظيف شقق بالرياض شركة تنظيف منازل بالرياض شركة تنظيف فلل بالرياض شركة كشف تسربات المياة بالرياض شركة تنظيف شقق بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة غسيل خزانات بالمدينة المنورة شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة نقل اثاث شركة تنظيف مجالس بالرياض شركة تنظيف موكيت بالرياض شركة تنظيف شقق بالرياض شركة تنظيف منازل بالرياض شركة تنظيف فلل بالرياض شركة تنظيف بالرياض شركة نقل اثاث بالرياض شركة رش مبيدات بالرياض شركة مكافحة حشرات بالرياض شركة تسليك مجارى بالرياض شركة كشف تسربات المياة بالرياض شركة تنظيف خزانات بالرياض مكافحة النمل الابيض بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة شركة تنظيف شقق بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياة بالمدينة المنورة شركة تنظيف شقق بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة غسيل خزانات بالمدينة المنورة شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة شركة لخدمات نقل الاثاث بجميع المحافظات شركة تخزين عفش افضل شركة لنقل العفش شركة تغليف ونقل اثاث شركات نقل العفش مصر شركات الشحن بالاسكندرية شركة نقل اثاث بالاسكندرية شركة نقل اثاث بالقاهرة شركات نقل الاثاث بالرحاب شركة نقل اثاث بالتجمع شركة نقل اثاث بمدينتى شركة نقل اثاث فى مدينة نصر شركة نقل اثاث بالمعادى شركة نقل اثاث بالمنصورة شركة عزل خزانات بجدة شركة رش مبيدات بجدة شركة مكافحة حشرات بجدة شركة تنظيف موكيت بجدة شركة تنظيف شقق بجدة شركة تنظيف فلل بجدة شركة تنظيف منازل بجدة شركة نقل اثاث بجدة شركة تنظيف خزانات بجدة شركة تسليك مجارى بجدة شركة كشف تسربات المياة بجدة شركة تخزين عفش بجدة شركة تنظيف بيارات بجدة السفر الى الصين للتجارة السفر الى الصين من مصر رحلات الصين من مصر تكلفة السفر الى الصين عروض السفر للصين السياحة فى الصين اجراءات السفر للصين من مصر عروض رحلات سياحية الى الصين ارخص رحلات الطيران الى الصين ارخص اسعار تذاكر الطيران الى الصين رحلات كلاسيكية حول الصين دليل المسافرين الى الصين فنادق الصين قطارت الصين السياحه فى شنغهاى السياحة فى خانجزو السياحة فى بكين السياحه فى التيبت رحلات سياحية حول طريق الحرير السياحة فى هونج كونج رحلات حول قويلين مناطق الجذب السياحى فى الصين اماكن التسوق فى بكين التسوق من الصين شركة شحن من مصر الى السعودية شركات الشحن فى مصر بين المحافظات سيارات نقل العفش فى مصر اسعار شركات نقل العفش فى مصر ارقام شركات نقل العفش فى مصر شركة نقل اثاث بجنوب القاهرة شركة نقل اثاث بوسط القاهرة شركة نقل اثاث شمال القاهرة شركة نقل اثاث بشرق القاهرة شركة نقل اثاث بغرب القاهرة
ผู้แสดงความคิดเห็น  shyemaa  [ tota.hussin12@gmail.com ]  วันที่ 14-02-2558 16:59:52
 
ความคิดเห็นที่ 15 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
After the introduction of mobile devices, automation has proven to be an important tool in the management of fire and safety inspections. Automation allows the effective monitoring equipment, planning, service management, and management of parts and inventory. Benefits of paperless inspection include improved productivity, reduced downtime, longer life expectancy of the equipment, regulatory compliance and reduce overall maintenance costs. In recent years, the role of mobile devices such as iPhone, iPad, Android smartphones and tablets has increased from toys used by early adopters and consumers' day-to-day tools deployed by service organizations such as inspectors

Louis Vuitton

of the fire protection. Perform safety checks for electrical equipment requires safety inspector to carry only intrinsically safe devices certified for hazardous area. To ensure security, mobile devices are placed in categories of level of protection based on the method of production and suitability for different hazardous areas. In the past, the primary mobile devices used in potentially explosive environments such as Zone 2 were expensive PDA, small screen display (up to 3.5 inches). The limitation of mobile devices is affected, as well as the bottom line, but also presented problems for the security check with their small screens, size and weight (up to 2 kg) and an earlier operating system These days we not only carry a cell phone in our pockets, but a mini laptop. We have many clients who come to us who are sick of using inspection reports in the paper industry; then bringing the paper back to the office and re enter all the details into a database inspection at their office; thus doubling the work to record the results and stretching the reporting and corrective action timeline. Smart mobile phones have the ability to replace this broad process of paper. Not just another inspection paperless 'app' that has beautiful screens and not many features, but they have the ability to have the software loaded on them in a position to guarantee the paperless inspection process is not stopped or made ??in any case if the operator loses a connection to the web. The control software Paperless has the ability to 'store and forward' inspection results. So if you're the technical inspector or field

Louis Vuitton Handbags

is in an area without coverage, internet as a cellar or blocks the rear can be confident that the collection and inspection data will not be compromised or disturbed. Once the re smart phone establishes a connection to the Internet via 3G, LTE, or Wi-Fi, data can be sent back immediately to the database in the office (or in the cloud). Once the results are returned may be available for review by all stakeholders, such as supervisors, representing the employees, customers and subcontractors in the course of a web portal; so no more mailings, e-mail or by calling required. Simply access the data through the web and look at the report or any other action required by the collection of data in real time The question of Job Safety Analysis (JSA) software running on mobile phones has increased due to the low cost and availability of mobile devices. Since most of the buildings and field workers already carry smart phones, using their phones to complete Job Safety Analysis (JSA) before starting the activity does not require additional hardware investment. The oil and gas industry has to deal with a number of problems of health and safety, not only with regard to employees, but also the environment. Legislatures around the world have created a wide legislation in the field of security for oil companies and gas and therefore no regular safety inspection regime these companies may find it difficult to ensure compliance The mines are notoriously dangerous and therefore a suite of software control of safety in mines successfully implemented is an essential tool in the prevention of accidents and,

Louis Vuitton Store

finally, to ensure a safe working environment for workers in mines. There are a number of security issues for those responsible for the safety of the mines to check out my site. A regular regimen of mine safety inspection is therefore essential to ensure these concerns are dealt with in an appropriate manner. Since its introduction in 2010, the iPad has become one of the most popular pieces of technology in the workplace. control software security iPad has been developed to allow users to carry out inspections in the field of iPad. Unlike other mobile devices such as PDAs, the iPad is extremely convenient and because of its mobility, it is no surprise that safety inspection iPad software suite have been developed around this platform Control Software Safety Pool was developed for use in the Australian state of Queensland following new legislation that requires all state pools to be inspected by a qualified inspector. The legislation was an effort by the government to reduce the number of child deaths due to drowning in swimming pools safe. PHPKB knowledge base software makes editing, sharing and collaboration on knowledge easier. We are sure you will find everything that you expect from this software knowledge management. Our software knowledge base includes all the features and tools you need to set up a knowledge base of intuitive and useful. PHPKB offers enterprise-cl *  features at a price that can fit a small business budget. Management of a global knowledge base has never been so easy. Using a wide range of features, some of which are highlighted below, to keep costs low while maintaining productivity

new balance outlet

up The mobile phone market is growing rapidly with touch-screen smartphone and tablet devices. Now is the time to unlock the growth potential of the mobile market. You can also join the mobile revolution and easily increase the level of customer service, providing users with a mobile-friendly version of your knowledge base. Software knowledge base PHPKB automatically detect whether your users are browsing the knowledge base from your iPhone, iPad or BlackBerry device and provide them with a mobile-optimized version of your knowledge base A knowledge base system based on the web is without doubt beneficial for your internal and external customers. With the use of categories of public and private knowledge base PHPKB software allows you to set a public (external) and an (internal) knowledge base and private that even with only one copy of the software. While the knowledge base serves external customers and public users, the internal knowledge base is a great tool for customer service technicians (internal staff) too! Maybe even more, since the customer service staff (special users) have access to not only the publicly visible problems, but private ones too. You never know if the internal knowledge base becomes much larger than your audience An expiry date can be set to knowledgebase articles to control their life cycle. This feature is particularly useful in situations where an article that contains the temporary life say 1 week or 1 months. The item will automatically stop appearing in the list of articles published when the expiry date is over. You can use this function to show the elements of the knowledge base time-sensitive. PHPKB offers

Michael Kors Purses

multilingual knowledge management, including translations and multi-lingual search. The Multi-Language Edition software knowledge base PHPKB allows you to set up your base of knowledge in multiple languages ??with the ability to create and manage files of language in admin area. PHPKB multilingual edition gives you the ability to create new language files, manage existing languages??, change the linguistic variables, save and create language translators, language translators  * ign (s) selected to manage accounts translator etc Multi-Language Edition has the support to automatically detect the language of the end user's system so that the content knowledge base can be displayed in the language detected automatically. The edition comes with multilingual File English by default, but you have the ability to create other language file of your choice and translate the contents of the language files from the admin panel of our software knowledge base. Users can select a knowledge base language of their choice from the drop down menu the language. Not only is the Multilingual User Interface, but the data base of knowledge You should not have to answer the same thing over and over again. The technology 'Article instant suggestions "helps customers before they shoot us an e-mail to you. One of the biggest expenses of any customer support help desk is repeated issue reports. PHPKB Software Knowledge Base is designed to encourage users to seek knowledge basis (self-service) carefully before reporting any problems. usually, customers skip the research knowledge before raising a support queries. technology 'immediate Question suggestions' software PHPKB knowledge base provides instant suggestions as the knowledgebase customer draw up their investigation. tickets are added via an

prada outlet online

intuitive front-end module while customers are invited to browse all together at the bottom of the knowledge base in order to avoid issuing duplicate reports. Sometimes, customers do not find their answer in the knowledge base. Perhaps the need is too unique or the answer just is not there yet. In some cases, customers will not be able to read your articles self-help, and you will simply e-mail with their application. In any case, customers can also submit their questions via the form 'Ask a question' of this software. If you go through the online form, you will be presented with a list of items that may be of help. Client query are presented to both e-mail and as an automatic ticket. With so many options available contact, the call volume is expected to decrease drastically. Software knowledge base PHPKB allows customers to easily send support tickets. Your staff (admin users) are able to effectively manage customer tickets through the Admin Control Panel. Once a resolution is found to support interventions, staff members (publishers and superuser) can optionally publish your ticket for the knowledge as an article to help others in the future. The 'Instant Application Tips' try your knowledge base articles for suggested solutions as your customers are composing new support tickets. This helps the customer to find a solution, if one exists in your knowledge base without having to contact support. This prevents duplicate questions and helps reduce your support incoming. Customers can contribute content knowledgebase articles by adding your comments and vote for items that have found useful and which ones did not. In this way,

Louis Vuitton Sale

users can help other users in the Microsoft Knowledge Base / customers with the construction of a community. Knowledge Base articles can be rated according to their usefulness to the user. Create a category and sub-categories to fix a higher category. You can create an unlimited number of categories and sub-categories. There are options to edit / delete / hide / show the categories of your choice. Our software knowledge base allows the ordering of the created categories and subcategories is based on the priority field or in alphabetical order. PHPKB 6.0 allows you to collaborate with your team members to share opinions, ideas for imporvement, general or other important details about the items. You can communicate with admin users (writers, editors, and super-users) and managing private information about an article with notes. Think of notes as a messaging system, but that is only accessible by their team. Your end users may submit their applications in the form of a note from the page 'Ask a Question' software knowledge base PHPKB. Admin users (publishers and superuser) have the ability to view applications (open tickets), respond back with an answer for the end user and publish the question and answer as a new knowledge base article so that future users need not to submit again the same question. In this way, admin users have the ability to approve the issues raised by the visitor knowledge base. Wind energy offers a real opportunity for home users and small commercial to save money on electricity bills and become less dependent on the national grid - all the while also doing their part

michael kors bags

to reduce carbon emmissions and go green. Sure, there's obviously an initial investment in equipment (which may in part be offset by VAT) and you must make the right choice in your turbine (not all products are what they claim to be). Electricity bills based on fossil energy are high and you are completely at the mercy of the power generator. The cost of wind turbine energy as a power-source is nothing - and the cost of installing and connecting a turbine is steadily coming down as demand rises and more commercial success is realized by stable wind turbine manufacturers and research technologies to make them more efficient. More and more people are beginning to move away from exclusive reliance on the national grid. As the article "energy for home Alternative" identified, there is a mixture of factors. And 'stick and carrot. Part of the "stick" is the pressure on costs and the high price of fossil fuels and partly politically motivated as the events of the last ten years have shown a change in the dependence on fossil fuels away from the coasts of the house (eg, North Sea Oil) sources for less responsible and reliable (Eastern Europe and the Middle East). The "carrot" offered in part, is the conscience-driven (environmental management), but the real charm is cheaper bills and tax incentives for domestic and commercial users to adopt green energy sources and energy saving appliances and get further cost reductions. I think people also like the retro tones of this "throw-back" pre-industrial use of windmills as energy sources - and the paradox we now call fossil fuels

Kate Spade Handbags

energy "traditional." Windmills in the form of modern turbines are the "new" alternative energy and I think people rather than as a paradox! In the United States, at least thirty states now, homeowners who remain on the grid but who still choose to use wind energy (or other green energy sources) are eligible for rebates or tax breaks from governments state which reimburse up to a maximum of 50% of their total outlay "green" energy systems. "in addition, there are at least 35 states where owners are allowed to sell their excess energy back to the power company under what are called "net metering laws". rates paid by local utility companies for energy are the rates in retail energy standard other words, the homeowners are actually profiting from their own energy production and power companies are ethical about the selling prices-back. the UK still lags behind the United States and Europe in this sense both in terms of tax legislation, as well as the attitudes of power companies who do not want to give up short-term profits for restructuring long-term and the adoption of the energy pattern of tomorrow. But this is changing rapidly, and indeed according to the Carbon Trust, the image begins to be forced upon them by circumstances. Wind energy has been an obvious choice for the adoption by the home and small commercial market due to its ease of installation; its discretion turbines over solar panels, for example, and the price always reducing equipment and wind-turbine installation. But wind power is a natural choice in the UK and provides a quality and reliable source of

gucci outlet

energy. The only caveat that we inject into this euphoria is be careful what you buy. There are excellent turbines on the market and even those very poor people. Green Energy (Eu) Ltd can advise and suggest the choice of wind turbines to avoid wasting your money and lose faith in renewalbles due to false starts. About the Author: Richard Martin, Head of Marketing, Green Energy (Eu). Green Energy (eu) is an expert in the rapidly emerging field of Green Energy and energy-saving electrical products for the home and office. With extensive experience in the construction work top-end, huge programs of Information Technology and Property Survey, the Executive Green Energy (eu) is ideally placed to reinvent the energy industry, domestic and commercial. The Department of Labor has pulled back - at least temporarily - from new rules that minimum wage had led several fast-food restaurants to end their contracts in military installations and urged others to follow, possibly the dress. Labor officials are "re-evaluating" wage determinations for employees of fast food and expect to "reprint wage determinations specific to the fast food industry in the near future," according to a statement sent to stakeholders and departmental offices contractors. In question were newly implemented rules

Authentic Louis Vuitton Bags

Department of Labor for workers of fast food with federal contracts under the law of contract services that require an increase in their minimum wage, which varies from region to region. Last year, DoL has decided that employees of fast food on the basis of federal contracts would be subject to these requirements, and included the codes in their wage determinations, even if they had not been in the past. DoL has now removed the codes for fast food workers of these wage determinations. With these rules now removed, contracting agencies must submit an application form to E98 officials work to set wage and benefit rates for workers in the fast food federal contracts. Meanwhile, labor officials expect to finish their appreciation soon. In March, McDonald's restaurants closed on three bases of the Navy and Marine Corps officials have said that one will close on a Marine base. Another restaurant, "I Love Country", closed to Naval Station Pearl Harbor, Hawaii. Most fast food concessions on Army and Air Force bases are affected because they are directly managed by the Army and Air Force Exchange Service, not by contract. Russell Beland, deputy secretary of the Navy for military personnel and staff, had sent a letter to DoL April 8 to apply for exemption from wage standards. In this letter, Beland said Navy and Marine Corps exchanges of officials estimate that unless relief is granted, the concession operations up to 390 fast food would close plants in the United States and its territories, with a loss of about 5,750 jobs work, many held by military family members and veterans. These contracts are negotiated to different bases at different times, so the effects would be seen incrementally. Exchange systems Navy and Marine Corps have already suspended 74 contracts for "new concepts," according to the letter of Beland. The dealers can not raise their prices on basics to offset the rising cost of labor, because in most of the contracts can not be loaded more that is loaded with similar services within a military installation specified on the basis of a April 10 letter to

chanel outlet

DOL signed by Rep. Joe Wilson, RS.C., chairman of the panel committee staff for the Armed Forces of the House, John Kline, R-Minn., chairman of the House education and the Committee of the workforce, and 38 other lawmakers. The lawmakers asked DoL exempt certain military morale, welfare and recreation and exchange operations, such as fast food franchises, regulations that affect wage federal contractors on military bases. "If these policy changes are fully implemented, we are concerned that will eliminate jobs, recreational services have a negative impact on military bases, and limit the refreshment for the service men and women on military installations," the lawmakers wrote. Navy and Marine Corps exchanges of officials estimate a total loss of about $ 27 million a year in profits  * ociated only sales of food service. Companies are not paid by the federal government; are based on the revenue they receive from their customers, and provide payments of revenue in exchange systems that help to support MWR programs. You do not need to go that far, although it is worth noting that the base Jack Corbett was the inclusion in the diamond than 70 years ago was much more flexible. So was the basis Pete Rose was reaching out for when he popularized the slide headfirst. Over the years, as the convenience of rubber takes precedence over the safety of canvas and plastic, the foundations have become more difficult, while diving players and run them have become bigger and faster. And, thanks to Jack Corbett, the basics have not yet moved. 'm all for a new base, "says Rollins." Just like the basketball hoop

louis vuitton bags

escape made ??safer, a base that gives would make our game safer. And we can certainly do something about the surface of the base - you can not wear plastic studs or another you'll slip. Hey, maybe we should go back to the canvas. Everything old is new again. " And what about the men and women whose job it is to take care of the basics? White Sox head groundskeeper Roger Bossard has worked for the club since 1967 when his father, Gene, brought him into the family business, and has seen firsthand the evolution of the bases. "They were definitely softer when I started," says the so-called 'Sodfather'. "But my father always complained that they do not hold up well, and it is for this that have been modified for the harder tire. I'm not sure that I would be in favor of a new base, especially if it means I would have to go out there every few innings to reset them. "But I get what you're saying on a more secure because I had this same discussion with Roland Hemond Champion when he was our general manager in the 70s. Thought the bases were a danger, too, and we talked about change. Understand also the concern for their being so slippery - i paint every day Here is a solution for manufacturers by an old gardener. put a sticker on top and sprinkle with white sand, the way in which painters sometimes make With regard to the concerns of the referees who detachable bases could make their work more difficult, well, we have this new

kate spade outlet

thing called instant replay. In reality, the baseball has changed its bases for safety reasons before. According to "a game of inches," a seminal history of the innovations of the game by Peter Morris, two injured in a 1858 game between the Buffalo Niagaras and villages flour Rochester has led to the replacement of the sand bags with bags of hair. But that was then. And this is now. The Joint Commission safety by MLB and the MLB Players Association should take a hard look at the hard base. The new versions may be judged in the minor leagues, or, as suggested by Green MLB Medical Director, Arizona Fall League. Article syndication site ArticleBase announced today that it has begun to provide analysis for its authors. The tool allows authors to submit articles and monitor visitor traffic that results, thus providing them a true indication for the effectiveness of their article in relation to a number of possible targets. The analysis function includes a graph showing the number of visits over different time periods, the keywords that visitors searched (by number and percentage of the total), and the referrer through which visitors arrived at ArticlesBase. The BRICS now account for about 20% of world gross domestic product, Putin said. As their economies have grown, and grown in importance in world trade, the BRICS and other emerging countries have been clamoring for more say in global economic decisions. The BRICS and other emerging countries have large financing needs of infrastructure projects, according to the CEO of the Brazilian development bank BNDES, which has estimated the need for a long-term project

Louis Vuitton Outlet

financing to approximately $ 800 billion dollars. The new institution, which will be the first chief executive from India, will start with a capital of $ 50 billion, to be paid equally by all five BRICS countries. Capital is expected to grow to close at $ 100 billion, according to the memorandum issued after the meeting of heads of government in Brazil, the five countries. The BRICS have tried for years to reform the International Monetary Fund and the World Bank, the backbone of the global financial structure of the world, to give emerging markets more influence over such entities, but with little success. The BRICS have decided to create a so-called contingent Reserve Accommodation, in which the central bank in each country would set aside a designated amount to be used in the event of a currency crisis. China will contribute $ 41 billion, $ 5 billion South Africa and other BRICS $ 18 billion each, for a total of $ 100 billion. The contingency fund also needs approval from regulators and it is unclear when it will be ready, said Brazilian Finance Minister Guido Mantega. Brazilian President Dilma Rousseff said that the fund will help to reduce the volatility as the U.S. winds its monetary-expansion. "We want to contribute to stability," he told reporters late Tuesday. The establishment of the bank was subject to the usual horse-trading among the world leaders. New Delhi is also in the running to host the bank, but in the end had to settle for the Indians to appoint the first chairman of the lender. The first chairman of the board of

Michael Kors Outlet

governors Russian, and the first president of the board of directors will be Brazilian. The first regional center of the bank will be set up in South Africa, while the headquarters are established in China. President Barack Obama earlier this year issued an executive order aimed at guarding critical infrastructure in private hands from cyber espionage and attacks. E 'followed by the inaction on the part of the 112th Congress, which has tried, but failed, to move any legislation that could help companies who are trying to fend off the sophisticated opponents who are determined to infiltrate their networks. The executive order was "really only half a loaf," said Paul Martin, a lawyer who co-leads the privacy and security practice at Alston & Bird law firm in Washington, DC, and a former adviser to computer security to Sen. John McCain, R-Ariz. It will still be necessary legislation to allow the private sector to freely share information about threats, he added. The key component of the Cyber ??Intelligence Sharing and Protection Act, which failed in the 112th Congress, and the version is reintroduced in the current session, as the title suggests, the sharing of information, said Martin and other experts interviewed. The most important part of the bill is that you're trying to get the right information-sharing arrangements, and trying to do it in a way that is going to be helpful, [and] going to help identify threats and prevent attacks , "said Martin. Much of the bill seems to be aimed at institutions such as the energy companies that control power grids, but the defense industrial base is a

Louis Vuitton Outlet

part of the Department of Homeland Security list of 18 critical infrastructure sectors. The responsibility to protect the entities in the list of 18 extends between the various departments and federal agencies. Of course, the Department of Defense is responsible for overseeing the defense industrial base. Con la possibile eccezione della rete elettrica, non ci sono obiettivi pi¨´ grandi rispetto alla base industriale della difesa ", ha detto l'ex ambasciatore David J. Smith, che ora serve come il direttore del Cyber ??Center di Potomac Institute. L'istituto ¨¨ un think tank con sede a Arlington in Virginia,. Il Dipartimento della Difesa era avanti di altre agenzie quando ha lanciato un programma di condivisione delle informazioni volontaria nel 2011, il semplice programma di sicurezza informatica Servizi Base Defense Industrial. Partecipanti aziende della difesa nel programma inviano segnalazioni di intrusioni di rete riuscite o non riuscite al Dipartimento della Difesa, che si strofina dei dati personali e sensibili,  * icura l'identit¨¤ della societ¨¤ vittima rimane anonimo, quindi spinge le informazioni sulle firme di attacco agli altri partecipanti. Tuttavia, le aziende che hanno preso parte inizialmente numerato nelle decine, mentre ci sono migliaia di aziende che fanno affari con il Pentagono. Dopo un anno, il Dipartimento della Difesa ha annunciato che si stava espandendo il programma. Clark DeHaven, direttore senior di strategia aziendale presso l'azienda di sicurezza informatica, Innovazioni LGS, ha detto che ci sono ancora un sacco di preoccupazioni tra le aziende circa la condivisione delle informazioni, in particolare quando si tratta di consegnare e-mail e comunicazioni personali a terzi. Se lasciamo alcune delle aziende per conto proprio per respingere il lupo, se

michael kors outlet online

non otteniamo questa capacit¨¤ di condivisione, credo che stiamo andando a perdere l'occasione di contrastare quello che ¨¨ un problema molto critico, "ha detto. Indic¨° i commenti di un dirigente QinetiQ Nord America, che, dopo un rapporto di Bloomberg su come la societ¨¤ era stata infiltrata dagli hacker per un certo numero di anni, senza saperlo, ¨¨ diventato un manifesto di pratiche di sicurezza informatica inefficaci nel settore. Il dirigente ha detto che potrebbe utilizzare tutte le risorse della societ¨¤ cercando di respingere l' * alto di hacking. Non c'¨¨ fine alla quantit¨¤ di denaro che potrebbe spendere per consulenti e tecnologia. Mentre QinetiQ ha ricevuto tutta la cattiva pubblicit¨¤, ma non ¨¨ affatto i soli ad essere penetrato da parte di hacker, ha detto DeHaven. C'¨¨ la forza dei numeri, ha aggiunto. Le piccole e medie imprese possono unirsi in  * ociazioni per condividere le migliori pr * i e informazioni sulle minacce. Come ex membro dello staff Hill Senatore Jon Kyl, R-Ariz., E un direttore a destra-pendente Potomac Institute, Smith ha detto che il suo piccolo governo, bona fides conservatori sono solidi. Ma questo ¨¨ un problema che ha bisogno di azione. Questo non ¨¨ un repubblicano contro democratici, liberali contro conservatori, o pro-business versi questione di interesse pubblico ", ha detto. Ma si trasform¨° in quella frazione di familiarit¨¤ durante il 112 ¡ã Congresso, ha aggiunto. Il problema pu¨° essere affrontato senza leggi severe, ha detto Smith. Industria sta dicendo, "Per favore non ci danno un sacco di norme e regolamenti che stanno per essere superata letteralmente prima l'inchiostro si asciughi," ha detto. La tecnologia si muove velocemente. Congresso si muove

Michael Kors Outlet Store

lentamente. E 'meglio avere ampi mandati, ha detto. La normativa dovrebbe impostare obiettivi basati sulle prestazioni aziende dovrebbero incontrarsi, e renderli strutturare le loro soluzioni cos¨¬ le loro difese contro le intrusioni di rete possono essere testati. Ma dovrebbero essere liberi di venire con le proprie idee, ha detto Smith. Ci sono alcuni segnali positivi di quest'anno come legislatori ancora cercano di p * are la legislazione sicurezza informatica, ha detto. Un'altra versione di CISPA (HR 624) approvata dalla Camera nel mese di aprile con un margine di 288-177. L'amministrazione Obama non era felice con le disposizioni sulla privacy e minacciato di porre il veto. Alcuni esperti hanno dichiarato i morti fattura. Altri credono che abbia ancora una possibilit¨¤. Martino ha detto che il veto minaccia Casa Bianca "non ¨¨ stato cos¨¬ reattivo." C'¨¨ voluto un po 'prima che il presidente Obama ha rilasciato. L'esitazione ¨¨ stato un segnale positivo, cos¨¬ come il margine di approvazione ampio che comprendeva utili da entrambe le parti. Bill di quest'anno ¨¨ diverso in quanto ha una serie di emendamenti per affrontare privacy e delle libert¨¤ civili preoccupazioni, ha detto. Smith saw a second bill introduced in the Senate, the Deter Cyber Theft Act (S.884), as another positive sign. This measure takes a different approach. It calls for the director of national intelligence to produce reports on who exactly is carrying out the hacking, and provides for sanctions against companies and individuals that are responsible. Anyone attempting to export technology into the United States that used stolen data would be thwarted from doing so. Smith said most of the bill probably could be done by

gucci outlet online

the Executive Branch without the need for legislation. Nevertheless, the fact that it is co-sponsored by Sens. McCain, Carl Levin, D-Mich., Jay Rockefeller, D-W.Va., and Tom Coburn, R-Okla., is a sign that a spirit of bipartisanship for cybersecurity legislation is possible this year. Martino said: ¡°I think there is a little bit of hardball being played, especially with the veto threat, but I am hopeful there is a better landscape in this Congress and a better opportunity to actually move something on a bipartisan basis.¡± Companies have to realize that they are private property, but they are also part of a national  * et. If they don¡¯t get a handle on the intellectual property theft problem, more restrictive rules could be on the way, Smith said. ¡°The very thing the companies are afraid of is what they are going to precipitate upon themselves if they don¡¯t take it upon themselves to do something.¡± DeHaven said: ¡°We hope we can come together and find solutions to the proprietary and privacy issues, and it won¡¯t take some sort of cyberdisaster to suddenly wake us up. ¡­ The threat is only growing more sophisticated.¡±
ผู้แสดงความคิดเห็น  michael kors bags  [ 2185435@qq.om ]  วันที่ 23-07-2557 14:34:51
 
ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
can not we use it in Xunyiwenyao, looking for a nanny, etc. In other words, ask want to do is cover / Louis Vuitton Outlet Handbags connect our lives, similar to the all-powerful life  * istant."To the rich, often kate spade handbags easy to believe a variety of trees." Pushing free international roaming calls.Easy Louis Vuitton Handbags letter has been trying to micro-channel differentiation. For example, its main customer Coach Outlet Store base in Guangzhou, Beijing and Shanghai, but decided to go to the LV handbags rural house painter. When im moving grad
government awards $ 10,000 reward in louis vuitton store the area this is the first introduction of real-name report violent crimes Louis Vuitton Sungl * es involving terrorism-related incentives for clues after.At 2:00 on July 15, Urumqi Development Louis Vuitton Outlet (Toutunhe) A traffic police brigade police officers and colleagues kate spade bags are Suzhou Road official ray ban West Extension WEITAI intersection on duty, a three-wheeled motorcycle caught his attention. A police officer introduction: "This is a three-wheeled motorcycle up the goods, according to
mechanism, Louis Vuitton strictly according to the system, rules and procedures work and work hard.To gucci handbags a more strict style, to further enhance the heavy discipline, the rules Michael Kors Outlet Online say, keep conscious discipline. Now the various interests of society temptation of barbour outlet store power challenges many temptations and tests, leading cadres adhere to prudent rights Kate Spade Outlet Shenwei, Shendu is the basic test. Shanghai numerous colorful, colorful, leading cadres kate spade outlet online should "Shoushenruyu" face very real challenges. Some cadres is because self-strict requirements, New Balance Men's from a small section inadvertently started, breaking the rules, guilty of discipline, Coach Outlet without fire. Strict style of cadres to resist the temptation to overcome Kate Spade Outlet the test of basic skills, this effort did not, it is impossible kate spade outlet to be a good officer, a good person. Some organizations and leading Chanel Outlet Online cadres of polit
ผู้แสดงความคิดเห็น  louis vuitton purses  [ fgddf@qq.com ]  วันที่ 18-07-2557 15:19:03
 
ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hut VIELE Artikel ¨¹ber harbortouch pos und kostenlos K * ensystem in der vergangenheit . Es Dauert Eine Million Taten Eine Modus - Ikone f¨¹r Millionen seins . Wir in

barbour jackets

der regel von H?hle TV
als Einer gebrandmarkt Werden . Auch Immer gut mit

Kate Spade Outlet

Anderen verbessert available your Chancen , wahrgenommen und f¨¹r your trendigen Outfits gesch ?

Louis Vuitton

Tzt . Eine Modus - Ikone IST eigentlich Ein
Millionen . Allerdings Wann &

barbour outlet

alle Trendsetter Eine gro ? E Last von Ihr Geld in Machen Gesetz ¨¹ber

Louis Vuitton

die Transformationen und mit Kost¨¹men und Zubeh? R zu invest . Um bei IHNEN

coach outlet

of this Geste
Begreifen , Findet bereitzustellen . Die meisten der Websites Entwerfen Eine

Kate Spade

sch ? Ne und? Sthetisch Ansprechende Webseite und filling SIE sterben erforderlichen Informationen in

coach factory outlet

es . Aber
(sind), er sieht immer zu Tode erschrocken . Sie erinnert mich

chanel outlet

an einem mageren Henne perchedon

kate spade outlet

einem Stuhl , die Augen Art von hell und leer, und Angst , alle bereit, bei jeder Bewegung
ผู้แสดงความคิดเห็น  coach outlet  [ 2185435@qq.om ]  วันที่ 10-07-2557 10:27:49
 
ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
, who daily Chancheng district personnel after entering zero foot m * age, spas and hotel apartments consumption, LV handbags identity must be registered. Subsequently, the media correspondent division multiple visits Chancheng 10 Foot, bathing places found Louis Vuitton that foot shop does not know the identity information entry requirements, but a number of foot shop Louis Vuitton Outlet will stop the service ahead of time two to three hours, part of the Foot and leisure http://www.shopkatespadebags.com venues recently closed directly or rectification. There Foot technician privately to provide "sensitive areas" m * age Showmanship.Malta in Louis vuitton Sale the end can not be played This has become the world's biggest Brazilian fans questions. Neymar Authentic Louis Vuitton Bags against Colombia injuries to bid farewell to the World Cup, but then came news that Neymar wants chanel bags to accelerate the process of recovery, the best situation is to be
l out, to make big money katespade.com still have great talent for the job.Real estate insiders have said that from the publicity Vanke Golden Louis Vuitton Handbags outlet Mile Island to see the event, is still a marketing Kate Spade New York campaign, this estate has been developed from the first five years, and is currently coming to the end, and therefore invites the public to experience the real estate living atmosphere has been formed, the developer may coach outlet be planning in mind. However, such marketing is still commendable."The best job in the world" sea election coach.com was a successful event marketingIn 2009, Queensland, Australia travel situation to the global recruitment Hamilton Island Great michael kors Barrier Reef, "guard Island workers", this is called "the best job in the world" attracted nearly 35,000 Louis Vuitton Bags applicants in more than 200 countries and territories. After selecting a few months, a British m
District michaelkor2014-outlet.com Prosecutor's Office said: Defendant in German water purpose of illegal possession of a huge amount of property Coach outlet online fraud, their behavior has violated the "Criminal Law" stipulates that criminal facts are clear, the evidence is kate spade outlet reliable and sufficient, should be held criminally responsible for fraud to Huiyang District People's Court for prosecution.Why louissvuittonoutlet-bags.com in the investigation using the word "theft" to the arrest and prosecution of the last time, has Kate Spade Bags become a "fraud" Huang Xuhui think the prosecution lawyer Xu Ting's learned "lessons", "the same amount of louis vuitton theft sentenced to more weight than some of fraud." Huang Xuhui surging told the news, "li
ผู้แสดงความคิดเห็น  louis vuitton purses  [ fgddf@qq.com ]  วันที่ 09-07-2557 09:59:52
 
ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
"bill" in the words, in the first round this year, the central inspection "bill" appeared again.According to the central inspection team informed, Gansu, Liaoning, Henan, three were identified corruption: Gansu, "provincial state-owned enterprises, mineral resources, transportation, Kate Spade New York and some regional issues of corruption reflects the outstanding"; Henan, "Some leading cadres collusion cheaplvbags-top.net bartering; Some leading cadres life style corrupt, illegitimate benefits for certain related party; organization Louis Vuitton Bag and personnel, the court system and other areas of increased cases of corruption. "Reflect kate spade store online Liaoning, "leading cadres to intervene in pro
njury Neymar." Such a statement also allow people coachoutletstoreonlinest to look in appearance really turned Neymar impossible.(Giovanni)Di Fanuo changed the history of Real Michael Kors Madrid's history, La Liga, Champions League history, he also changed the history of Barcelona. Louis Vuitton Bags The Argentine players at Real Madrid has created a brilliant, many people are wondering Louis Vuitton Handbags if he had to stay in Barcelona, ??then red and blue army history would Coach Outlet be like In 1952, Di Stefano with Colombia Millionaire Real Madrid team participated the Cheap Louis Vuitton Bags 50th anniversary of the construction team friendlies. Di Stefano in this game to let official coach outlet store the Spaniard stunned superb skills, so his transfer has become a war. Di Stefano, louis vuitton Real Madrid
rt for probation.After Guilin Qixing District People's Court review believes Shibao Chun suffering Louis Vuitton Bags from rheumatic heart disease, mitral valve replacement surgery, postoperative cardiac function leading to Cl *  Kate Spade IV, coronary heart disease and bladder cancer after chemotherapy in a regular and continuing kate spade outlet with the trial through cross-examination, certification Evidence of the provincial people's government of Guangxi http://www.shopkatespadebags.com Zhuang Autonomous Region South Stream Hill Hospital, hospital records, First Affiliated Hospital of Guangxi louisvuittonshop-2013.com Medical University issued, a certificate of illness, outpatient medical records confirmedSee the real thing http://www.2013-louisvuittonhandbags.com spicy bones"Standing bodies are not well co-ordinate and direct coordination and bold border armed michaelkorsoutletonlinerst police and other chanel bags departments to make anti-smuggling work Dongxing conflicts exist, the l
ผู้แสดงความคิดเห็น  louis vuitton purses  [ fgddf@qq.com ]  วันที่ 09-07-2557 09:59:10
 
ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Walking on the way home, Nike Air Jordan, suddenly a scenery touched, Ralph Outlet, stopped to savor, MCM Outlet Online, to put a camera gesture, Polo Outlet Online, to leave a shallow spring, Gucci Shoes UK, of negatives here, Michael Kors Outlet, deep in her heart extended spring scenery, Marc Jacobs Bags Outlet, etc, returned home, Canada Goose Jackets, using bamboo memo box, Ralph Lauren Outlet, to do with pen, Michael Kors USA, and ink painting, North Jackets Outlet Online, the intention to write, a sweet words, Beats By Dre, do a recall album, wait until old age, Hermes Bags Outlet, come to appreciate slowly, North Clearace Outlet Online, walked with light, Burberry Bags Outlet, footsteps walked on, the King, Monster Headphones Outlet, or the original scene, Longchamp Pairs, people are still the original person, Prada Outlet Online, just change a mood, Michael Kors Outlet Online, all plain people, Cheap Oakley Sunglaases, things, Coach Factory Shop, and it was better together. Handbags Outlet, http://www.superbagsmarket.com/ Louis Vuitton Outlet Hermes Bags Outlet Prada Outlet Online Chanel Outlet Gucci Outlet Burberry Outlet Online Celine Outlet Online Balenciaga Outlet Online Christian Bior Outlet Chloe Outlet Bvlgari Outlet Bally Outlet Online coach Outlet Online Michael Kors Outlet MCM Backpack Outlet Fendi Outlet mulberry Outlet Online Marc Jacobs Outlet Online Miu Miu Outlet Ysl Outlet Tory Burch Outlet Givenchy Outlet Ferragamo Outlet Lancel Outlet Loewe Bags Outlet Tods Outlet Paul Smith Outlet D&G Bags Outlet Alexander Wang Outlet Bottega Veneta Outlet
ผู้แสดงความคิดเห็น  Ralph Lauren Outlet  [ dsfsd@aol.com ]  วันที่ 04-07-2557 09:17:13
 
ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
h reserves accumulated technology and many years of time, that is the core of competitiveness. In essence, most of the actual http://www.2013-louisvuittonhandbags.com Internet revenue model is very fragile, will be vulnerable when www.katespadehandbags.net the crisis hit, anti may not much risk.A few days www.louissvuittonoutlet-bags.com ago when hundreds of scientists visited Baidu Negroponte future, an Cheap Coach outlet online important point is made, the next 20 years will be Kate Spade Outlet a combination of bio-technology and Internet technology. If this prediction Louis Vuitton Outlet comes tr
amount of money involved, it is listed as the Michael Kors Outlet Internet fugitives, and import and export company in Zhejiang Bai kate spade Ge suspected accounts, property and related  * ets frozen and seized.June louisvuittonshop-2013.com 4, the Ministry released its Interpol red bulletin.June 30, police Kate Spade Bags found Yu Jing excellent clues Uganda after the event, immediately louis vuitton formed outside the emergency Zhuabu Zu, rushed to Entebbe, Uganda mylouisvuittonfashion.com region, execute arrest tasks. Beijing time on July 2 at coach outlet store 2 pm (local time J
tion moves frequently. CMC not only kate spade bags launched a series of initiatives to purge the military style chanelfactoryoutletstore.us.com discipline, but also the establishment of the two leading teams http://www.louisvuitton-lvoutlet.net from trying to corrupt the system locked "cage." Analysis pointed LV Bags out that the Michael Kors CCP's anti-corruption system is an orderly way.CMC coachoutletstoreonlinest has introduced "running the army ten", "Prohibition," criticized the military for non-compliance by the community, such as the phenomenon of Louis Vuitton Bags fake military license
ผู้แสดงความคิดเห็น  louis vuitton purses  [ fgddf@qq.com ]  วันที่ 03-07-2557 10:25:51
 
ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
unschlagbaren g¨¹nstigen Preisen Hilft ERSTELLEN . SIE k ? Nnen Blue Whale Digitale gefunden , Durch Suche im Internet wahrscheinlich Unter gucci outlet online Web-Designer Gro?britannien, UK Web Design ,
Zukunft . Life red bottom shoes Insurance f ? Rdert UnternehmerTUM das. Weil Menschen sterben louis vuitton outlet Nicht F¨¹rchten Das Risiko von Verlusten . Life Insurance louis vuitton IST Eine stark regulierte Sektor und eines der Besten louis vuitton bags
Jetzt , Scarlett , wir haben Sie das Geheimnis louis vuitton outlet gesagt , so du louis vuitton purses musst versprechen, Abendessen mit uns michael kors bags essen . "
. "Schauen Sie , Scarlett . ¨¹ber morgen ", sagte Brent . "Nur weil wir weg gewesen und nicht michael kors outlet den Grill und den Ball knowabout , das ist louis vuitton store kein Grund, warum wir viele T?nze tomorrownight nicht
Britanniens michael kors outlet unterst¨¹tzt alle Fl¨¹gel der Web -Dienstleistungen . Gro ? michael kors E Webseiten - Design- k ? Nnen IHNEN helfen louis vuitton handbags eV , zu Steen aus der Menge . Eine louis vuitton outlet online Perfekte Strategische Web - Design- Gewinnt
oder sterben Zug gucci outlet ? Nglichkeit zum Campus Physisch Anwesend zu studieren , louis vuitton DerVry Universit ? T einen Online -Kurs f¨¹r Sch¨¹ler michael kors outlet sterben einbezogen . Soweit eine Teilnahme Kursen Geht , Christian Louboutin Ist alles
ผู้แสดงความคิดเห็น  cheap free runs  [ jintianshixindea@163.com ]  วันที่ 24-04-2557 14:43:57
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ต้องการหาน้ำหนักต้นยูคาลิป
ผู้แสดงความคิดเห็น  M  [ phoo_kokak@hotmail.com ]  วันที่ 18-04-2557 12:35:48
 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ช่วยด้วยครับ ราคาไม้ขาย 1ตารางเมตร ขาย 9600 บาท ต้องการทราบว่า ไม้ขนาด 40x90x1100 มล.จะราคาเท่าไร คิดไม้เป็นกล้วคำณวนผิดต้องการตัวช่วย ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  กระรอก  [ pakawan_108@hotmail.com ]  วันที่ 27-01-2557 16:10:05
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ผมอยา * ้วิธีคำนวนหาไม้จันทันและไม้แป และพื้นที่หลังคาครับ รบกวนช่วยบอกด้วยครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  yutthaphong  [ focus_152@hotmail.com ]  วันที่ 16-02-2554 18:36:02
 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
144=หนานิ้ว*กว้างนิ้ว ทำจาก นิ้วเป็น ฟุต =12*121 เมตร =39.37 นิ้ว แปลงตัวคูณ
12*12*12 คือตัวหาร

ดังนั้น 39.37/12*12*12= 0.022784 หรือประมาณ 0.0228

จบจ้า
ผู้แสดงความคิดเห็น  นพดล  [ noppadolsd@gmail.com ]  วันที่ 30-04-2553 16:59:49
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

บทความนี้ เขานำมาจากเวบไซต์ "บ้านทรงไทยดอทคอม"

www.bansongthai.com

ผู้แสดงความคิดเห็น  Xtra  [ prayat200@gmail.com ]  วันที่ 03-03-2553 06:39:35
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ช่วยอธิบายที่มาของ 0.0228 และ 144 ด้วยครับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ 
ขอบคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  somsaksuerod  [ somsaksuerod8@gmail.com ]  วันที่ 13-10-2552 17:23:21
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เป็นประโยชน์มากเลยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  บอย  [ diablobb@hotmail.com ]  วันที่ 09-03-2552 14:49:44
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com