หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
กรมธนารักษ์
หน่วยงานราชการ/กรมธนารักษ์
 

กรมธนารักษ์


กรมธนารักษ์ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476  ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรวมกรมที่มีหน้าที่สำคัญๆ ไว้ถึง 4 กรม ด้วยกัน คือ

      -  กรมกษาปณ์สิทธิการ
      -  กรมพระคลังมหาสมบัติ
      -  กรมเงินตรา
      -  กรมรักษาที่หลวง และกัลปนา

ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรม ในกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2476 ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า กรมพระคลัง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมคลัง" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ สำนักงาน และกรมในกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495 จากนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 จึงได้เปลี่ยนชื่อจากกรมคลัง เป็น "กรมธนารักษ์" เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ตราบจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบัน กรมธนารักษ์มีภารกิจหน้าที่ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านที่ราชพัสดุ ด้านเหรียญกษาปณ์ และบริหารเงินตรา ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน


ภารกิจของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนี้

       1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

       2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

       3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

       4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยแยกตามลักษณะดังนี้


1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ

ดำเนินการปกครองดูแลรักษาจัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ


2. งานด้านผลิตเหรียญกษาปณ์ และของสั่งจ้าง

ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ลงมาจนถึง 1 สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาส และโอกาสสำคัญต่างๆ ตลอดจนการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำเครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้างต่างๆ ที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนสั่งจ้าง ทำการยุบหลอมทำลายและล้างตัวเหรียญกษาปณ์ ตลอดจน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมประตูห้องมั่นคง และจัดทำซ่อมแซมกุญแจตู้นิรภัยของส่วนราชการ


สถานที่ทำการแห่งแรกของกรมธนารักษ์ตั้งอยู่บริเวณถนนเขื่อนขันฑ์นิเวศในพระบรมมหาราชวังจวบจนกระทั่งในปี 2503 จึงย้ายที่ทำการจากพระบรมมหาราชวัง มาอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพ 10400 และในปี 2535 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ในบริเวณกระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ที่ตั้งกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร         0-2273-0899-903
โทรสาร  0-2273-0753
E-mail    webmaster@treasury.go.th

 

 

สำนักกษาปณ์
13/1  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120
โทร         0-2901-4901-44
โทรสาร  0-2901-2617
E-mail    rtm@treasury.go.th


ติดต่อหน่วยงาน 
http://www.treasury.go.th/

 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
replica bags After the last cl * , he did not go to the English teacher there, for him, is full credits woman long-winded. And although he has not been practicing, but the memory is extremely powerful, if you want to learn something directly to the library just fine. The next day, in addition to practicing silent leaf is go to the library
ผู้แสดงความคิดเห็น  jancke  [ zwq244232581@gmail.com ]  วันที่ 19-09-2557 09:46:10
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด มากค่ะที่มาช่วยรังวัดพื้นที่สำหรับการขอจัดตั้งร้านสวัสดิการใน รพ.พระมงกุฎเกล้า ยื่นเรื่องไปไม่นานเลย ก็รีบมาดำเนินการให้ เวิร์คมากค่ะ นี่สิข้าราชการไทยตัวจริง

ผู้แสดงความคิดเห็น  จันทร์จรัส ใจบุญ  [ jun_pmk@hotmail.com ]  วันที่ 06-09-2554 20:19:32
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

-  อยากทราบว่าเขตพื้นที่รับผิดชอบของธนารักษ์จังหวัด ใช้แนวเขตแบ่งจังหวัด เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบใช้หรือไม่ 

-การขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุจำเป็นต้องขอธนารักษ์พื้นที่ที่รับผิดชอบหรือไม่  ขอใช้ที่ราชพัสดุจังหวัดใกล้เคียงได้หรือไม่เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ใกล้แนวเขตจังหวัดใกล้เคียง

ผู้แสดงความคิดเห็น  ไพโรจน์ ท้วมทอง  [ piroj_tt@hotmail.com ]  วันที่ 06-06-2554 23:38:22
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com